Volle Maan (Supermaan) 21 maart 2019

Volle Maan (Supermaan) 21 maart 2019.Volle Maan (Supermaan) 21 maart 2019. Inleiding:

Thema’s waarin een groter spanningsveld wordt ervaren, worden tijdens een volle maan aan de oppervlakte getild. Wat je voelt en wat je denkt staat wel eens haaks op elkaar, omdat ons hoofd onbewust regeert over wat er gevoeld wordt. Het gaat meestal over wat we innerlijk ervaren en hoe we hiermee omgaan naar buiten toe. De energie bouwt zich langzaam op om tot een climax te komen en tijdens deze opbouw merk ik dat mensen soms krachtige beslissingen nemen op het vlak waar spanningsvelden worden ervaren. De extra touch van een supermaan is dat de invloed krachtiger wordt gevoeld in het fysieke lichaam en emotioneel een grotere gevoeligheid.

De lente kondigt zich aan met een Volle Maan die ook nog eens een supermaan is. Tegelijk hebben we ook de equinox.

Wat we ook mondiaal zien, vindt ook plaats in onszelf. De weegschaal kan ons in een wankele positie brengen. Laten we onszelf zien of houden we kost wat kost, ten koste van onszelf, om de rust en de vrede te houden. In consulten hoor ik vaak de angst om als egoïstisch bestempeld te worden. De uitdagingen liggen dus vooral op het vlak van zelf-expressie en niet langer één of andere rol spelen. Knopen doorhakken, patronen loslaten, sluiers laten vallen en trouw zijn aan wie je bent. Gevoelens worden over het algemeen intenser ervaren en dienen om bewuster te worden van de thema’s die vragen om verandering.
Weegschaal wikt en weegt, leeft meer vanuit het tegemoet komen van anderen, zet zichzelf op de laatste plaats en heeft een hoog pleasingsgehalte. Weegschaal zoekt balans en evenwicht, samen met de zon in de gepassioneerde vurige Ram. Ram heeft sterke leiderskwaliteiten en is heel enthousiasmerend om projecten op te starten. In een eerder blog heb ik geschreven over Cheiron, de gewonde heler in onszelf. Er kunnen dus verder zeer diepe zielswonden losgemaakt worden, die zich weer manifesteren in woede-aanvallen, boosheid, frustratie-ontlading.

Je kunt ervaren dat je geen zin meer hebt om vanuit de Weegschaal-energie je leven te laten bepalen om anderen niet tegen het hoofd te stoten. Je komt meer in je eigen essentie en goddelijke kracht. Heel veel van die boosheid komt uit het verleden van de opvoeding en worden over het algemeen op elkaar geprojecteerd. Ben je iemand die geneigd bent om toegevingen te doen om de rust te bewaren dan reageer je overwegend vanuit de Weegschaal- energie. Heb je veel Ram-energie dan kunnen conflicten zo escaleren. Het is de kunst om de beide energieën in balans te brengen. Ken je eigen gevoeligheden en zoek voor jezelf een manier waarin je jezelf en anderen niet tekort doet.
De behoefte aan goedkeuring kun je ook bewust gaan aanpakken door jezelf te zien in je kwaliteiten zodat een positieve bekrachtiging niets meer is dan een warme erkenning. Het is een krachtige tijd om vanuit jouw eigen goddelijke essentie te leven en hierin heb je geen goedkeuring nodig. Dit is wie je bent en dit is wat iedereen zich mag herinneren.
In dat herinneren is iedereen gelijkwaardig en is iedereen een prachtige Ziel. De behoefte om op een al dan niet bewuste manier tweedracht te zaaien onder elkaar mag ook gezien worden als een behoefte vanuit een aardse trage trilling.
Wie streeft naar het scheppen van eenheid vanuit het eenheidsbewustzijn kan dit bereiken vanuit het loslaten van oordelen. Oordelen resoneert niet met het hartsbewustzijn.

Er kunnen in deze periode relatiebreuken ontstaan of ontmoetingen met een potentiële nieuwe relatie. Door verschillende astrologische aspecten kun je ervaren je niet bepaald in evenwicht te voelen. Loslaten wat zijn tijd heeft gehad en nog niet zien wat er in het verschiet komt. Kan als heel unheimlich worden ervaren.
Je kunt de behoefte ervaren je terug te trekken vanuit de nood aan verstilling, rust en balans. Misschien hak je in deze tijd knopen door en kies je voor een heel andere invulling van je leven. Met Uranus in Stier voor 7 jaar ( 2026) kun je het onverwachte en onvoorspelbare verwachten. Dus het is voor deze tijd zeer belangrijk om alles waarvan je al lang voelt dat de invulling van je leven niet meer klopt, beslissingen te nemen vanuit vrede en liefde.
Het zit er allemaal aan te komen, en het mag ook in harmonie, rust en vrede gebeuren.
Wil je meer inzicht in jouw transformatieproces voor de komende periode, aarzel niet om die vragen voor te leggen. Het is een zeer bijzondere tijd voor iedereen, zonder uitzondering. Go with the flow en laat vooral weerstand en verzet varen.
Heb een prachtige volle maan in het teken van creatie in vreugde en hartsverbinding.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke