Voorbij onbewustheid en onwetendheid

Voorbij onbewustheid en onwetendheidOnbewustheid en onwetendheid zijn de belangrijkste verstorende factoren, waarvan de belangrijkste tegenkracht inzicht is.
De uitdaging bestaat erin alert te zijn aan de neiging om die verstorende factoren uit de weg te gaan, te onderdrukken. In plaats daarvan kunnen we openstaan om inzicht te ontwikkelen in de manier waarop onbewustheid en onwetendheid in stand worden gehouden.
We hebben er ons automatisch mee geïdentificeerd. Door te leren waar te nemen, te observeren ontdekken we of deze verband houden met eerdere situaties of ervaringen. Meestal is er een verband. We kunnen deze ervaringen onderzoeken en hoe deze nog zeer intens kunnen meespelen.

Het moment dat emoties aan de oppervlakte komen, kunnen deze tot verwarring leiden. Stel dat boosheid opkomt, identificeren we ons onbewust met boosheid en drukken we dit uit met de gedachte dat we boos zijn of dat we iets of iemand haten. Door dit identificatieproces creëren we een zelfbeeld als temperamentvol, verward, jaloers, opvliegend enzovoort.
Ons lijden ontstaat vooral door sterk doorgetrokken identificaties waardoor we onszelf in ballingschap houden. En we doen het allemaal.

Door ons bewust te worden en in te zien dat we alle identificaties kunnen loslaten, komen we bij onze werkelijke essentie. Ik ben die ik ben. Niet de zovele rollen die we spelen, niet de zovele titels die we hebben vergaard, niet de grote villa’s of vele eigendommen. Het is krankzinnig hoe we zo sterk afgedwaald zijn van onze goddelijke essentie en ons eigen meesterschap.
De ultieme verdovingsmiddelen starten al na onze geboorte. Is het dan een wonder dat er zoveel behoefte is om zich verder te verdoven, omdat er voor sommigen geen andere uitweg lijkt te zijn?
Als we echt gaan kijken met andere ogen, voelen met ons hart, ons losmaken van de gehechtheid aan onwaarheden en onze onwetendheid met de mantel der gelukzaligheid afleggen, zetten we de stap naar innerlijke bevrijding.

©Mieke
Warme hartegroet
Mieke