Waarachtigheid en drijfveren

Waarachtigheid en drijfverenWaarachtigheid en drijfveren. We willen leven vanuit ‘waarachtigheid’. Was het maar zo eenvoudig om daarnaar te leven, dan zou elke aardbewoner gelukkig zijn. Wat maakt het zo moeilijk om te leven vanuit waarachtigheid en wat voel jij bij ‘waarachtigheid?’ Hoe weet jij nou precies dat jij vanuit jouw waarheid en waarachtigheid leeft? Hoe toets jij dit af?

Om de waarheid in ons leven te vinden en te ervaren, moeten we keuzes maken en weten welke keuzes we willen maken.
Wat zijn die keuzes en hoe maak jij die keuzes? Welke drijfveren schuilen er achter de keuzes die je maakt?

Zijn je drijfveren redelijk, aardig, rechtvaardig? Komen je beste bedoelingen hierin tot uiting?
Welke ‘innerlijke gevoelens’ ervaar je? Volgens Stephen Covey († 2012), een zeer bekend auteur en inspirator, zijn er vier unieke menselijke gaven, die binnen ons bereik liggen. Die vier unieke menselijke gaven zijn: zelfinzicht, verbeelding, geweten en wil. Zijn levenshouding kunnen we samenvatten in begrippen als nederigheid, integriteit, gematigdheid, trouw en geduld.

Hoeveel aandacht geven we ons om bij onze diepe, innerlijke gevoelens te komen en bij te stellen?
Het verlangen naar heelheid, de integratie van onze hoogste waarden en intenties in ons dagelijkse gedrag, houden we ons leven lang. De impuls tot liefde brengt ons in contact met onze diepste essentie.
Staan we daar bij stil?
Het zijn nochtans de meest kostbare momenten die ons meevoeren op de stroom van onze waarheid om dichter bij integriteit, rust en vrede te komen.

Op de weg naar heelheid leren we erop te vertrouwen dat we vanbinnen dezelfde kunnen zijn die andere mensen zien en kennen. Het tweeledige proces van zelfinzicht en zelfaanvaarding vergroot ons gevoel van veiligheid. We komen als een kat op haar pootjes terecht.

De impuls tot liefde is sterk en waarachtig. Liefde is ons ware thuis, onze ware aard en essentie.
Door jouw waarheid tot bondgenoot te maken, raak je betrokken in jouw eigen binnenwereld. Je brengt jouw waarden tot uiting in je gedrag en de keuzes die je maakt. Ook al zullen andere mensen niet altijd blij zijn met de veranderingen, ontdek jouw bestemming en waarheid. Door te onderzoeken welke ingewortelde overtuigingen je zelfbeeld bepalen, ontdek je wat er niet (meer) klopt.

Word je ervan bewust dat je ‘ware’ gevoelens en intenties zichtbaar worden in je gedrag. Het is niet erg overtuigend te zeggen dat je van iemand houdt, als je vervolgens de ander kwetst of laat zitten. Wanneer je de liefde prijst maar vervolgens veroordeelt, haal je de liefde naar beneden. Woorden en bedoelingen hebben slechts betekenis als ze in gedrag overeenstemmen.

Houd een positief beeld voor ogen van de mensen om wie je geeft en hecht je niet aan de ontgoochelingen. Dit versterkt enkel het egocentrisme. Het zijn vaak excuses. Zelfgenoegzaamheid is een afweermechanisme, meestal om te voorkomen dat je de verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in een conflict aanneemt.

Zoals Carl Jung in een zeer helder citaat verwoordde: ‘Men wordt niet verlicht door zich figuren van het licht voor te stellen, maar door de duisternis bewust te maken.’

Hartegroet
Mieke Box 49