WAT IS EEN MEDIUM

wat is een mediumEen medium is een persoon die zijn mediamieke gevoeligheid ten dienste stelt van de uitwisseling tussen twee werelden.
Het leven hier op aarde en de geestelijke wereld ( Gene Zijde).
Het medium bezit een bepaalde gevoeligheid, die het mogelijk maakt dat er communicatie kan plaatsvinden tussen hem en de geestelijk wereld.
Het medium is een kanaal. Hij stelt zijn stem / lichaamsbewustzijn beschikbaar voor de geestelijke wereld.
Het medium heeft een open bewuste geesteshouding, waardoor hij bewust en met toestemming een intelligentie de ruimte geeft om gebruik te maken van zijn bewustzijn.
Een medium werkt samen met zijn Gidsen en helpers. Dat kunnen overleden familieleden zijn, de persoonlijke Gids die vanaf zijn geboorte bij hem is of een van zijn overleden vrienden.
Het medium raakt diep ontspannen, maakt de afspraak dat hij alleen informatie van het Licht wil ontvangen en vraagt zijn Gidsen bij zich voor bescherming en begeleiding.
Het medium stemt zich af op de hulpvrager en vraagt toestemming aan het Hoger Zelf van de hulpvrager om informatie te mogen ontvangen En zo zal hij via zijn Gidsen en helpers zuivere informatie doorkrijgen die voor de hulpvrager van groot belang zijn en hem ondersteunen in zijn levensprocessen. Het medium zal met bewijzen komen uit het verleden, bijzonderheden kunnen vertellen die alleen bij de hulpvrager bekend zijn. Ze zullen soms de hulpvrager belangrijke informatie kunnen geven over dierbare overledenen, moeilijke onopgeloste problemen, vermissingen of over moeilijke situaties in het Hier en Nu.
Belangrijk is dat het medium zijn eigen gedachtestroom kan stoppen, het ego aan de kant kan zetten en alleen duidelijk en heldere boodschappen vanuit het Licht doorgeeft.
Daarbij mag hij adviseren of iemand de weg wijzen, maar niet manipuleren of de ander zijn wil opleggen.
De hulpvrager is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en is vrij in zijn of haar keuzemogelijkheden.
Ieder medium heeft zijn eigen specifieke gaven.
De een is heldervoelend. Dat betekent dat het medium gevoelig is voor emoties, sferen, ziekten, pijnen en lichamelijk en geestelijke sensaties.
De ander is helderwetend. Het medium krijgt dan een antwoord ingegeven…een helder weten…over zaken die hij eigenlijk niet zou kunnen weten. Bijvoorbeeld dat iemand ziek is en over zal gaan, dat iemand ander werk zal krijgen,of dat iemand in verwachting is, terwijl de persoon het zelf nog niet weet. Iemand die helderwetend is ontvangt zijn informatie uit een kosmische bron van informatie.
Weer een ander medium is helderruikend. Hij krijgt zijn informatie door uit het verleden, heden en toekomst door middel van geuren. Bijv. door middel van een bepaalde (soms specifieke) geur zoals parfum,lichaamsgeur, sigarettenrook of gaslucht.
Weer een ander medium is helderhorend. Een helderhorende ontvangt paranormale informatie in de vorm van subtiele geluiden, woorden en ideeën, die waargenomen en geïnterpreteerd worden in de auditieve centra van de hersenen. Sommige mensen

zeggen stemmen te horen die hun directe informatie geven over henzelf, of over de behoeften, gevoelens, handelingen en beweegredenen van andere mensen.
Ook zijn mediums soms helderziend. Men kan de toekomst zien, beelden en symbolen, men ziet entiteiten, de menselijke aura en chakra’s, natuurwezens, orbs en symbolen. Soms ziet men delen van het menselijk lichaam of organen om een ziekte te duiden. Ook ziet men soms energiebollen en lichtlijnen.
Daarnaast is er het channelen. We noemen channelen het rechtstreeks communiceren met wezens uit andere (meestal hogere) dimensies.
We kunnen naast het channelen met overleden dierbaren, buitenaardse wezens, gidsen, engelen, aartsengelen, opgestegen meesters en natuurwezens ook in contact komen met ons hoger zelf, dieren, (huisdieren), kristallen, bomen en planten.
De gaven van een medium lopen door elkaar …ze zijn niet begrensd. De zintuigen zijn vaak uitermate gevoelig en daardoor geschikt om informatie vanuit de Lichtwereld te ontvangen.
Een geoefend medium krijgt boodschappen door, vertaalt en interpreteert ze en zal altijd proberen om de mens inzicht te geven in zijn situatie of leven, daarbij zijn of haar innerlijke groei ondersteunend.
Zuiverheid, heelheid en deskundigheid van het medium zal het niveau bepalen van de boodschappen die doorkomen.
Heb een fijne dag vandaag
Dit XXX