Wat is wijsheid voor jou?

Wat is wijsheid voor jou?Wat is wijsheid voor jou? Hoe ervaar je de wijsheid in anderen? Omdat we allemaal een eigen visie hebben over wijsheid, is het niet eenvoudig om te definiëren.

Voor mezelf is wijsheid het vermogen bezitten om te weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Innerlijke wijsheid. Eigenlijk is het een kunst om die innerlijke wijsheid te ontwikkelen, want iedereen kan bij die innerlijke wijsheid komen.

Soms kun je de behoefte ervaren om je uit de wereld terug te trekken om die wijsheid in jezelf te cultiveren. Ik ervaar dit als onderdeel van een creatief proces. In dat proces ontstaan ideeën die ik nog niet helder heb, die ik nog niet deel met anderen, maar laat ontstaan en groeien.

Dat dit voor je omgeving vreemd kan worden ervaren, is menselijk. Veel weten, veel kennis hebben en veel geleerd hebben zijn geen tekens van wijsheid. Uiteraard is er niets mis met veel kennis hebben en veel weten. De vraag is echter: klopt die kennis nog wel en wat voel je zelf als je diep contact maakt met je innerlijke weten of innerlijke wijsheid?

Velen gaan door diverse stadia van bewustzijn, andere waarnemingen en andere ervaringen die behoorlijk tegenstrijdig kunnen worden ervaren met alles wat geleerd werd. Wat is wijsheid in dit geval?

Voel voor jezelf hoe je je innerlijke wijsheid, je innerlijke weten, die ruimte kunt geven, om los te laten wat je in ‘wijsheid landen’ belemmert.

Hoe duidelijker het wordt in wijsheid te zijn, hoe gemakkelijker je contact maakt met een creatieve stroom van creatie in een overvloedig kwantumveld.

Die wijsheid belichamen en toepassen is een van de fijnste manieren van zelf-expressie die er is. De impact van alles wat je geleerd hebt, kennis die al lang achterhaald is verminderd, waardoor je verder landt in diegene die jij bent.

Creativiteit is eveneens het vermogen innerlijk te weten wanneer met anderen te communiceren en wanneer te zwijgen; sommige mensen delen graag onmiddellijk hun ideeën en anderen delen het pas als een creatie helemaal klaar is.

Sommige mensen die onmiddellijk delen, reageren verbolgen als anderen met hun ideeën aan de haal gaan, maar in essentie speelt er een andere dynamiek. In dit geval is het wijs om dit te onderzoeken in zichzelf. Om die reden is het wijs om te weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Het thema vertrouwen-wantrouwen komt in dit geval vaak aan de orde. Zoals ik dit voel, gaat het veel verder.

In wijsheid worden nieuwe realiteiten gecreëerd, waar het verstand geen idee van heeft.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49