Wat zal ik zeggen?

Wat zal ik zeggen? dingen te maken. Is het je al opgevallen dat sommigen extreem rustig zijn en anderen super druk en opgewonden?
Ervaringen uit het verleden waarin je ervaren hebt opgelucht te zijn geweest geen impulsieve boze reactie te hebben gegeven . Dat zal je wellicht herkennen. Als je hierop terugkijkt kun je je er waarschijnlijk dankbaar om voelen.
Sommigen worden snel boos, brengen anderen in verlegenheid, reageren onverschillig en trekken zich terug. Ze kennen de kunst om anderen de kast op te jagen en te irriteren. Het is heel erg lastig om ingesleten gedrag te vermijden. Ken je mensen die perfect de kunst kennen om op die knop te duwen waardoor je uit je sloffen schiet of je terugtrekt?
Of omgekeerd zijn er mensen die kriegelig reageren op de knopjes die jij indrukt bij hen? We reageren onvermijdelijk constant op elkaar. Sommigen gooien er ongecensureerd alles uit, spuwen hun gal en anderen denken eerst na voor ze iets zeggen. Sommigen schatten heel goed in wanneer ze het best kunnen spreken of zwijgen en anderen houden weinig rekening met de gevoelens van anderen.
Daaronder verbonden excuses herken je misschien bij jezelf en bij anderen. Je hebt nu eenmaal een vurig temperament hebt of bent, Of je bent recht voor de raap, of je pakt of laat het, of je bent je een eerlijk persoon. Dat kan best allemaal zo zijn. De kans is echter groot dat vrienden, collega’s en partners zich terugtrekken uit de verbinding.
Enkele richtingwijzers kunnen een lichtpuntje zijn:

– Laat je niet meeslepen om te argumenteren of om iets te zeggen omdat je je uitgedaagd voelt.
– Word je bewust waarover of waarom je boosheid ervaart? Probeer te achterhalen waar je boosheid vandaan komt, voor je je boosheid of woede op iemand richt.
– Stel je zelf de vraag of het wel de moeite waard is onmiddellijk te reageren. Laat het even bezinken.
– Vermijd ruzie over een situatie of over een persoon waar je zelf niets aan kunt veranderen. Soms gaan ruzies over personen of situaties waar je eigenlijk geen zaken mee hebt.
– Stel jezelf de vraag of je het bij het rechte einde hebt en nog essentiëler of het belangrijk voor je is gelijk te hebben. Is er echt een ‘fout’ of een ‘goed’ in een bepaalde situatie of kwestie?
De uitdaging is dieper in te voelen wanneer je het beste zwijgt en luistert, wanneer je niet verwikkeld moet geraken in zaken die niets met jou te maken hebben, niet in verzet moet gaan waar om een open houding wordt gevraagd.
‘Hoe soberder we zijn met woorden, hoe minder onzin aan ons ontsnapt, dus het is een groot voordeel om te zwijgen.’ Jean de Labouïsse-Rochefort

Inspirerende hartegroet
Mieke