Wat zijn Chakra's?

Het woord chakra komt uit het oude Sanskriet en betekent letterlijk ‘wiel van licht’. De chakra kan je zien als een wielvormige draaikolk, waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen. Ze liggen in de buurt van het centrale zenuwstelsel.

Er zijn zeven Chakra’s. De zeven hoofd chakra’s hebben hun plaats in die gebieden waar de zenuwknooppunten voorkomen. Van hieruit verdelen ze hun energie. Ze zijn de belangrijkste chakra’s in het systeem. Ze zijn allemaal belangrijk voor het welzijn van lichaam en geest en zijn de energiecentra van het lichaam waardoor de levenskracht stroomt. Samen zorgen ze er voor lichamelijke gezondheid, emotionele stabiliteit en geestelijke helderheid.

Het zijn de verbindingsstukken tussen het materiële lichaam, het astrale lichaam en het gebied van oorzaak en gevolg. Ze fungeren als geleiders: ze halen vitale energie uit de aarde, laten die door de lichamelijke laag circuleren en laten haar vrij als hoger bewustzijn. Zo wordt vitaliteit omgezet in bewustzijn, spiritualiteit en een dieper begrip van het universum. Deze energiecentra bevatten verschillende niveaus van bewustzijn, activiteit en energetische lading. De lagere chakra’s vallen in de categorie magnetische energie, terwijl de bovenste van nature elektrisch zijn. De drie laagste energiecentra, die zich onder het middenrif bevinden, staan bekend als de vrouwelijke chakra’s omdat ze voornamelijk ontvangen. Ze nemen energie op uit de aarde en de directe omgeving en verbinden ons met Moeder Aarde en de gebeurtenissen en eigenschappen die ons koppelen aan familie, stam en gemeenschap. De vier bovenste energiecentra staan bekend als de mannelijke chakra’s. Ze zijn primair bezig met het afgeven van energie in de vorm van liefde, communicatie, gezonde houdingen en innerlijke reflectie. Ze verbinden ons met de bron en worden actief zodra we spiritueel worden en tot liefde in staat zijn.
Hoe meer we ontwikkelen, worden we gezonder, waarbij we meer energie krijgen voor genezing, creativiteit en vreugde.

“When you touch the celestial in your heart, you will realize that the beauty of your soul is so pure, so vast and so devastating that you have no option but to merge with it. You have no option but to feel the rhythm of the universe in the rhythm of your heart.”
Amit Ray

 

Voor een optimale balans tussen lichaam en geest zouden alle chakra’s open moeten staan. Dit is niet altijd het geval. Sommige chakra’s zijn overactief en sommige zijn weinig actief waardoor de energie stroom wordt onderbroken.

Levensbelevingen zoals stress, trauma en ziekte kunnen onevenwichtigheden in ons lichaam, geest en ziel veroorzaken. Deze ‘ziekte’ kan tijdelijk zijn, maar het kan ook aanhouden, misschien zelfs leiden tot chronische ziekte of de gebruikelijke patronen van negatief denken die onze levens beïnvloeden.

De chakra’s liggen in het energieveld, de aura. Zo resoneert elke chakra met een kleur, de zeven kleuren van de regenboog en het elektromagnetisch spectrum. Dergelijke energietrillingen vinden we terug in edelstenen, klanken, muziek, meditatie, yoga en is er verwantschap met specifiek essentiële oliën om de chakra’s te stimuleren of meer in balans te brengen.

Chakra kleuren zijn achtereenvolgens rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, indigo en violet. De chakra’s liggen in het energieveld, de aura. Hieronder de zeven chakra’s en de aanbevolen oliën om de chakra’s meer in balans te krijgen.

Deel 2; overzicht van de zeven Chakra’s

Namasté Shanti

Box 21 Top-paragnosten