Weet naar wie je luistert.

Weet naar wie je luistert.In ons dagelijks leven, van jongs af aan krijgen we constant informatie. Als kind kregen we dat van onze ouders en familie. Op school kregen we dat van de meesters, juffen, en later docenten en zo verder. Een groot deel van wat wij denken hoe de wereld werkt en hoe wij met elkaar omgaan, is door de informatie die we van anderen krijgen.

Vaak is het ook nog eens dat je vertelt wordt wat je moet denken, maar niet hoe je moet denken. Als kind word je bijvoorbeeld verteld niet te rennen met een schaar. Hartstikke leuk advies, maar ik zou het advies waardevoller gevonden hebben als je het kind ook uitgelegd waarom.  Dat een schaar scherp is, en als je rent heb je een verhoogde kans op vallen en kun je jezelf met die schaar dus lelijk verwonden.  Het kind leert nu ook waarom. En daaruit kan het conclusies trekken. Met gevaarlijke objecten of scherpe objecten is het goed om daar voorzichtig mee om te gaan of in ieder geval niet mee te rennen.

Dit is een heel simpel voorbeeld tussen wat je moet denken en hoe je moet denken. Maar dit is vaak het geval met veel kennis die we ontvangen. Zowel op school als in de media. Met traditionele media zijn de onderwerpen altijd oppervlakkig besproken, terwijl de besproken onderwerpen vaak een complexe natuur kennen en op meerdere manieren bekeken kunnen worden. Het komt er vaak op neer dat de media jou eigenlijk verteld: “Dit is wat wij vinden dat jij moet denken”.

We krijgen dus veel informatie op ons af, en eigenlijk de eerste keer dat we echt vragen beginnen te stellen of de informatie die we hebben echt klopt, is in de pubertijd. Een fase waarin je meer afzet tegen autoriteit; te beginnen bij je ouders.  En dit is een gezond proces. Hoewel naar alle waarschijnlijkheid je ouders van je houden en het beste voor hebben met je, is het goed dat je je tijdens de pubertijd meer afzet en afvraagt wat waar is of niet. Je komt er ook achter, dat je ouders, wie altijd een centrale autoriteit in je leven zijn geweest, toch niet alles weten. En dit helpt om je onafhankelijk te maken en klaar te maken voor volwassenheid.

Wanneer we ons dus kritischer opstellen omtrent autoriteit en de informatie die we ontvangen, dat we ons dus eigenlijk afvragen waarom we naar iemand zouden moeten luisteren. Dus weten naar wie je luistert is een goed basisprincipe. En als het gaat om het bereiken van je doelen, dan kun je in de eerste instantie het best luisteren naar mensen die hebben wat jij wilt, en zijn geweest waar jij bent op dit moment.

Stel je wilt een concertpianist worden, dan doe je er goed aan om te luisteren naar het advies van een wereldberoemde concertpianist.

En waarom is dat precies? 

In ons brein zitten hersencellen die met elkaar communiceren via neuronen. Wanneer je iets denkt of iets doet, dan communiceren die hersencellen op een bepaalde manier. Gewoontes zijn eigenlijk sterk ontwikkelde neuron-verbindingen die je kunt vergelijken met een snelweg. Vandaar dat gewoontes zo moeilijk af te leren zijn, en dat terwijl die gewoontes bepalen of je succesvol bent of niet. Dus als je een succesvolle concertpianist wilt zijn, moet je zo denken en handelen als een succesvolle concertpianist. Want het gaat nog niet zozeer om de gewoontes en denkpatronen van die pianist wanneer hij al super succesvol is, maar de denkpatronen en gewoontes die hij had toen hij was waar jij bent. Want dat zijn de gedachten, de denkpatronen en gewoontes die je moet hebben om te komen waar de concertpianist is.

Een makkelijker voorbeeld om dit te illustreren is het verschil tussen een succesvolle ondernemer en een ondernemer die net begint. Stel je een succesvolle ondernemer voor die niet zoveel meer werkt. Hij werkt enkel nog in de ochtenden en in de middag gaat hij zeilen. Want, dat vindt hij leuk.  Als de succesvolle ondernemer tips gaat geven aan de jonge ondernemer hoe hij zijn zaak moet runnen zoals de succesvolle ondernemer dat op dat moment doet, dan kun je je voorstellen dat de tips niet heel relevant zullen zijn. Hij zou bijvoorbeeld als tip krijgen om goed te delegeren naar zijn team zodat hij tijd over houdt om in de middag leuke dingen te doen. Maar dan moet je wel eerst een team hebben, of überhaupt een bedrijf hebben dat geld verdient om mensen aan te kunnen nemen. Maar als de succesvolle ondernemer de beginner verteld over hoe hij dat heeft aangepakt toen hij net begon. Hoe hij de hulp heeft ingeschakeld van vrienden en familie. Hoe hij lange dagen maakte en hoe daarmee omging. Hoe hij gebruik wist te maken van gratis diensten om op te starten. Maar nog belangrijker, hoe hij toen dacht, wat hij als doel had gesteld, hoe hij zijn focus had ingesteld en wat hij deed om gemotiveerd te blijven. Dat zouden allemaal hele waardevolle tips kunnen zijn die ook echt relevant zijn voor iemand die net begint.

Luister altijd naar jezelf!

Jij bepaalt uiteindelijk naar wie je luistert, van wie je informatie aanneemt, maar ook, je luistert letterlijk naar jezelf.

Wij mensen zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen. Want de antwoorden die je zoekt op de vragen die je hebt, komen vanbinnen. Dat kan betekenen dat je letterlijk een antwoord in de vorm van een ingeving binnenkrijgt of dat je je gestuurd voelt om iets te doen waaruit dat antwoord volgt.

Dus om samen te vatten. Je luistert naar mensen die hebben wat je wilt en zijn geweest waar jij staat. Uiteindelijk luister je naar jezelf. Dat is zowel je gevoel volgen als de verantwoordelijkheid nemen dat je zelf besluit naar wie je luistert. Als het gaat om het bereiken van je dromen, doelen, of je passies, dan zou je dus idealiter naar iemand luisteren die is geweest waar jij staat, en heeft wat jij wilt bereiken.  Het lezen van biografieën en autobiografieën van succesvolle mensen kan daarom heel waardevol zijn om dat je dan leert hoe iemand dacht en welke gewoontes en vaardigheden diegene had.

Als je weet wat je wilt, dan kan het makkelijker zijn om daar iemand in te vinden.

Weten naar wie je luistert heeft ook te maken waarom je naar iemand zou luisteren. 

Het type manier van denken dat hierbij helpt, kun je dwarsdenken, counterfactual denken of kritisch denken noemen. Het komt erop neer dat je niet zomaar aanneemt wat je verteld wordt en dat je nagaat waarom het je verteld wordt en wat de achterliggende reden kan zijn. Ook helpt het om er bewust van te zijn dat je niet weet wat je niet weet.

Master the basics, hoe leer je dit:

  • Observeren in real-life of boeken.
  • Door het zelf te doen. Perfect practice makes perfect.
  • Succes leidt naar vertrouwen, vertrouwen leidt naar activiteit, activiteit leidt naar gewoontes, gewoontes leiden naar resultaat, en resultaat leidt naar succes. 

Lao Tzu

  • Wees je bewust van je gedachten, ze vormen zich tot woorden.
  • Wees je bewust van je woorden, ze zetten zich om in je handelen.
  • Wees je bewust van je handelen, het worden gewoontes
  • Wees je bewust van je gewoonten, ze vormen je persoonlijkheid.
  • Wees je bewust van je persoonlijkheid, die bepaalt je bestemming.

Listen to yourself and follow your dreams!

Namasté Shanti

Box 21 Top-Paragnosten