Welke richting ga jij uit?

Welke richting ga jij uitWelke richting ga jij uit? Iedere keuze die we maken, stuurt ons in twee mogelijke richtingen: naar een inspirerende toekomst of naar een beperkend verleden.
Of het nu om liefde gaat, een job…
Als onze acties rechtstreeks afkomstig zijn uit een holistische spirituele levensvisie, dan stralen we een vreugdevolle energie uit.

Als we ons richting onze diepste verlangens bewegen, hebben we het gevoel dat het Universum ons steunt en worden we geïnspireerd.

Soms houden keuzes die gebaseerd zijn op angst ons vast in het verleden. Door onze behoefte aan veiligheid, voorspelbaarheid en zekerheid laten we onze vertrouwde ‘realiteit’ niet los en blijven we met het verleden verbonden. Angstig voor wat we kunnen tegenkomen buiten de veilige weg van wat kennen, houden we elke verandering tegen.

Het nemen van risico’s boezemt angst in; je weet wat je hebt, ook al draagt het niet bij om te leven vanuit je ware zielsbestemming. Herken je dit? Je vertelt over je plannen om te verhuizen naar het buitenland, te veranderen van werk, ZZP’er te worden, je leven over een heel andere boeg te gooien. Hoe worden jouw plannen onthaald door de mensen die het dichtst bij je staan? Is het werkelijk zo gemakkelijk? Is verandering echt zo gemakkelijk? In een wereld waarin we dénken vrij te zijn om te zijn wie we werkelijk ‘willen’ zijn?

Meestal zijn de reacties niet echt bemoedigend. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt, met wat je doet en wat er is. Je wordt geboren, je doet wat er van je wordt verwacht en je gaat dood. Is dat écht waarvoor wij geboren zijn, denk je?
Ophouden met in de verandering te geloven, doet de zaadjes van jouw dromen teniet, ze sterven af. Jij sterft vanbinnen. Passieloos en kleurloos. Je ontzegt je dromen, verlangens, behoeften. Door je te onthouden van je dromen, verlangens en behoeften, verlies je langzaam maar zeker de verbinding met je Hoogste Zelf.

Angst doordrenkt ons hele wezen, verlamt ons, en weerhoudt ons ervan een stap vooruit te zetten.

Er is geen tussenweg. Je staat nooit stil, zelfs niet als je denkt stil te staan. Elke keuze die je maakt is van belang, ook al lijkt die misschien van minder belang of onduidelijk. Elke keuze leidt je naar een bepaalde richting en welke richting je uitgaat, ligt voor een groot deel in jouw handen, in jouw hart.

Niets blijft ongemerkt. Geen enkele handeling, hoe klein ook, is zonder gevolgen. Zelfs als we denken ergens mee weg te komen, kent het Universum de waarheid en diep in ons hart kennen we die ook zelf.

Jarenlang kunnen we onszelf vertellen (wijsmaken) dat we op weg naar zijn naar onze dromen. In de praktijk zal blijken wat onze waarheid is en wat niet.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49