Zicht op relatievormen deel 2

Zicht op relatievormen deel 2De rug-tegen-rug-relatie herkennen we in relaties die het einde naderen. De partners hebben de ellebogen in elkaar gehaakt en zijn nog samen omwille van hun overeenkomst samen te wonen. Er is geen waarachtige communicatie. In die relaties is het patroon ontwikkeld van thuiskomen van het werk, voor de televisie eten en zich voor de rest van de avond terugtrekken. Er is geen enkele uitdrukking van liefde, geen verbinding, enkel het delen van het materiële aspect dat een relatie met zich meebrengt.

De martelaarsrelatie herkennen we in het patroon dat een partner zich volledig opoffert om de ander (of anderen) van dienst te zijn. De martelaar is voortdurend bezig met dingen voor andere mensen, neemt zelden tijd voor zichzelf en vraagt er onbewust om vertrapt te worden. Het lijkt een nederige positie te zijn, maar het is in feite een heel controlerende positie. Stel het je even voor op die manier: zie je dat als de persoon zich op de grond beweegt, de andere persoon – die zijn voet op de martelaar gezet heeft ¬– zijn evenwicht verliest? Dus hoe verwerft de martelaar die controle? Eenvoudig door schuld. Hoe kan je dus boos of misnoegd worden op iemand die alles voor je doet, die zo volledig voor je zorgt, alle kastanjes uit het vuur haalt, zich elke dag uitslooft voor je? De martelaar is heel goed in het controleren van mensen. Het is dus heel moeilijk om met een martelaar te leven, omdat je je schuldig voelt en je je eigen behoeften en boze gevoelens niet durft te uiten. In relaties hoor je vaak aan het einde van deze relatie: ‘ik heb alles voor je gedaan, ik heb me weggecijferd, opgeofferd en kijk nu, stank voor dank’. De ander kan zich gigantisch schuldig voelen. Misschien herken je het patroon bij een van je ouders en weet je manieren om met die ouder om te gaan, omdat je de martelaarsrelatie begrijpt. Martelaarsrelaties zijn gebaseerd op de onderstroom: emotionele manipulatie en chantage.
Een gezonde liefdesrelatie bestaat uit twee volledig authentieke individuen die innerlijk gelukkig zijn met zichzelf vanuit zelfliefde. Ze staan op zichzelf, zelfstandig en steunen of leunen op niemand, ze zijn ook niet verstrengeld met elkaar en zijn perfect in staat om een eigen leven te leiden. Ze kiezen om samen te zijn, omdat ze zich ook vrij voelen vanuit hun authenticiteit te bestaan. Ze kunnen heel dicht bij elkaar komen en tijdelijk wel voor een verstikkende relatie kiezen, ze kunnen hand in hand lopen, doch ze kunnen elkaar ook weer laten om aan hun zielsdoel te werken, hun eigen vrienden te kiezen met wie ze tijd doorbrengen. Ze leven samen vanuit liefde voor elkaar en niet omdat ze moeten samenblijven omwille van de buitenwereld of om elkaars onbevredigde emotionele behoeften aan te vullen. Een gezonde liefdesverbinding geeft beide partners de ruimte om te groeien en zichzelf te Zijn.
Ongezonde relaties impliceren dat een zogenaamde halve persoon een andere halve persoon zoekt. Voeg die twee halve personen samen dan krijg je inderdaad een onevenwichtige relatie die zich tot diverse vormen kan uitkristalliseren.
Als je als een volledig individu een verbinding aangaat met een ander volledig individu is de kans groter tot het ontwikkelen van een stabiele en duurzame verbinding.
Een relatie gaat over verbinding en niet over binding.
Willen we een gezonde relatie ontwikkelen in een ongezonde relatie, dan is het belangrijk om ieder afzonderlijk de eigen ontwikkelde patronen te ontdekken en aan te pakken.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com