De Doorbraak

De DoorbraakDe Doorbraak. Aan de overheersende rode kleur van de kaart kun je meteen zien dat het gaat om levenskracht en energie. Uit het middenrif of machtscentrum van de figuur straalt een felle gloed. Zijn houding straalt vastberadenheid en uitbundigheid uit.
We komen allemaal wel eens op een punt dat we het beu zijn. Op zo’n moment krijgen we het gevoel iets te moeten doen omdat de lasten en beperkingen die ons aan handen en voeten binden af te gooien. Ook al lijkt dit dan later een vergissing te zijn geweest.

Gun jezelf de kans om oude patronen en beperkingen die je energie hebben verstikt te doorbreken. Neem het risico en je zult versteld staan van de daadkracht en vitaliteit die deze doorbreek jou kan geven.

We hebben geleerd om dingen vast te houden en om dingen te claimen. Wanneer we dit doen, beperken we onszelf omdat we daardoor minder kunnen ‘hebben’ dan wanneer we ‘open’ zijn.
Het bijzondere avontuur van het leven is bewust een instorting en doorbraak door te maken van alle bestaande beperkende patronen. Je kunt ervaren dat je een groot risico neemt omdat niemand je een of andere garantie kan geven wat die instorting en doorbraak jou zal brengen. Er is geen waarborg en niemand kan jou die waarborg geven.
Het is heel aannemelijk in een onvoorspelbare chaos terecht te komen. Niemand is ooit compleet geworden zonder oude paradigma’s los te laten.

Voor je de morgenstond kunt bereiken maak je eerst de donkere nacht van je ziel door. Hoe dichter de dageraad nadert, des te donkerder wordt de nacht.

Reflectie:
– Kun jij je een kleine of grote doorbraak herinneren uit je persoonlijk leven? Wat ging eraan vooraf? Ging je tijdens het ineenstorten helemaal op in de ineenstorting of was je alert in wat er gebeurde? Kon je waarnemen wat er met je gebeurde en wat je ervaarde. Of ging je zo totaal op in de gebeurtenis zodat er buiten die gebeurtenis niets leek te bestaan?
– Op welk vlak wens jij een doorbraak?
– Waar zeg je ‘neen’ tegen? Wat weerhoudt je ervan om ‘ja’ te zeggen?

Warme groet
Mieke