Herinneren en vergeten

HerinnerenHerinneren en vergeten. Om ons te herinneren wie we werkelijk zijn, zullen we alles moeten vergeten. Wat moeten we dan vergeten? Hoe kunnen alles vergeten? Vergeten wat we hebben geleerd? Vergeten wat ons werd verteld? Kunnen we zo gemakkelijk de sporen van wat we hebben geleerd wissen? We kunnen zeker dieper voelen en onderzoeken wat we willen behouden en wat we nu mogen loslaten.

Als we eenmaal op de wereld zijn gekomen, zijn we op onze reis vanuit de spirituele wereld voor onbepaalde tijd ‘alles’ vergeten.
Velen herinneren zich weer iets wanneer het stil en vredig wordt in ons hoofd. Sommigen dingen vinden weerklank bij ons en raken iets aan vanuit een dieper weten.

Herinneren en vergeten zijn de dans van het bewustzijn. Als we onze ogen en hart openhouden voor onze eigen waarheid kunnen we ons stapje per stapje herinneren wat de zin van dit aardse leven is.
In werkelijkheid zijn we niets vergeten. Onze waarheid werd vertroebeld doordat deze zich aan onze blik is onttrokken. We zijn te veraf geraakt van ons bewuste gewaar-zijn waardoor we het contact met de universele waarheid verloren zijn. We zijn hierbij ook het contact met ons complete zelf verloren.

Er komen meer en meer richtingwijzers op ieders levensweg om alles wat verloren lijkt te zijn, terug te halen in onszelf. Je komt bij elke stap op een dieper niveau van bewustzijn, waardoor er meer ruimte ontstaat om spiritueel bewust te zijn.
Je kunt geïnspireerd geraken door tijd door te brengen in stilte, in de natuur. Je kunt geïnspireerd geraken door het lezen van een gedicht, het luisteren naar een stukje muziek, het kijken naar een kind, een dier. Er zijn zovele kanalen om contact te maken met je diepste zelf.

Alles wat je diepste zelf raakt, raakt de goddelijke plek in jezelf. Bewustzijn is niets anders dan gewaar-zijn.
Boodschappen die we horen, klinken niet altijd zoals we denken dat ze zullen klinken en vaak zien ze er ook anders uit. Door op de golflengte van onze ziel af te stemmen, kunnen we belangrijke aanwijzingen ontvangen die ons helpen te herinneren.

©Mieke

Warme hartegroet
Mieke Box 49