Het nieuwe pad

Heb jij de moed je oude pad te laten voor wat het was en in het nieuwe spoor te stappen wat aan de horizon rijst ? Je kunt nog jaren jezelf vermaken en vergapen aan je oude pad waar je nog van alles had te fixen, transformeren etc. om een betere toekomst te krijgen. Die betere toekomst bleef zich vooruit schuiven want je was nooit klaar met bevroren energie delen in jouw lichaam laten smelten, emoties toelaten die werden aangeraakt.

Het nieuwe pad nodigt uit en is een pad waarbij geen inspanningen meer geleverd dienen te worden om … vul maar in. Het is zodra je daar een voet in hebt durven zetten, een bevestiging van wie je al was en bent. Zolang je je bezig hield met het oude pad en jouw ikjes was je dit vergeten.

Lossen al je ikjes dan op ? ze reizen gewoon met je mee, in essentie zijn ze wie je bent. En elk nieuw nu moment vraagt om waarachtige omarming van wat is. Zodra je dit doet, ontvangen precies wat zich aandient, gedragen in het moment, sta je stevig met 2 voeten IN de aarde en beweeg je je op het nieuwe pad waar een totaal andere toekomst zich voor jou kan ontvouwen.

Als je zelf nog moeite heb al jouw ikken te ontvangen doen we dat samen, zodat we ruim baan maken voor ons ware potentieel wat ten volle geleefd mag worden.