Ontwikkel je spirituele krijgersschap

Ontwikkel je spirituele krijgersschapOntwikkel je spirituele krijgersschap. De manier waarop we ons gevoel van eigenwaarde en onze persoonlijke macht tot uitdrukking brengen wordt zichtbaar op twee manieren: de spirituele krijger en de sloof. We kunnen die twee manieren bekijken als twee archetypen die worden verbonden met de zonnevlecht.
De sloof is minder disfunctioneel dan het slachtoffer en de martelaar, maar is een voortzetting van het thema van gebrek aan beloning en erkenning.

Sloven geven de verantwoordelijkheid van hun geluk uit handen door zich te onderwerpen aan anderen en zich afhankelijk op te stellen. Sloven beschouwen het als hun recht op liefde, in de context van wat ze ‘doen’, niet van wie ze ‘zijn’.

Onbewust zoeken ze naar een relatie die dat beeld bevestigt en daarom kan dit archetype van de sloof te maken krijgen met een dominante, norse, controlerende, kritische partner, die vaak gewelddadig is in alle mogelijke ‘vormen). Ook collega’s die zich naast de zichzelf verloochenende, makkelijk te manipuleren sloof belangrijk kunnen voelen. Maar helaas blijft de goedkeuring waar de sloof zo hard naar verlangt, meestal uit, omdat goedkeuring pas komt als we hebben geleerd onszelf te waarderen en te respecteren.

We moeten eerst afrekenen met de vaak herhaalde innerlijke overtuiging dat we niets waard zijn voordat ons gevoel van werkelijke zelfwaarde een kans krijgt.

De spirituele krijger staat lijnrecht tegenover het archetype van de sloof. De spirituele krijger is de held of heldin die in zijn of haar contacten met anderen intuïtief te werk gaat en altijd vanuit gelijkwaardigheid.

De zonnevlecht hangt samen met onze spijsvertering. Door het negeren, afwijzen of onderdrukken van onze buitenzintuiglijke gevoeligheid, kunnen er blokkades ontstaan in dat gebied. Hierdoor ontstaat meestal overgewicht in dit deel van het lichaam (de maag), spijsverteringsklachten en maagzweren.
De voortdurende conflicten en afwijzingen waarmee de spirituele krijger uit legenden en mythen geconfronteerd werden, dwongen hen in zichzelf op zoek te gaan naar de betekenis van die omstandigheden.

Het is een heel krachtig archetype, waarin een spirituele filosofie van groei en ontwikkeling door de confrontatie met de obstakels van het leven gecombineerd wordt met integer handelen, hoe onpopulair of onverklaarbaar dat in de ogen van anderen ook is.

De kwaliteiten van de spirituele krijger is de eerste stap op weg naar liefdeskracht die onlosmakelijk verbonden is met de hartchakra.
Alleen door onszelf waarlijk lief te hebben kunnen we liefdevol en mededogend met anderen omgaan.

De weg naar het innerlijke krijgersschap is voor zowel mannen als voor vrouwen bedoeld.

Warme hartegroet
Mieke Box 49