Romantiek en desillusies

Romantiek en desillusiesRomantiek en desillusies. Het zoeken naar de ‘juiste partner’ heeft zeer weinig te maken met het hebben van een goede relatie. Om een intieme relatie tot een succes te maken, zullen we ons op een bepaald moment onszelf onderzoeken en de beelden die we hebben gevormd rond ‘liefde.’
Kijk maar eens om je heen welke angsten er allemaal actueel aan de oppervlakte komen in relaties? Onze samenleving staat bol van bindingsangst. Door de zoektocht naar de ware geliefde is er zeer veel angst om zich te binden aan de partner van dit moment, omdat iemand anders misschien wel eens een betere partner zou kunnen zijn. Een betere partner kun je interpreteren als een ‘droomgeliefde.’

Romantiek is de manier om de juiste partner te vinden en dat wordt verliefdheid genoemd. Romantiek is een projectie namelijk het overbrengen van een aspect van het eigen zelf op de toekomstige geliefde. De zoektocht naar een geliefde kan we ons binden aan iemand die iets uit onze vroegste familierelaties vertegenwoordigt, iets dat we ofwel willen evenaren ofwel willen vermijden.

Meestal komt daar een abrupt einde aan, als de verbintenis eenmaal werd aangegaan. Hoe vreemd dit ook kan lijken.
De ervaring van identificatie met een ander persoon doet iedereen op zijn grondvesten daveren. De desillusie wordt als een gevoel van diepe teleurstelling in de partner ervaren. Soms vluchten partners weg vanaf het eerste gevoel van desillusie en anderen houden jaren of een leven lang de relatie in stand in een koude-oorlogssfeer. De diepe gekwetstheid en rancunegevoelens zijn niet te overbruggen. Soms slagen partners erin om gemeenschappelijke doelen en een gemeenschappelijke basis te ontwikkelen, terwijl intimiteit oppervlakkig blijft.
De meesten weten niet dat desillusie een noodzakelijke stap in de verdere ontwikkeling naar een volwassen intieme relatie. Er woedt in de onderstroom een strijd van vertrouwen en intimiteit. Waar strijd woedt verdwijnt intimiteit, wat niet hetzelfde is als seks hebben.

Het opnieuw in dialoog met elkaar gaan is een stap naar het begrijpen van elkaar. De desillusie wordt getransformeerd naar een wederzijdse acceptatie en vertrouwen waardoor de intimiteit zich dieper kan ontwikkelen. Daar waar de meesten vanaf de eerste desillusie wegvluchten uit de verbinding, vraag het inzicht in de illusies van de romantiek en innerlijke projectiemechanismen. Hierbij kan een professioneel opgeleid relatietherapeut en dieptecoach de verandering mee helpen faciliteren.

Partners leren hoe ze individualiteit en openheid in stand kunnen houden, door het werkelijk naar elkaar luisteren en bereid zijn gedachten, gevoelens en emoties te delen. Er ontstaat in die weg heel veel beweging vanuit het loslaten van alle identificaties met of zich te laten bestempelen als de droomgeliefde. Eenmaal zover in dat bewustzijn ontstaat er een diep respect en oprechte nieuwsgierigheid naar wie de ander is. Vanuit een grotere zelfkennis en zelfacceptatie.

Het wordt gemakkelijk over de onderlinge verschillen te communiceren, er ontstaat werkelijk meer begrip en empathie en ook al kunnen verschillen een teleurgesteld gevoel geven, je weet dat je partner en/of jijzelf het beste van zichzelf geeft en niets meer dan dat.

Warme hartegroet
Mieke Box 49