Transitie voor de maand april 2019

Transitie Transitie voor de maand april 2019. De energie voor de maand april kunnen we als intensief ervaren, doch intensief betekent niet negatief. Integendeel. We kunnen gebruik maken van deze bijzondere tijd waarin we krachtige stappen zetten en toch niet als een ‘stormram’ te keer gaan. Ik belicht de energie van deze maand vanuit de Zen Tarot. Er zijn overvloedige, astrologische vertolkingen te vinden die specifiek toelichten wat die veranderingen voor jou kunnen betekenen. Elke week verschijnen de vertaalde Pele rapporten van Kaypacha onder

‘Astrologie voor de Ziel.’
Iedereen zoekt op eigen wijze de waarheid. Er is enerzijds het innerlijke weten van die waarheid en anderzijds de waarheid die gezocht wordt in de buitenwereld via ontelbare kanalen. En toch ontdekken velen dat de voorgestelde waarheid gebaseerd is op een beeld dat ons voorgehouden werd. Dat beeld valt op elk vlak uit elkaar. Is dit goed of niet goed. Geen oordeel. Als je ervaart dat je dit beeld heel krampachtig hebt vastgehouden, dan kun je dit ervaren als verschrikkelijk. Ben je bereid om naar dat beeld te kijken en dit beeld los te laten, dan kun je dit ervaren als een verademing en ruimte geven aan jouw waarheid.

Het is je hart dat jou laat ervaren dat beelden er niet meer toe doen. Emoties komen en gaan, gedachten komen en gaan, alleen is de waarheid van jouw hart de enige constante die je mag vertrouwen. In dit proces kun je heel sterk wiebelen en dat creëert dan weer enige verwarring en chaos. Dit hebben velen in maart sterk kunnen ervaren. Hoe jij en ik en iedereen in zijn waarheid leeft en hoe jij en ik en iedereen hierin elkaar die ruimte geeft, is waar we naartoe groeien. Ik ben die Ik ben. Jij bent die jij bent. En in die vrije ruimte kunnen we elkaar groeten, omarmen, inspireren, liefhebben.

Vanuit het leven in onze waarheid als goddelijke schepper nemen we vanuit passie en overgave deel aan het leven. Uranus in Aquarius laat ons ervaren dat we vanuit het onbaatzuchtige delen met elkaar leren samenwerken. We geven elkaar niet enkel een hand, maar we verbinden ons vooral met ons hart. Leven vanuit ons hartsbewustzijn vraagt dat we elk oordeel over de ander transformeren.
We zijn geen concurrenten van elkaar, we zijn geen bedreiging voor elkaar. Tot zolang we oordelen over elkaar, is er geen sprake van waarachtige verbinding en spiritueel bewustzijn. Het klopt niet en ook die lagen mogen we gaan onderzoeken.
We hoeven niemand uit te sluiten. Iedereen kan een unieke bijdrage leveren aan het vormen van een samengebundeld, levendig geheel. We hebben nu de kans om in samenwerking met anderen een bijdrage te leveren aan de creatie van iets groters en mooiers dan ieder van ons afzonderlijk zou kunnen realiseren.

We staan voor de uitdaging om vanuit een vernieuwde visie in ons leven te staan. En hierbij zullen we de oude wereld gebaseerd op oude wetten, structuren, leefregels verder zien afbrokkelen. Dit is volop in beweging. We zijn in de gelegenheid het leven in al zijn dimensies te zien, met zowel de hoogte-als dieptepunten. Ze bestaan naast elkaar. De donkere en moeilijke kanten zijn even hard nodig als de lichte en gemakkelijke kanten. Dit geeft ons een heel andere kijk en ervaring over onszelf en onze plek die we innemen op aarde. We kunnen alle kleuren van het leven laten doordringen waarbij we ervaringen integreren en ons her-inneren wie we werkelijk zijn.
Wat betekent voor jou het ‘ Leven vanuit je kracht en hoe verbind je dit met de inhoud van dit blog vanuit IK naar Wij?’ De foto bij het blog kun je op een diepere laag laten inwerken.

©Mieke

Inspirerende hartegroet en een heel mooie maand april 2019
Mieke