Verwachtingen en monkey mind

Verwachtingen en monkey mind. We zouden geen verwachtingen moeten hebben, maar we hebben ze wel. Hoe spiritueel we ook denken te zijn en onthecht te zijn van verwachtingen. De tegenstrijdigheid hierbij is de toekomst te willen kennen. monkey-mind is Verwachtingen en monkey mind. We zouden geen verwachtingen moeten hebben, maar we hebben ze wel. Hoe spiritueel we ook denken te zijn en onthecht te zijn van verwachtingen. De tegenstrijdigheid hierbij is de toekomst te willen kennen. monkey-mind is een spelletje aan het uithalen. Eén van de vele spelletjes want dat is voor monkey-mind heel vermakelijk.
We hebben allemaal vele rumoerige aapjes die ons gemakkelijk afleiden van onze essentie. Die aapjes zijn er niet zomaar gekomen. Maar dat is voor een van de volgende blogs.

Laat ons erkennen dat we verwachtingen hebben en elke vorm van weerstand loslaten. We willen toch loskomen van vastgeroeste denkpatronen en deze veranderen met even starre gedachten en overtuigingen?
Hoe we met verwachtingen omgaan is zeer verschillend. Alleen jijzelf kunt ontdekken of verwachtingen je leven overheersen of je je verwachtingen kunt relativeren of bijstellen.

Door vooral gefocust te zijn op verwachtingen stippel je in je mind de toekomst uit. De moeilijkheid is dat je niet kunt zien hoe die toekomst er in werkelijkheid zal uitzien. Het is een mogelijke toekomst of uitkomst, dus het ligt niet vast.
Er zijn ook verwachtingen die gebaseerd zijn op logica. Als ik op een lichtknopje druk, dan verwacht ik dat het licht aangaat. Als ik de trein neem naar de stad, verwacht ik dat de trein probleemloos naar de stad rijdt. Verwachtingen die we als vanzelfsprekend achten is logisch. We staan er niet bij stil hoe vaak verwachtingen ons hele handelen bepaalt.
Anticiperen op een mogelijke toekomst gebaseerd op intuïtie en ervaringen is in sommige situaties zelfs van levensbelang. Hoewel dit ook een onrustige geest kan veroorzaken.

Hoe vaak gebeurt het dat monkey-mind toekomstige scenario’s verzint? Iedereen kent de selfulfilling prophecy. Het is een zeer eenvoudig principe door dingen te verwachten die je toekomst kunnen beïnvloeden. Je voorspelt dat je partner je ooit zal verlaten en je blijft dit met je monkey-mind bekrachtigen, je creëert een sfeer van achterdocht, er ontstaan discussies en conflicten . Zeker en vast komt die dag dat je partner zijn valies neemt en vertrekt. Onbewust trek je aan waarvoor je hebt gevreesd.
Het is onmogelijk om ons van de ene op de andere dag los te maken van verwachtingen. We kunnen wel bewuster omgaan met onze verwachtingen, van wie we iets verwachten en welke patronen in de onderstroom aanwezig zijn.

Je kunt ontdekken of je vaak negatieve scenario’s verwacht, want ook die scenario’s komen meestal uit. Verwachtingen kunnen ook een natuurlijk verloop van het leven verhinderen. Zijn de verwachtingen haalbaar en realistisch en pin je je verwachtingen aan vadertje tijd vast.

Als je ontdekt dat je zeer veel tijd steekt in het verzinnen van de toekomst, die dan meestal toch anders blijkt te zijn, dan ben je aardig op weg om het contact met het hier en nu te verliezen.
Hoe beter het je lukt om je verwachtingen los te laten, hoe gemakkelijker het je lukt om je open te stellen voor wat op je weg komt. Je zit veel minder in je hoofd, je piekert minder over dingen, situaties of mensen en je brengt meer tijd door op een fijne gelijkmoedige manier.

© Mieke
Inspirerende groet
Mieke Box 49