Waarop richt jij je?

Waarop richt jij je?Waarop richt jij je? Het is zaak om je gedachten te richten op goedheid, schoonheid en waarheid. Steeds wanneer je op het punt staat om iets te doen, denk dan na over goedheid, schoonheid en waarheid. Is het in harmonie ermee? Of druist het daar tegenin?

Overweeg of je gedachtestroom bevorderlijk is voor goedheid, schoonheid en waarheid? Als het tegenovergestelde het geval is, dan heb je ook zelf de keuze om die gedachten een halt toe te roepen. Ze zijn vooral schadelijk voor jezelf, ze halen je naar beneden en maken je leven langzaam maar zeker kapot.

Wees of word je bewust van het soort gedachten waar je hoofd van omloopt en verander die met vastberadenheid, met moed en doorzettingskracht.
Wellicht zul je het gevoel hebben niet te weten wat waarheid is; vaak denk je dan dat je zelfs niet eens weet wat schoonheid en goedheid is.

Misschien ben je niet in staat tot beslissen, en heb je er alle moeite voor gedaan om het te ontdekken. Op zich is dat goed en dit brengt veranderingen in jezelf teweeg.

Langzamerhand ontdek je wat voor jou goedheid, schoonheid en waarheid is.
Stop eens voor elke gedachte, elk woord en elke handeling en onderzoek wat je op het punt staat te doen. Wat is het resultaat ervan? Wat vertelt het jou? Wat zijn de gevolgen ervan. Voor ‘zoekers’ is het zeer essentieel op deze manier te denken.

Observeer op welke centrale punt jouw gedachten gefocust zijn.
Zelfs als er slechts één van de drie aspecten actief is, worden de andere twee aspecten ook actief. Er is geen haast bij. Het maakt niet uit welk aspect bij jou het eerst actief wordt.

Een inspirerend citaat om dit blog te eindigen met de wijze woorden van Einstein: ‘Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarbij we in ons hele leven kind mogen blijven.’

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49