Aardse beproevingen

Aardse beproevingenAardse beproevingen die we allen mogen ondergaan. Waar we dan ook in verwikkeld raken op aarde, we zijn allen naar de aarde teruggekeerd om de Universele wetten te leren begrijpen. Zonder elkaar kunnen we dat proces niet aangaan.

Daardoor worden er steeds weer opnieuw mensen op ons pad gezet die te maken hebben met het proces waar we doorheen gaan.
Het kan zijn dat je heel kort samen bent om de trigger te plaatsten die je nodig hebt om door te gaan op je pad, maar het kan ook een langdurig samenzijn worden waardoor je elkaars proces beïnvloed.
Dan is het zaak om te herkennen waar je beiden inzit zodat het samenzijn positief beïnvloed kan worden door elkaar.
Dat dit niet altijd eenvoudig blijkt is zichtbaar door alle relatieproblemen die er zijn. Het ego overheerst dan zodanig dat er geen ruimte is voor inzichten.
Dan kom je tegen over elkaar te staan ieder met de eigen pijnstukken omdat de een de ander niet wil begrijpen en er daardoor juist afstand wordt gecreëerd.

Oprecht zijn is voor velen nog heel lastig, juist omdat men de definitie van oprechtheid niet altijd op dezelfde manier ziet.
Toch is dit heel eenvoudig.
Oprecht zijn is eigenlijk niets meer dan eerlijk in je leven staan en niemand benadelen door je gedrag.
Jammer dat het probleem nu juist is dat sommigen een wel zeer gekleurde bril dragen.
Dit kun je zelf invullen.
We kennen allemaal wel iemand die zichzelf anders voordoet dan het in werkelijkheid is.
De illusie blijft immers bestaan, we zitten er allemaal in en kunnen er niet uit ontsnappen omdat dit een gecreëerde realiteit is.
Wat de bedoeling is van leven op aarde is om juist die inzichten te vergaren die nodig zijn om helder te gaan zien wat er gaande is.
En dan niet vanuit de eigen perceptie maar vanuit het grote geheel.
Dan pas zijn we in staat om zicht te krijgen op het grote levensspel op aarde.

Er zijn bij alle mensen zwakten waarneembaar in de ziel.

Zo is de ene koppig en wil niet verder kijken dan de neus lang is.
Dan heb je de mensen die zeer controlerend zijn en niet kunnen loslaten.
Dan de mensen die een behoorlijke schaduwkant hebben die uiteindelijk overheerst.
Deze mensen voeren niet alleen in de eigen relatie maar ook bv in familie en vriendenkring en dergelijke de boventoon waardoor ze uiteindelijk de sfeer verpesten voor de ander.
Je hebt ook de betweter, de struisvogel, de zwijgzame, angstige en nog veel meer eigenschappen die met het ego te maken hebben.
Dit zijn allemaal karaktereigenschappen die optreden als er een les in besloten ligt.

Zo kan de partner die er voor kiest om te vertrekken een les mogen leren in onvoorwaardelijk liefde te ZIJN middenin de tegenslagen die er zijn.
Lastige les maar uiteindelijk wel een mooie les die je meteen op een hogere trilling kan brengen.
De zwakkere patronen van iemands innerlijk bepalen de situatie waarin iemand wordt geplaatst.
Zo kom je zoals ik in het begin van dit blog al aangaf steeds weer mensen tegen die je kunnen helpen met het proces waar je inzit.

Men krijgt genoeg mogelijkheden om zichzelf te oefenen in dat deel van de persoonlijkheid dat behoefte heeft aan versterking.
Ook de meest gevoelige mensen mogen dit aangaan voor zichzelf niemand wordt uitgezonderd in dit proces.
Als een persoon een overheersende vrouwelijke energie in zich heeft en geen ‘vechter` is, dan bestaat de kans dat de test steeds zal gaan om assertief gedrag te ontwikkelen zodat er meer afstemming mag komen op de mannelijke energie.
Zo kan er meer balans ontstaan in het energieveld.
Er zijn maar weinig mensen echt in balans maar in dit geval gaat het om een sterke helling naar het vrouwelijke als man.
Ook voor de vrouw is dit uiteraard dezelfde proef die mag worden afgelegd.
Vele vrouwen zijn erg dominant en laten hun vrouwelijke kant erg gelden in hun omgeving.
Soms is dat begrijpelijk omdat de omgevingsfactoren daarin meespelen. Maar de uitdaging is ook hierin de balans te vinden om zowel het vrouwelijk als mannelijk deel te integreren in de persoonlijkheid.

Mocht men de uitdaging niet aangaan dan zal men steeds opnieuw weer worden geconfronteerd met dezelfde proef.
De testen hebben betrekking op een bepaalde trillingsfrequentie, en als men de test goed doorloopt dan kan men een hoger trillingsniveau bereiken.
Dat zovele mensen het zo zwaar hebben in deze tijd komt omdat velen ook niet hun test willen aangaan.
Elke keer je een test en zie het maar als een test van bekwaamheid niet goed doorbrengt krijg je in veel zwaardere mate deze test weer terug op je pad.
In een nieuwe gedaante maar wel in een ander scenario komt de proef dan weer tot ons, en krijgen we weer de kans om onszelf te oefenen totdat we onze lessen hebben geleerd.

Als je de les eenmaal hebt geleerd hoef je deze les nooit meer te leren omdat je op een hogere trilling afgestemd bent.
Zo straalt je ziel deze hoge lichtfrequentie uit dankzij de Wet van Trilling.
De rode draad door dit verhaal is, dat het superbelangrijk is om alles wat je meemaakt in relatie tot anderen en zeker ook tot jezelf serieus mag nemen.
Niets komt voor niets op je pad en in alles ligt een les besloten hoe klein dan ook.

Ieder persoon die jij hebt toegestaan om je te pijnigen, bewijst je een dienst ook al zie je dat op het moment zelf niet omdat jij de uitdaging nog niet hebt kunnen aannemen om de proef aan te gaan.
Als je een trigger voelt bij het lezen van deze tekst kijk dan eens waardoor dat is.
Het is nu de uitgelezen tijd om de confrontatie aan te gaan. Het is helingtijd bij uitstek en we worden echt net zo lang geconfronteerd met onszelf tot we uiteindelijk gaan inzien waar het om draait `Het leren van de Universele wetten`.

Wil je hierover eens chatten met mij, of heb je vragen rond dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met mij of andere consulenten die hierin zijn gespecialiseerd.

Hartegroet,
Lis box 52