Alleen engelen kunnen een ander redden, jij niet

Alleen engelen kunnen een ander redden, jij niet

Alleen engelen kunnen een ander redden, jij niet. Hoe graag we het ook zouden willen, anderen te willen redden in welke situatie dan ook, we kunnen het niet. Je kunt geen reddende engel zijn. Je kunt ze ondersteunen, begrip tonen, hun hand vasthouden, compassie tonen, tijd geven, maar redden, nee, helaas.

Natuurlijk zijn er uitzonderlijke situaties dat een mens een ander mens redt. Als jij in gevaar bent, en een ander helpt jou uit de penarie, ja dan heb je iemand gered. Maar deze vorm van redden, die ik hier wil aanstippen, daar kun je een ander niet bij helpen. We zeggen dan wel, we hebben te maken gehad met een reddende engel.

Ieder mens zal namelijk zelf door pijn en verdriet heen moeten, zolang die ander nog zichzelf onvoldoende lief heeft. Het doel van het leven hier, is het voor onszelf zo aangenaam mogelijk te maken. Zolang we daar onvoldoende het besef toe hebben, blijven dingen ons pad kruizen die ons pijn in het hart zullen geven.

Ieder mens moet op zoek naar zijn eigen antwoorden, redenen waarom het hem overkomt. Ze zullen hun eigen fouten onder ogen moeten zien, om ze nooit meer te maken. Ze zullen geconfronteerd moeten worden met hun eigen angsten en onzekerheden, om daar zichzelf van los te maken.

Er is een pad dat we allen bewandelen, naar eigenliefde. Dat pad kent hele nare stappen, die ons in de hel doen belanden. Het liefste zou je die ander daar voor willen behoeden. Het liefst nam je de pijn en het verdriet van de ander over. Maar het kan niet, ieder mens heeft zijn eigen pad, zijn eigen lijdensweg, zijn eigen verdriet om te verwerken.

Ze zullen het ook op hun eigen manier moeten doen. Als ze dat niet doen, zien ze hun lessen niet en blijven deze zich herhalen. En blijft ook de onzekerheid, de angst en de pijn. Je kunt er voor ze zijn, door naar ze te luisteren, jouw tijd te geven, begrip te hebben voor hun lijdensweg. Maar het oplossen, helaas, nee moet je niet willen.

We vergeten dit nog wel eens en met de meest goed bedoelingen en intenties gaan we ons ergens mee bemoeien, waardoor de situatie voor ander alleen maar zwaarder en ingewikkelder wordt. De lijdensweg wordt groter en langer.

De pijn die een ander voelt, heb jij niet gecreëerd, misschien zij zelf ook niet, toch zullen ze er zelf doorheen moeten komen. Met jouw steun en toeverlaat op de achtergrond. Je kunt hun situatie niet veranderen, misschien even tijdelijk, je kunt niet beslissen over hun toekomst. Ze zullen dit allemaal zelf moeten doen. Ze zijn hun eigen reddende engel.

Niemand is bij machte een ander gelukkig te maken, je kunt wel bijdragen aan andermans geluk. Maar wat jou gelukkig maakt, hoeft de ander helemaal niet te ervaren als geluk. Die zal zijn eigen reis naar binnen moeten doorleven, om dat geluk voor hem zelf diep van binnen te kunnen ervaren.

Je kan nog zoveel van iemand houden, die ander willen behoeden voor onheil, het gaat je niet lukken. Elk mens zal dit zelf moeten doorgaan. De een zal meer pijn ervaren dan de ander. Uiteindelijk vindt iedereen zijn eigen geluk. Waar jij een steentje aan hebt bijgedragen door de ander niet te laten vallen.

Ook niet toen de ander je niet meer wilde zien, of spreken. Je bleef liefde sturen, gevoelens van boosheid, die waren er niet. Je zag de reis van de ander naar geluk en wijsheid en wist hoe zwaar dat kon zijn. Je had immers de reis zelf ook al doorlopen. Wie deze mensen heel goed kunnen ondersteunen, zijn mediums en paragnosten op Top-Paragnosten. Die zijn gespecialiseerd om de juiste antwoorden te geven, waardoor diegene die veel leed in zijn leven heeft, gaat inzien welke stappen die zelf moet gaan zetten. Laat het redden over aan deze professionals die mediums en paragnosten zijn.

Medium Clarisa
Top-Paragnosten