Alles omhelzen

Alles omhelzen. Dit blog is eAlles omhelzen. en aanmoediging om dingen toe te staan zoals ze zijn in plaats van ze meteen te willen veranderen. Dat laatste is ingebakken in ons systeem. We willen alles direct veranderen en/of oplossen.

Stel dat iemand je irriteert, kun je er eens bewust voor kiezen bij dat gevoel van irritatie te blijven. In plaats van onmiddellijk te reageren. Voel het in je lichaam en merk eens alle automatische gedachten op. Voel je hoofdpijn opkomen, observeer dan wat er gebeurt en laat de pijn er zijn. Bekijk hoe de hoofdpijn opkomt en weer wegebt! Laat het er zijn in plaats van onmiddellijk naar een pilletje te grijpen. Wat is het effect van het accepteren en erkennen van prettige en onprettige sensaties?

Ervaar je innerlijk verzet, want je wil geen irritatie voelen. Dit onprettige gevoel moet weg. Sterker nog. Die persoon bezorgt jou irritatie, dus moet die persoon maar weg. Tot je een volgend persoon ontmoet die je opnieuw irriteert en hetzelfde gebeurt. Je kunt evengoed onderzoeken wat jou precies irriteert in jezelf en wat geprojecteerd wordt op anderen. We doen het echt allemaal, zo onbewust zijn we helaas nog steeds.

Hoe je de dingen ook ervaart, laat ze er eens gewoon zijn. Voel je je gefrustreerd, dan is dat een gevoel dat er reeds zit. Accepteer de frustratie, in plaats daarvan ook nog eens gefrustreerd te geraken. Neem je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties waar die ermee gepaard gaan.
Het is goed, wat je ook voelt, het is oké.

Hoe bewust we denken te zijn, in het moment dat er zich moeilijkheden voordoen, zijn we helemaal niet zo bewust bezig. We reageren daarentegen zeer basaal en primair, vanuit overlevingsmechanismen en patronen.

Accepteren betekent niet dat je je er moet bij neerleggen. Accepterend bewustzijn, waarnemen verandert langzaam verinnerlijkte patronen.

Het oefenen in het waarnemen van het verschil tussen op een gecontroleerde manier antwoorden op moeilijke of lastige situaties en het ongecontroleerd op ervaringen reageren. Je wordt je bewuster van je reacties en gedragingen en emoties waardoor ze worden veroorzaakt.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49