Bezield inspirerend leven

Bezield inspirerend levenBezield inspirerend leven. Om bezield te leven is het belangrijk aan te nemen dat je een ziel bent, het onsterfelijke deel van ons. We zijn meer dan een lichaam, meer dan onze gedachten, emoties en gevoelens; we zijn zielen met menselijke ervaringen.
Ervaringen die zelfs heel ver teruggaan.
Op zielsniveau weten we alles wat we nodig hebben. Om een of andere reden maken we levens door om bewust te worden. De aarde is de plek die we hebben gekozen om die ervaringen op te doen om bewust te worden, in een fysiek lichaam en emoties.
Het is onze taak op aarde om opnieuw vanuit onze goddelijke essentie te leven, de goddelijke en spirituele aard van onze ziel te erkennen.
Wat hierbij belangrijk is, is dat we veel dingen moeten afleren. Wanneer we afleren hebzuchtig, egoïstisch, bang, machtsbelust, gewelddadig te zijn, kunnen we geestelijke wijsheid, zachtheid, liefde, vreugde ervaren.
We zijn dus voortdurend in ont-wikkeling. We doen de wikkels van alles wat we hebben geleerd of aangeleerd af. We ontdoen ons laagsgewijs van de wikkels die ons leven ingewikkeld hebben (nl. de wikkels) gemaakt.
We doorlopen vele spirituele dimensies en wanneer we zijn doorgedrongen tot het niveau van volledige integratie met onze ziel, vinden we onze eigen goddelijke Zijn.
Anderzijds hebben we de neiging terug te glijden naar de driedimensionale wereld. Er zijn verschillende mogelijkheden om met onze ziel in contact te komen en te blijven. Heel eenvoudig door je naar binnen te keren. Je hoeft hier helemaal geen speciale technieken voor te gebruiken, ingewikkelde meditatietechnieken (lees hierbij het opnieuw in-gewikkeld worden in een vorm).
Je kunt op elk moment contact maken met je ziel. Je kunt mediteren onder het wandelen, als je in contact bent met de natuur, terwijl je een kopje thee drinkt. Het is de bedoeling dat je jezelf herinnert aan wie jij werkelijk bent, je authentieke spirituele wezen. Je bent niet je lichaam, je bent de bestuurder ervan. Je ontdekt dat je een wezen van liefde bent.
En dit geldt ook voor anderen. Door te oefenen in daden van liefde in plaats van in daden van technieken, beoefen je de essentie van wie jij bent: Liefde.
Je hoeft je geen zorgen te maken over wat je ontvangt, het gaat erom wat je schenkt, wat je van jezelf geeft. Zonder meer. Je herkent de eenheid en de universaliteit van onze werkelijke aard. Dus zielen hebben geen geslacht, geen ras, geen geloof nodig. Ze overstijgen elke kunstmatige gecreëerde afsplitsing.
Hoe meer je naar binnen gaat, des te meer je van je ware aard gaat begrijpen en des te meer vreugde en plezier je in je leven kunt ervaren.
We gaan allemaal in dezelfde richting en met verschillende snelheden en dat is okay.