Bezielde aandacht

bezieldeBezielde aandacht. In contact komen met je ziel. Op het ogenblik dat je je die vraag stelt en zoekt naar het antwoord, ligt het vlak voor je neus. Tenminste als je jezelf toestaat het te zien.
Het kan gebeuren dat je door een boekenwinkel loopt en een bepaald boek je leidt naar een antwoord. Het kan zijn dat je het antwoord wordt gegeven in een gesprek dat je met iemand hebt. Soms door naar een lied te luisteren.
Er is niet een bepaalde techniek of oefening nodig om te luisteren en je af te stemmen op je ziel. Wanneer je er klaar voor bent, wordt je zonder twijfel naar de volgende stap van je spirituele ontwikkeling geleid, naar de verbinding met je ziel.
En hierbij voorziet het Universum je van ontelbare keuzemogelijkheden.
Vaak kunnen de meest nederige handelingen die met bezielde aandacht worden uitgevoerd, ons helpen te komen waar we moeten zijn. In contact komen met je ziel is een levendige weg. Een weg dat je tot het einde van het aardse leven aflegt. Contact maken met je ziel is een pad van verbinding. Als je kunt vertrouwen dat het antwoord juist in je hart kan worden gevonden, zal je het antwoord ook daar vinden.
Of je je ervan bewust bent of niet, iedereen maakt deel uit van die prachtige ontwikkeling.
Je heel bewust erin bewegen en eraan overgeven maakt dat het een wonderbaarlijke ervaring is, steeds opnieuw, eindeloos.
Kijk eens naar de dingen die jouw ziel voedsel geven.
Groei en evolutie maakt deel uit van het leven. We ontwikkelen ons steeds naar een andere cyclus. Leer vrijuit met de stroom van een nieuw begin mee te gaan. Door je vast te klampen en niet met de stroom mee te gaan, begint jouw ziel afgesloten te geraken. Meegaan met de stroom is niet gemakkelijk, omdat het denken in de weg staat.
Ook dat vind je nooit in boeken terug. Je verbindt je niet alleen met je ziel maar je moet ook vertrouwen hebben in waar ze je heen leidt. En dat is de essentie. Vertrouwen.
Het lijkt veel eenvoudiger om op de automatische piloot over te schakelen, om toe te geven aan angst. Erken de angst. Je bent niet je angst. Je moet je niet identificeren met angst.
Weet dat je altijd alles op je pad krijgt wat je mag ervaren voor jouw leven. Niemand kan hierover iets zeggen, laat staan oordelen. Het is jouw unieke pad waarin jij mag vertrouwen in de leiding van je ziel. In die zin kent niemand jouw specifieke zielsinhoud.
Je leert ook uit heel veel uit de dieptemomenten van het leven. We zijn geĆÆncarneerd op aarde om te leren over liefde, om van onszelf te houden, om anderen van ons te laten houden, om te ontdekken dat liefde een levende kracht is en allesomvattend. Er is universele liefde voor jou als je erin gelooft en ervoor openstaat.
Je zoekt contact met je ziel. Je hoeft slecht te luisteren naar je hart en vertrouwen op hetgeen jij hoort. Niet op wat je zou moeten horen.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com