Botsende maskers

Botsende maskersBotsende maskers. Veelvuldig worden we aangemoedigd onze maskers te laten vallen. Maskers hebben hun functie gehad en hebben voor velen nog steeds een functie namelijk zichzelf beschermen.
Waartegen dan? Waartegen moet je je dan beschermen? De realiteit is dat we al heel vroeg een masker hebben aangetrokken, om niet gekwetst te worden. En maskersdragers zijn er in alle lagen, het zijn niet enkel mensen die we niet als spiritueel zouden labelen die zichzelf beschermen door middel van een masker.
Dat is een idee, een aanname, een oordeel en een veronderstelling. Hoe komt het dan dat maskers botsen, want je zou toch de idee hebben dat dit masker beschermt tegen de aanvallen van buitenaf, net zoals een harnas?
Achter dat masker blijft hoe dan ook een mens van vlees en bloed met emoties en gevoelens zitten. In werkelijkheid is een waarachtige ontmoeting tussen maskerdragers onmogelijk.
Maskermakers zijn verbonden met de trillingen van het lagere ego. En op dat niveau vindt de communicatie plaats vanuit rollen en identificaties enerzijds en verdrongen geactiveerde gekwetste gevoelens en emoties.
Ik neem evengoed in de spirituele wereld hetzelfde waar. Die maskers die ook gedragen worden vanuit het zich identificeren met de diversiteit aan rollen die gecreëerd werden. Een medium/paragnost moet alles weten, moet de toekomst kunnen voorspellen en vanuit dit gegeven wordt geprobeerd aan die eisen en die verwachtingen te voldoen. Het masker van perfectie.
Niemand kan zich blijven verstoppen achter dit veelgelaagde masker. Iedereen wordt wakker geroepen en zo zit het aardse leven in deze sterke transitie in elkaar.
Veel knappe vermommingen die nog steeds de touwtjes in handen hebben, waardoor wij menen dat de autoriteit buiten onszelf ligt. De autoriteit ligt in onszelf.
Als iemand voor mijn bepaalt hoe ik mijn werk zou moeten doen en ik luister niet naar mijn innerlijke autoriteit, dan geef ik die persoon de macht over mij. Dan laat ik mij bepalen door de autoriteit van de ander. De persoon achter het masker laat geen ruimte om tot een waarachtige ontmoeting te komen en een openhartig consult te geven. Een voorbeeld van spirituele arrogantie met de boodschap:’Als jij je consult niet doet zoals ik dat eis, dan…’ Hier stopt het dan.
Spirituele arrogantie draagt alleen iets bij aan het voortbestaan van onwetendheid. Er is geen groei en geen ontwikkeling. Er is geen ontmoeting van hart tot hart. Het masker vormt een obstakel. Het is een kat-en-muis spelletje met zichzelf en het universum.
Je kunt er wel een ander spelletje van maken door te botsen, en te blijven botsen zonder verwijten, oordelen.Tot je wakker wordt en elkaar recht in de ogen kijkt en elkaars ziel ziet.