Chaos als wake-up call

Chaos als wake-up callChaos als wake-up call. Zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen. Niemand houdt van chaos, maar eigenlijk creëert chaos een mogelijkheid om het oude van ons af te gooien. Zowel op individueel als op collectief vlak. Chaos begint van binnenuit en wordt op de buitenwereld geprojecteerd en dat zorgt voor heel wat verwarring. Tegengestelde krachten zorgen voor een zeer stormachtige sfeer/atmosfeer.
Het is heel opvallend dat in mijn thuisland, België, heel wat betogingen rond het klimaat plaatsvinden. Spijbelende schoolgaande jongeren trekken reeds weken samen met elkaar op voor veranderingen, waarin wij allemaal verantwoordelijk zijn. Het gaat niet over pro of contra, maar het kunnen pakken van de diepere wake- up call. Het gaat natuurlijk veel en veel verder, want chaos dat niet leidt tot diepgaande veranderingen op het vlak van bewust worden, levert niet de gewenste veranderingen op. Niet op collectief en niet op persoonlijk vlak.
Stormen in een glas water, veroorzaken even chaos en dan gaat de storm weer liggen. Is er iets veranderd? Dat zal de tijd dan wel weer uitwijzen.
Chaos kan zich op elk levensvlak laten zien. Het is belangrijk om te begrijpen wat de chaos weerspiegelt, wat de chaos laat zien en waar verandering zich opdringt. Conflicten zorgen ervoor dat we een situatie vanuit verschillende invalshoeken kunnen belichten. In relaties zien we het koppig en halsstarrig blijven vasthouden aan het gelijk willen hebben. Dat zorgt ervoor dat het conflict blijft aanslepen, langer duurt terwijl er toch diep van binnen het verlangen is het conflict aan te pakken en op te lossen.
Soms word je overvallen door een storm van emoties die al langer in de onderstroom aan het opborrelen waren. Laat je je nu door die storm meesleuren of kun je de diepere lagen voelen die de bron van de onderliggende stormen veroorzaken? Dit is een wake-up call. Weet dat als de storm voorbij is, de lucht is geklaard, je weer opgeschoond bent en doorgaat met je groeiproces, al dan niet in een relatie. Het is de manier waarop je kijkt naar het hele gebeuren dat mede-bepalend is voor hoe jij kijkt naar chaos als een wake- up call.
We worden meer dan voorheen wakker geschud door alles wat er nu gebeurt, zowel persoonlijk als mondiaal. Er zijn heel wat tegengestelde krachten aan het werk, maar het is nu ook heel belangrijk te beseffen dat chaos een goddelijk doel heeft. Alles wat nu gebeurt is essentieel om ons terug in onze scheppingskracht te brengen. Eigenlijk kunnen we de chaos zien als een goddelijk geïnspireerde chaos. Het zijn net die momenten die zeer waardevol zijn of kunnen zijn, om vernieuwing vanuit een nieuw paradigma te kunnen creëren. Dat we dus veel oude manieren van denken en handelen mogen loslaten, zal voor de komende tijd nog veel zichtbaarder worden. Niettemin ervaar ik het als zeer essentieel de chaos in onszelf te omarmen en hierin verandering aan te brengen. Zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen.