Communicatie onder constructie

Communicatie onder constructie. Bij het begrip ‘communicatie’ gaan vrijwel onmiddellijk onze gedachten naar praten, delen van informatie, delen van gevoelens, delen van verhalen enzovoort. Communicatie gaat ook over luisteren.Communicatie onder constructie. Bij het begrip ‘communicatie’ gaan vrijwel onmiddellijk onze gedachten naar praten, delen van informatie, delen van gevoelens, delen van verhalen enzovoort.

Communicatie gaat ook over luisteren. Misschien zelfs nog meer dan over praten. Intens luisteren. Luisteren met mededogen, aanwezig zijn met aandacht. Meestal luisteren we naar elkaar om te antwoorden of luisteren we niet eens naar wat wordt gezegd en onderbreken we de ander, onderbreken we elkaar.

Elkaar bekogelen met scherpe woorden. Herkennen we dit niet allemaal? We willen zo graag begrepen worden, we willen zo graag dat er naar ons wordt geluisterd. In een gesprek leeft die behoefte ook bij de ander. Dat vergeten we vaak.

Achteraf blijkt dat we niet eens meer weten wat we hebben gezegd. Het ging niet eens over de aanleiding van een gesprek. Het gesprek gaat een heel andere richting uit. Soms is dat goed, soms leidt het ver weg van ons hart.

Herken je dit dat je luistert naar iemand en terwijl je aan het luisteren bent voel je irritatie, boosheid, want er is iets wat je raakt in jezelf. Je betrapt jezelf erop dat je niet meer betrokken bent in wat er wordt gezegd. Je zit in je eigen verhaal.

Als we in staat zijn om met mededogen te luisteren, hebben irritatie, boosheid en woede niet veel kans om op te komen. Je luistert met een open hart. Wat is dat soms heel moeilijk om bij ons hart te blijven.

Wat is dat soms zo moeilijk om de ander de kans te geven om zijn hart te luchten en daardoor een stukje leed te verzachten. Horen wat de ander zegt, echt horen en echt begrijpen, zodat de ander zich gehoord en opgelucht voelt.

Wie van ons is daar werkelijk toe in staat? In principe zijn we het er allemaal wel mee eens dat we met ons hart dienen te luisteren, zodat we werkelijk horen wat de ander zegt.

We zijn het er ook helemaal mee eens dat diegene die aan het woord is, het gevoel moet krijgen dat we echt horen wat die zegt en hem of haar echt begrijpen.

Het vermogen om met ons hele wezen te luisteren, zonder oordelen en vooroordelen, of we nou therapeut zijn of niet, het is een uitdaging.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49