De Illusie van het bestaan

De Illusie van het bestaanDe Illusie van het bestaan. Vanuit het denken en het bewustzijn van de ziel worden er dingen gemanifesteerd.
Men wil creëren, maar in de behoefte naar steeds weer nieuwe dingen belandt men steeds weer in de illusie .
Er is af gescheidenheid van het werkelijke leven.
De illusie ook wel de Maya genoemd waarin de ziel nog steeds vastzit, gaat maar door, men leeft op aarde in de gedachte dat alles wat tastbaar is ook daadwerkelijk datgene is wat het ware geluk behelst.

Niets is minder waar en vele mensen zitten vast in de overtuiging dat er een hemel op aarde kan worden gecreëerd.
Dit naar alle spirituele overtuigingen.
Eeuwen en eeuwen is men al bezig om de vrede na te streven.
Voor een deel kan er wel degelijks iets worden gemanifesteerd en vele mensen slaan de handen ineen om het leven op aarde zo harmonieus mogelijk vorm te geven.
Maar zolang er een tegenbeweging is in de vorm van negatieve energieën die in het bewustzijn van de mens werkzaam zijn zal het elke keer weer voor een verstoring zorgen.

Dit zorgt voor een teleurstellend resultaat en tot op een zekere hoogte zal er maar succes kunnen zijn.
Dit hangt ook af van het bewustzijn van de mens.
Er is zeer zeker een scheppingskracht en zolang de intentie van de ziel zuiver is en er een zeer duidelijke boodschap is kan er een verwezenlijking tot stand komen.
Niet alle wensen, gedachten ideeën of verlangens krijgen ooit de kans om tot verwezenlijking te komen.
Dat is ook niet nodig het gaat om de echtheid om uit de illusie te stappen waarin we op aarde leven.
Niets is meer realistischer dan dat we in een illusie leven en pas als we daar van doordrongen zijn dan zijn we bevrijd van het leven op aarde.
Dan valt angst en verdriet weg, dan is er geen oorlog meer geen haat en nijd en geen jaloezie dan is er niets meer waar we aan vast hoeven te houden dat ons gevangen houdt in de matrix .

De goddelijkheid in ons kan het bewustzijn ombuigen om de ziel de lessen te geven die nodig zijn.
We zijn zulke machtige en grote wezens, maar toch zijn we niet in staat uit de illusie te ontsnappen.
Dit kan alleen maar als we alles los gaan laten wat ons daarin gevangen houdt.
Alle verwachtingen spirituele overtuigingen, religies, esoterische ideeën die zijn ingegeven mogen we los gaan laten wil je niet vast blijven zitten in het rad der wedergeboorte.
Sterven en weer opnieuw geboren worden, gevangen in de eeuwige Maya/Illusie.

Wat de ziel mag doen is leren in zien dat men juist niet moet incarneren en een afgescheiden vorm naar zich moet verenigen met de goddelijke vorm.
De echte vrijheid kan alleen maar worden verworven als we onze verlangens los laten.
Maar wie kan dit op aarde? Zelfs de zwaarst gelovigen kunnen dit niet, omdat er altijd verlangen is naar vrede.

Leef zo bewust mogelijk is eigenlijk de boodschap van dit blog.
Voel, luister, ruik. Je lichaam geeft je zoveel signalen, je geest laat je zoveel denken, je ziel laat je zoveel ervaren.
Jij alleen kan inzien en invoelen of hetgeen wat je leest voor jou een waarheid bevat.
Jij mag kijken naar je leven zonder al de materiele dingen in je bestaan.
Jij alleen kan je eigen waarheid zien.
Elke dag een klein begin, aan iets nieuws bouwen in je eigen wereld.
Alsof je je benauwde masker afzet en eindelijk de lucht kan inademen de zuurstof die je zo hebt gemist en waardoor je zo beperkt bent geweest in je leven.

Begin je ware leven vandaag.

Het is niet mijn intentie met dit blog mensen in verwarring te brengen maar juist naar een terugkeer naar de ware goddelijkheid die in ons huist.

Wil je eens een chatten met mij over dit onderwerp, dan kun je mij bereiken op paragnost Eddie box 68 of top-paragnosten box 52.

Hartegroet,
Lis