Emotionele schoonmaak

Emotionele schoonmaak Emotionele schoonmaak verbinden we met het element water. Een perfecte tijd om, met Cheiron in Ram, emoties schoon te spoelen en dat kan op heel veel manieren. Water symboliseert zowel emoties als het reinigen en opschonen. Soms vertellen cliënten dat ze niet begrijpen vanwaar al die emoties vandaan komen. Cheiron in Ram kunnen we niet wandelen sturen en dat geldt voor iedereen. Het idee dat wij mediums niets hiermee te maken zouden hebben of daarboven staan, mag je onmiddellijk loslaten.

Maak je dus absoluut geen zorgen als emoties en emotionele reacties de kop opsteken. Hoelang het duurt, hangt ervan af hoe we ermee omgaan. Ertegen vechten of accepteren dat dit een fase is, waar we ons beter niet tegen verzetten. Het wordt nog veel moeilijker en lastiger voor de komende tijd, met Pluto, de grote transformator, in zicht. Wie had gehoopt dat dit allemaal snel voorbij zou waaien, reageert wel eens verzuchtend ‘dat ze zich maar beter verbergen onder een steen’.

We geven geen ‘negatieve’ inzichten mee, maar inzichten en handvatten om door deze bijzondere transitie-tijd te komen. Probeer daar ook meer op een heldere en realistische manier mee om te gaan, want dit is niet voor niets. Het maakt ook deel uit van de krachtige veranderingen en vernieuwingen op mondiaal, collectief vlak én uiteraard ook op persoonlijk vlak. Als dit nou transformatie is, dan krijgt iedereen dat ook in elke ervaring mee, op heel veel levensvlakken.

Hoe kun je je ‘intuïtie’ volgen, als je hoofd helemaal vol zit met gedachten en overtuigingen die je intuïtieve vermogens afremmen?
Hoe kun je bij je emoties komen, als je besloten hebt om niets meer te willen voelen? Een pantser beschermt je tegen de aanvallen, terwijl je vergeet dat de meeste aanvallen in jezelf gebeuren. Overmatige zelfkritiek, zelfafwijzing, jezelf op fysiek emotioneel vlak gigantisch te kort doen.
Wetend dat we voor driekwart uit water bestaan, en het water in onszelf al voor langere tijd niet meer stroomt. Lees: emoties.
Water heeft een helend, zuiverend effect op je hele wezen.
Je kunt zelf heel wat in beweging brengen op zeer eenvoudige manieren en die manieren zijn gratis. Heen en weer wiegen, ja, zeer eenvoudig, misschien te eenvoudig en infantiel. Maar die beweging laat ons tegelijk onze emoties uit onze kindertijd ervaren.
Je kunt je bewustzijn richten op de energie van water, waardoor je je innerlijke water-bewustzijn activeert.

Ken je iemand die met holistic pulsing vertrouwd is? Gewoon doen. Je geeft je helemaal over aan wat er mag gevoeld worden in je lichaam én geest. Ik herinner me dat we in de opleiding emotioneel lichaamswerk plaats namen op de massagetafel. Ik werd heel zachtjes heen-en weer bewogen. Heerlijk, ik begon zachtjes te lachen en te schaterlachen en daar kwam het onverwachte: ik huilde zachtjes, stilletjes en het ging van pianissimo naar crescendo. Ik had de overtuiging dat schaterlachen not done was voor een meisje. Een imprint uit mijn scholierentijd!

Ik herinner me dat ik me schaamde voor het schaterlachen, maar ik liet me helemaal gaan, ik kon het niet tegenhouden op de tafel. De gestremde energie loste zich op, liefdevol met zachtheid. Tot op heden is het dempen van mijn ‘lach’ opgeheven.
Door je bewust te worden van het water in en om je heen, kun je een verandering in jezelf waarnemen.

Maak je huis helemaal schoon (dat is echt iets waar ik helemaal van geniet). Luister naar muziek opgenomen in 432 HZ waarin water het hoofdelement is, ga lekker helemaal vrij dansen en neem waar welke lichaamsdelen stijf en onbeweeglijk geworden zijn. Ons lichaam is een bevroren geschiedenis en dat kunnen we echt wel weer ont-vriezen. Leven in een stromend, vrij beweeglijk lichaam. Wat hebben we zoveel ‘maniertjes’ aangeleerd, beheerst en gecontroleerd. Lichaam en geest zijn één, waarom ervaren we het tegenovergestelde?
Leven in een levend lichaam.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49