Gewoon ZIJN

gewoonSoms gebeurt het dat je een uniek moment van eenwording beleeft. Kijk naar de zee, hoe ontzettend wild ze is. En plotseling vergeet je dat je gespleten bent, dat je schizofreen bent; je ontspant je.
Of als je in de Himalaya loopt en de maagdelijke sneeuw op de toppen ziet, dan ben je plotseling omringd door koelte en hoef je je niet anders voor te doen, omdat er geen anderen in de buurt zijn tegen wie je je onecht kunt gedragen.
Alles in je valt samen. Of alles valt in je samen terwijl je naar mooie muziek luistert. Wanneer je, in wat voor situatie ook, één wordt, ben je omringd door vrede, geluk, gelukzaligheid; ze wellen in je op. Je voelt je vervuld.
Je hoeft niet op die momenten te wachten. Die momenten kunnen je gewone leven worden. Die buitengewone momenten kunnen gewone momenten worden dat is juist het streven van zen.
Je kunt een buitengewoon leven leiden in een doodgewoon leven: bomen kappen, hout hakken, water halen uit de bron. Je kunt geweldig ontspannen zijn in jezelf.
Terwijl je de vloer dweilt, terwijl je eten kookt, terwijl je de was doet, kun je volmaakt ontspannen zijn, want het gaat er maar om of je je bezigheid totaal doet, of je ervan geniet, of je er plezier in hebt.
Deze figuur die door de natuur loopt laat ons zien dat schoonheid te vinden is in de simpele, gewone dingen van het leven. We vinden deze mooie wereld waarin we leven zo gauw vanzelfsprekend. Kunnen we nog wel onszelf de tijd gunnen om stil te staan, te voelen en te ervaren en de ervaring volledig naar binnen laten komen?
Het huis schoonmaken, in de tuin werken, een maaltijd koken. De gewoonste klusjes krijgen iets heiligs als je er totaal in opgaat, als je ze met liefde doet om de bezigheid zelf, zonder te denken aan dankbaarheid of beloning.
Je staat nu voor een periode dat deze ontspannen, natuurlijke en doodgewone aanpak van de situaties die op je weg komen, veel betere resultaten oplevert dan een inspanning van jouw kant om te schitteren, om slim te zijn of op een andere manier uit te blinken.
Vergeet het maar als je de krant wilt halen door iets super slims uit te vinden of als je je vrienden en collega’s wilt verblinden met je unieke kwaliteiten. Het bijzondere dat jij nu te bieden hebt, komt het best tot zijn recht als je de zaken ontspannen en simpel aanpakt, met één stap tegelijk.

Zelfreflectie:
– Osho zegt dat je soms een uniek moment van éénwording beleeft bijvoorbeeld als je naar de zee kijkt. Heb jij wel eens zo een moment ervaren? Of nog meer momenten?
– Wat is er voor nodig om die buitengewone momenten tot een dagelijkse ervaring te maken?
– Schrijf twee steekwoorden op die voor jou de betekenis van deze kaart samenvatten.
– Merk je dat je weinig stilstaat , de momenten van ZIJN werkelijk helemaal naar binnen kan laten komen en dàt moment helemaal pakken?