Hoeveel belang moeten we hechten aan goede educatie?

Hoeveel belang moeten we hechten aan goede educatieHoeveel belang moeten we hechten aan goede educatie? In Nederland is er momenteel een enorm te kort aan onderwijzers. Er wordt door scholen tijdens de grote vakantie, die er nu is, naarstig gezocht naar leerkrachten. Als de vakantie voorbij is en de scholen weer van start gaan, zal elke klas toch voorzien moeten zijn van een leerkracht.

Er zijn diverse redenen aan te geven waarom er sprake is van een te kort. Om die reden is er onderzoek gedaan in andere landen die juist kampen met een overschot aan leerkrachten. Daar staan de mensen in de rij om leerkracht te worden.

Wat daaruit opvalt is de waardering voor de leerkrachten. Een leerkracht is een persoon die jouw kind gaat begeleiden in zijn reis naar volwassenheid. Het is niet zomaar even een taak, het is een hele belangrijke taak die een onderwijzer op zich heeft. De lege gaten opvullen en dan blij zijn dat er iemand voor de klas staat, is dus een verkeerde gedachte. Als leerkrachten niet het gevoel hebben de waardering krijgen voor hun werk, haken ze af of de mens kiest niet voor dit vak.

Kinderen hebben het recht op goed onderwijs, wanneer krijgen kinderen dat? Zodra er waardering komt voor al die leerkrachten die deze taak willen vervullen. Er zijn landen waar leerkrachten gezien worden als diegenen die het belangrijkste vak uitoefenen dat er bestaat. En in feite is dat ook zo. Het gaat om de toekomst van het land tenslotte.

Zo is in Spanje de baan van leerkracht een contract voor het leven met een hoger salaris dan gemiddeld. In Finland hebben leraren een hoog aanzien en zijn universitair geschoold. Daarmee wordt aangegeven, wij hechten belang aan dit werk en waarderen jouw inzet.

Als land wil je dat diegenen die in het land wonen, het goed hebben, dat is de taak van de overheid. Als je start bij de basis, als die goed is, als daar waardering ligt, dan zeg je daarmee. We geven ons volk, onze kinderen in handen van jou. Jij weet jouw taak op de juiste en beste manier te vervullen.

Als je namelijk kinderen goede educatie biedt, groeien de mensen in het desbetreffende land op met een goede basis. Die basis is de grondlegger voor elk mens om een leven te kunnen leiden waarin het geluk voorop staat. Kennis is macht.

Zijn wij in Nederland wel op de goede weg, is er sprake van voldoende waardering voor leerkrachten? Vinden wij dat een leerkracht inderdaad een hele belangrijke taak heeft, omdat die tenslotte ons kind moet leren zich in de werkende maatschappij zich staande te houden later?

Of zijn we gaten aan het opvullen, zodat er iemand voor de klas staat en maakt niet uit wie? Is het misschien tijd de baan van een onderwijzer anders te gaan bekijken, gezien de hoeveelheid problemen waarmee de mens op latere leeftijd kampt. Wat uiteraard niet alleen door een onderwijzer wordt veroorzaakt.

Voorkomen we hiermee dat er een te kort aan leerkrachten is, als wij de waardering meer gaan zien voor leerkrachten? Moet de taak niet veel aantrekkelijke r gemaakt worden, een hoger salaris, meer tijd vrij tussendoor op een dag, dat vakleerkrachten het voor een paar uur overnemen?

Geluk in een mens hangt namelijk ook af van kwaliteit van leven. Als jij kwalitatief goed onderwijs hebt gekregen, door een leerkracht die de waardering voelt voor wat die doet, zullen zomaar meer mensen niet in een depressie geraken, opgebrand zijn. In een burn out terechtkomen.

Alles valt en staat met de waardering van de mens en volgens mij wordt het tijd de leerkrachten meer te gaan zien als de mensen die onze kinderen begeleiden naar volwassenheid en daarbij ongelooflijk belangrijk zijn. Een taak die nu nog te veel wordt onderschat. En waardoor op volwassen leeftijd we hulp zoeken in het spirituele, contact zoeken met mediums en paragnosten, omdat we in onze kindertijd niet hebben geleerd hoe waardevol of we zijn.

Medium Clarisa