Huiselijk geweld

Huiselijk geweldHuiselijk geweld is niet iets van nu, het is al van vele generaties voor ons en het zal er altijd blijven. Het is in en in triest dat we hier mee te maken hebben. Ruim 200.000 mensen hebben jaarlijks er mee te maken en de aantallen nemen toe. Terwijl je juist zou zeggen, we worden mondiger, we streven naar gelijkwaardigheid, hierdoor zou het juist af moeten nemen. We kunnen kiezen, we hoeven niet meer in een relatie te blijven waarin sprake is van huiselijk geweld.

Niets is minder waar, het vormt nog steeds een hardnekkig probleem, dat ouderen, vrouwen, kinderen en ook mannen thuis niet veilig zijn. Terwijl dat nu juist de plek is waar je dat ten alle tijden zou moeten voelen.

De overheid wil het aanpakken, maar de aanpak is die de juiste. Ze willen dat diegenen die te maken hebben met huiselijk geweld, het eerder melden. Ze willen de aanslagplegers zwaarder straffen en slachtoffers eerder in veiligheid brengen. Als je dit zo leest dan zeg je, mooi dat hier naar wordt gekeken, mooi dat er aandacht aan wordt besteed.

Alleen, is dit de juiste aanpak, of is dit nog steeds de put dempen, als het kalf verdronken is. Volgens mij als medium, het laatste. Diegenen die te maken krijgen met huiselijk geweld zijn helaas onvoldoende mondig en juist te bang om er melding van te maken. Ze zijn gemanipuleerd, bedreigd en durven daarom juist niet er melding van te maken. Helpt het aanslagplegers zwaardere straffen op te leggen? Misschien als genoegdoening voor diegenen die geleden hebben en hun leven lang er last van zullen blijven houden.

Maar is dit de aanpak waar we mee aan de slag zouden moeten gaan? Nee, alles valt en staat met wat elk individueel mens meekrijgt aan zelfredzaamheid, zelfrespect, zelfvertrouwen. Diegenen die een ander geweld aan doen, worstelen in feite met hetzelfde als diegenen die het geweld ondergaan.

De een maakt zich onderdanig als er sprake is van te weinig zelfvertrouwen. De ander wil de macht en overheersen en maakt daarbij gebruik van geweld. Willen we huiselijk geweld echt aanpakken, start met het mondig maken van iedereen.

Start met het niet alleen mondig maken van iedereen, maar ook dat iedereen in zijn jeugd leert en getraind wordt op zelfredzaamheid. Daarnaast leert zichzelf te beschermen, manipulatie direct door te hebben, zich niet onderdanig hoeft op te stellen. Hier schort het aan en dit zijn onderdelen die in een opvoeding een belangrijke rol moeten gaan spelen.

Zolang een mens te weinig eigenliefde kent, zal die op welke manier dan ook of zich klein en afhankelijk en angstig opstellen. Of juist machtig en groot en zijn emoties niet in bedwang kunnen houden. Maar dat kan iemand die zich onderdanig opstelt, ook niet.

De aanpak van de overheid is helaas niet de juiste en zal niet de gewenste resultaten gaan opleveren. De aanpak moet zijn vanaf de bron. Elk kind moet geleerd worden voor zichzelf op de juiste manier op te komen. Elk kind moet leren zichzelf verbaal te kunnen verdedigen. Elk kind moet geleerd worden dat het een recht heeft op een veilig bestaan en van daaruit pak je het probleem van huiselijk geweld aan. Op volwassen leeftijd weet je dan veel beter keuzes te maken en jezelf te beschermen.

Als jij mondig bent, jezelf verbaal kunt verdedigen ga je namelijk ook op een andere manier in de wereld staan. Je valt niet voor de eerste de beste partner. Je kijkt, observeert, tast af en neemt de tijd de ander door en door te leren kennen. Zo kun je vele malen beter huiselijk geweld gaan voorkomen, dan achteraf de put te dempen en mensen voor hun leven getraumatiseerd zijn.

Medium Clarisa
Top-Paragnosten