Ik heb gelijk- Jij hebt ongelijk

Ik heb gelijk– Jij hebt ongelijk. Zolang mensen het eens zijn met elkaar, is er niets aan de hand te zijn. Zelfs in het met elkaar eens zijn, kan onderhuids iets anders leven. Het lijkt oppervlakkig gezien allemaal okay.
Als er toch een verschil in zienswijze is en dit leidt naar ruzie ontstaat zeer gemakkelijk strijd, die eindeloos kan duren. Wederzijds pogingen elkaar te overtuigen van elkaar overtuiging of zienswijze trekt een sluier op. Het is moeilijk om naar elkaar te luisteren.
Op het eerste gezicht kan een van de twee zijn overtuiging loslaten, waardoor het lijkt alsof de ander in zijn zienswijze gelijk heeft gehaald. Doch zolang men gehecht is of blijft aan eigen gelijk, houdt die strijd in de onderstroom niet op. Die energie is voelbaar aanwezig en blijft kabbelen.

Overtuigingen blijvend onderzoeken schept veel meer ruimte aan mogelijkheden die tot zover nog niet zichtbaar waren. Het voordeel is dat we niet gevangen geraken in een geest waarin het verstarde dogmatische denken enkel maar gelijk wil krijgen.
De valkuil van ‘ik verdedig mijn waarheid’ kan leiden tot gehechtheid zonder de bereidheid om die waarheid te onderzoeken na verloop van tijd. Ook waarheden ondergaan veranderingen naarmate jij verandert in bewustzijn.
Er komt gelukkig ook een moment waarop je je bewust wordt dat het gelijk willen hebben ondergeschikt wordt. Je merkt dat relaties onder druk komen te staan of eindigen door het gejengel van het ego.
Het enige wat je kunt delen is of je het met iemand eens bent of niet en dat is elkaar hierbij vrij laten vanuit wederzijds respect.

© Mieke
Warme hartegroet
Mieke