Jaloezie

Jaloezie. Waarop ben jij jaloers? Hoe ontstaan de eerste emoties van jaloezie en wat zit er verborgen onder het masker van jaloezie?
Pijn.

Als kind heb je ervaren vergeleken te worden met andere kinderen. Je bent geconditioneerd om jezelf te vergelijken met anderen.
De één heeft een groter huis, de ander heeft een slanker figuur, iemand anders heeft meer geld, nog iemand anders wordt meer gezien.
Door het je voortdurend vergelijken met anderen, met iedereen die voorbijkomt, ontstaat jaloezie. Dit kan nooit uitblijven, ook al wil je geen jaloezie voelen. Het is er wél.
Hoe moeilijk het wel lijkt te zijn om jezelf niet te vergelijken met anderen, blijkt uit verhalen die worden verteld, uit de vragen die worden gesteld.

Jaloezie kan een eigen leven gaan leiden; roddels en kwaadsprekerij, met als doel eigen frustraties te ontladen ten koste van diegene die het object van jaloezie is.

Jaloezie erkennen kan tegelijk een keerpunt vormen, als je je herinnert wie je werkelijk bent. Dat betekent jezelf losmaken van alle conditioneringen en stoppen met vergelijken.
Je herinneren dat elk mens uniek en authentiek is, unieke kwaliteiten heeft, net als jij, zorgt ervoor dat jaloezie verdwijnt.
Niemand is ooit geweest zoals jij en niemand zal ooit zijn zoals jij.
Je hoeft helemaal niet te zijn zoals anderen. Je bent geen duplicaat van je medemens. Dat zou je toch niet willen, of wel?
Grappig is dat enkel mensen zich vergelijken en meten met elkaar en zich niet vergelijken met dieren. Niemand vergelijkt zich met een prachtige kleurrijke pauw of met een lenige kat. Is dat een domme vergelijking? Maar hoeveel liefdelozer is het om jezelf te vergelijken met je medemens en daar alles aan doen om jezelf uit te teren vanuit jaloezie?

Jaloezie betekent competitie, er staat iemand boven jou en er staat iemand onder jou, je staat altijd ergens op een tussensport van de ladder. Dat hebben we geleerd en zo zien mensen elkaar.

Het idee dat iemand boven je staat, doet pijn, want jij vindt dat jij boven die persoon moet staan. Je wringt je in allerlei bochten om op die plek te staan en gebruikt trucs om iemand van die plek te stoten. Het maakt je niets uit hoe je het doet, maar je zult het voor mekaar krijgen.
Het kan ook nog lukken, want dit is het spel dat wordt gespeeld. Succes oogsten. Je hebt gelijk gehaald. Succes is het enige wat telt. Het doel heiligt de middelen.

De waarheid is dat je nooit het eind bereikt, want wie er vervolgens boven je staat, zal altijd jaloezie opwekken.
De waarheid is dat je nog niet bij je eigen kern als uniek Bronwezen bent gekomen. Nog niet hebt begrepen dat jij en iedereen altijd ingeklemd in het midden zit. Er is in essentie geen hoger en lager.
In het midden ligt ons hart. In het midden ligt onze waarheid. Iedereen is uniek.