Je schepper in jezelf

Je schepper in jezelfJe schepper in jezelf. Je scheppingskracht is oneindig veel groter en grootser dan je zou denken. We zijn als scheppers geboren, alleen zijn we onbewust gaan geloven dat we geboren zijn om programma’s te volgen.

We denken dat we het leven scheppen. En op een bepaalde manier doen we het wel door bijvoorbeeld het leven te schenken aan een baby. In de mate dat dit bepaald wordt door de buitenwereld zijn mensen niet altijd vrij om zelf het tijdstip te bepalen. De verwachtingen en druk van familie die graag grootouder willen worden. Scheppen onder druk en met verwachtingen is geen vrijuit scheppen vanuit de Ziel.

Creëren ontstaat vanuit een, zuivere spirituele energie en hierin wordt de essentie van de Godin-God weerspiegeld. Er is verwondering, vreugde, plezier en magie in datgene wat gecreëerd wordt. Het wonder van het creëren ontsluit zich langzaam. Je ziet niet direct het resultaat. Stel dat je een boek wilt schrijven, dan ben je in elke stap die je verder zet aan het scheppen. Een kunstenaar, een dichter, een kind-in-wording en de verwondering erover geeft iets kinderlijk onschuldig.

Er zijn oneindig veel manieren en vormen waarin we iets scheppen. Alles groeit en verandert op een manier die we niet op voorhand kunnen bedenken. Je kan best een scenario in je hoofd hebben, en toch kan het nog anders uitpakken. Zet alle kritische oordelen weg en uit je zoals het precies goed voelt. Maak je minder zorgen over hetgeen anderen misschien denken. Het is iets anders dan openstaan voor wat iemand ervaart of voelt of waarneemt en toch blijf jij de eindverantwoordelijke van jouw schepping.

Laat je fantasie de vrije loop en voel je veilig om alles wat je ervaart ruimte te geven. Sommigen houden graag levenslang een dagboek bij en hierop staat geen leeftijd.

Alles wat je ziel tot uitdrukking brengt mag je aannemen in vreugde, je ziel vraagt niet om censuur, om af te knijpen, om zich aan te passen of zich te voegen.

Wees ervan bewust dat jouw creaties zo onbeperkt zijn als je voorstellingsvermogen, dus geef je creaties de ruimte!

Creatieve groet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com