Oude gedragspatronen

Oude gedragspatronen Oude gedragspatronen. Ontelbare jaren zijn de vrouw/man-scheiding, wantrouwen, dominantie, disharmonie, concurrentie de meest krachtige oorzaken van pijn en lijden geweest. Laat ik ook het karmische gegeven even aanraken.
Dat nu heel duidelijk gezocht wordt naar herstel en correctie sinds we de start hebben gemaakt van Aquarius is voelbaar. Er wordt meer en meer gestreefd naar gelijkwaardigheid, naar verbinding, naar evenwicht.
Sommigen stellen zich de vraag hoe het zit in homoseksuele relaties. Ik merk dat hier heel weinig over te lezen is. Eigenlijk is het eenvoudig zo dat ook in homoseksuele relaties de mannelijke en vrouwelijke energie belichaamd wordt. In die zin is er niets wezenlijk anders.
Het maakt eigenlijk niet uit of je in een hetero- of homoseksuele relatie bent. Het inwendige en uitwendige evenwicht tussen man en vrouw, het innerlijke mannelijke en vrouwelijke in elk levensaspect is het belangrijkste.
We kunnen nu helder zien op welke cruciale gebieden nog machtsstrijd tussen mannen en vrouwen en relaties in het algemeen plaatsvindt. En dit gaat ook over het verleidings- en begeertespel.
Dit spel is overal zichtbaar. Laat ik even een heel eenvoudig voorbeeld geven, wellicht herkenbaar. ‘Hallo, ik ken je ergens van tot ‘Hallo, ik heb zin om te neuken met je’. Grof? Ik denk van niet. Maar dit is het verleidings- en begeertespel.
In dit spel zijn gigantisch veel variaties.
Dat zowel mannen als vrouwen de kloof nog zelf in stand houden is wat we kunnen waarnemen.
Zowel mannen als vrouwen zijn verantwoordelijk in dit spel. We kunnen ook zorgzaam en speels zijn, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Wanneer de liefde voor jezelf als man of als vrouw intact is, hoeven we anderen niet te veroveren of te verleiden. We hoeven eigenlijk niets te bewijzen.
We hoeven geen manieren meer te zoeken om ons ego te laten strelen of op een dubieuze manier macht over anderen te krijgen.
We zijn dan ook vrij om eerlijk, natuurlijk spontaan en liefhebbend voor onszelf én anderen te zijn.
Maar we zijn in gelijke mate betrokken bij het instandhouden en/of voeden van de kloof vrouw/man. En wat in de onderstroom heel diep geworteld zit, zijn de overtuigingen die opgeruimd mogen worden. Vanuit de aardse tijdlijn belicht, voert ons dit heel ver terug. Dit geldt zowel voor de vrouw als voor de man.
Vrouwen doorbreken als eerste de rolpatronen. Ze laten emoties en pijn uit het verleden los en laten zien hoe ze intiem kunnen zijn en zich toch veilig voelen. Er is dus heel wat in beweging in het zich herschikken als vrouw in een sterk overheersende patriarchale samenleving. Vrouwen herdefiniëren zich op een autonome manier in relatie tot mannen.
Anderzijds leeft er nog steeds een diep wantrouwen naar mannen toe, worden mannen beschuldigd van wat er fout loopt in hun relatie of ze geven zichzelf de schuld en zien het aandeel niet van hun partner.
Geen van de beide houdingen leidt tot gelijkwaardigheid, vertrouwen en evenwicht.
Er zijn heel wat patronen die de beide partners meebrengen in een relatie. Die worden pas zichtbaar na enige tijd. Zelden onmiddellijk.
Heel belangrijk is niet te oordelen over je eigen patronen, noch die van andere vrouwen of mannen. De patronen herkennen, erkennen en doorbreken is de essentie. Hiervoor is de bereidheid om diep te gaan in het ontmantelen ervan. Herkennen en erkennen is niet voldoende om de patronen te veranderen.
Om te beginnen is de eerste stap de diepgewortelde overtuigingen en gedachten over mannen en vrouwen te onderzoeken.
Een tweede belangrijke factor is onze houding tegenover mannen en relaties te onderzoeken.
Een volgende kwestie is onze oordelen, houdingen en overtuigingen over onszelf als mens te onderzoeken.
In die drie belangrijke vragen kunnen heel wat lagen verborgen zitten, die een gelijkwaardige relatie saboteren.
Een paar voorbeelden die je verder op weg helpen zijn bijvoorbeeld overtuigingen die vrouwen hebben over mannen als ‘Je kunt geen enkele man verder vertrouwen’. ‘Alle mannen zijn egoïstisch en op zichzelf gericht’. Onderzoek wat jouw overtuigingen zijn met betrekking tot mannen en ontdek welke patronen je herkent. Uiteraard leven er bij mannen evenzeer overtuigingen en oordelen rond vrouwen bijvoorbeeld ‘Vrouwen willen gepakt worden, want ze vinden dit leuk’. ‘Relaties ga ik alleen maar aan op mijn voorwaarden’.
In heel wat gesprekken hoor ik de onderstroom van overtuigingen van zowel mannen als vrouwen, in zowel hetero- als homoseksuele relaties.
Relaties in de Nieuwe Tijd zijn duidelijk aan het veranderen. Dat veranderingsproces kan met heuse schokken plaatsvinden, omdat we zoveel moeten herdefiniëren in onszelf. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, is wel duidelijk.
We staan met ons ene been nog in de oude wereld, en met de andere voelen we heel diep dat we de verandering niet meer kunnen tegenhouden.
De liefde is mooi, liefde kan een zegen zijn als dit veranderingsproces helemaal door beide partners doorleefd wordt, maar eveneens een vloek als de strijd zegeviert.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49
www.miekecoigne.com