Politiek

politiekPolitiek, Herken je deze man? Met uitzondering van de meest onschuldigen en oprechten onder ons schuilt ergens in ieders hoofd een politicus. Het denken is in feite politiek. Plannen smeden en intrigeren en proberen situaties en mensen naar zijn hand te zetten om te krijgen wat het wil is de aard van het denken.
Hier wordt het denken voorgesteld als een slang, die bedekt is met wolken en ‘met een gespleten tong’ spreekt.
Maar het belangrijkste inzicht is dat beide gezichten onecht zijn. Het aardige, onschuldige gezicht dat ‘je kunt mij vertrouwen’ uitstraalt is een masker en het boosaardige, giftige gezicht waaruit spreekt: ‘Ik zal je wel krijgen’ is ook een masker. Politici hebben geen waar gezicht. Het hele spel is een leugen.
Kijk eens goed naar jezelf om te zien of je dit spelletje hebt gespeeld. Het is misschien pijnlijk wat je te zien krijgt, maar niet zo pijnlijk als doorgaan met het spel. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat, en jij nog het minst. Wat je ook op deze manier bereikt, het wordt gewoon stof in je handen.
Iemand die goed kan veinzen, de eerste de beste huichelaar, wordt je leider in de politiek, wordt je priester in de religie. Alles wat hij nodig heeft is huichelarij, sluwheid, en een façade om zich achter te verbergen. Je politici leiden een dubbel leven, je priesters leiden een dubbel leven; het ene vanuit de voordeur, het andere vanuit de achterdeur. En zoals ze vanuit de achterdeur leven is hun ware leven. Die glimlachjes aan de voordeur zijn niet echt, die zo onschuldig lijkende gezichten zijn gewoon aangekweekt.
Als je de realiteit van de politicus wilt zien moet je hem aan zijn achterdeur zien. Daar staat hij in zijn naaktheid, zoals hij is, en de priester evenzo. Deze twee sluwe typen mensen hebben de mensheid overheerst. En ze zijn er al heel vroeg achter gekomen dat je mensen die je wilt overheersen, moet verzwakken, zich schuldig moet laten voelen, zich onwaardig moet laten voelen.
Doe hun waardigheid teniet, ontneem hen al hun glorie, verneder hen. En ze hebben zulke subtiele manieren gevonden om de anderen te vernederen dat ze er zelf niet eens aan te pas komen; ze laten het aan jou over om jezelf te vernederen, om jezelf te verwoesten. Ze hebben je geleerd een soort langzame zelfmoord te plegen.
Reflectiemomenten:
– Wat betekent en symboliseert deze kaart voor jou?
– Wat is de betekenis van deze twee gezichten voor jou?
– Het denken wordt vergeleken met het bedrijven van politiek. Kun je enkele voorbeelden geven van je eigen gedachten die herkenbaar zijn?
– Op welke manieren worden we door priesters, politici onderdrukt? Op welke manier oefenen ze macht op jou op, en vanuit een groter plaatje gekeken, op ons?
– Welk gezicht laat jij aan de buitenwereld zien of op welke manier verwoest, onderdruk of verneder jij jezelf?

Inspirerende hartegroet
Mieke
www.miekecoigne.com