Saint-Germain

Saint-Germain. Velen weten dat Saint-Germain een geascendeerd meester is en de violette vlam van zuivering voor ons heeft verworven. Het is een extra voorziening van de bron om ons proces naar het licht, ons innerlijke licht, te versterken en te bekrachtigen. Als we om de violette vlam vragen, deze visualiseren, vindt er zuivering plaats tot het niveau waarop we dit zelf toelaten. Die keuze maken we zelf. Wat willen we zelf nog vasthouden, ongeacht om welke reden, en wat willen we loslaten?
Als je bijvoorbeeld door iemand van streek of geïrriteerd bent geraakt, roep dan de violette vlam op en stel je voor dat jij en die persoon er binnenin zijn. Het kan je ondersteunen al je relaties uit te zuiveren.
Als je gevoelens hebt die je wilt zuiveren, vraag dan de hulp van Saint-Germain, visualiseer de violette vlam en stap er in. Als je in een moeilijke situatie zit, houd deze dan in de violette vlam. De verandering vindt plaats, meestal heel subtiel.
Een hele krachtige affirmatie is ‘ik ben de violette vlam’. Dit verbindt je krachtige IK BEN- aanwezigheid met de violette vlam.
We kunnen ons hierop afstemmen via meditatie of ’s nachts. We weten wanneer er zuivering heeft plaatsgevonden, omdat we er over dromen als we wakker worden. Er vindt altijd duidelijk een of andere verschuiving in het bewustzijn plaats.
Het vuur van de violette vlam is een belangrijke reiniger. Hardnekkige of tot niets leidende gedachtenpatronen creëren zorgen. Maak eens een lijstje op van de hardnekkige, rigide gedachtenpatronen die jou uit je ware scheppende essentie houden. Verbrand dan het papier.
Als je bijvoorbeeld negatieve boze gedachten hebt over iemand, schrijf je gevoelens op die jij over die persoon hebt en verbrand daarna het papier. Je kunt het papier ook verscheuren, versnipperen, je kunt het papier ook in de aarde begraven. Doe dit met de intentie en energie om het allemaal los te laten. Je doet dit niet om de ander uit boosheid uit je leven te bannen, maar wel om jezelf los te maken van de gevoelens die toxisch zijn.
Blijf dit doen tot de negatieve boze gevoelens die je voelde, veranderd zijn. Denken dat het niet kan of onmogelijk is, is eveneens een rigide gedachte, aangestuurd door het ego. Het ego vertelt jou dat dit onmogelijk is. Als je voldoende van jezelf houdt, zul je ook ervaren dat jij kiest voor zelfliefde. Kijk naar de gedachten hierover en je zult ervaren hoeveel je kunt uitzuiveren. Bevrijding tot op zielsniveau.
Vooral healers, therapeuten en gevoelige mensen dienen zich eigenlijk voortdurend te reinigen, omdat ze vaak teveel problemen opnemen van anderen. Het helpt als je een douche of waterval visualiseert die alle negativiteit wegspoelt. Voorstellingsvermogen en actie werken heel krachtig!
Je wijze, gouden, onbeperkte, goddelijke, volwassen zelf is altijd vrij. Alle negatieve emoties ontstaan vanuit het stukje kind in je, dat vastzit in oude gevoelens.
Krachtige visualisatie
– Sluit je ogen en haal een paar keer diep in en uit.
– Denk aan de laatste keer dat je je gekwetst of boos voelde of een negatief gevoel had. Laat dit gevoel terug in je opkomen.
– Stel jezelf de vraag: hoe oud was dat vastzittende kind in jezelf?
– Geef erkenning aan de pijn en de angst en laat je volwassen zelf dat kind nu geven wat het nodig heeft om zich veilig, vrij en gelukkig te voelen.
– Herinner het kind-deel in jezelf eraan, dat jij er nu bent om voor hem te zorgen.
– Adem de gouden wijsheid in en vul er je hele aura mee.
– Adem nog een paar keer rustig in en uit en open je ogen.
– Laat de ervaring nog even indalen en drink een paar glazen water.
– Bedank de engelen en aartsengelen voor hun aanwezigheid.
Saint-Germain heeft heel veel incarnaties gehad om licht naar de aarde te brengen, waaronder Merlijn, Francis Bacon, Christiaan Rosenkreutz. Hij was de chohan van de zevende straal, die violet is.
Op de volgende link kun je nog meer over onder meer geascendeerde meesters te weten komen, hoe je verbinding kunt maken.
https://summitlighthouse.nl/
Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com