Stel dat je alles wist

Stel dat je alles wist. Het is een menselijk aards gegeven dat je wilt weten hoe bepaalde situaties kunnen verlopen. Kunnen, omdat niet alles in zijn totaliteit kan worden overschouwd. Het ego wil weten. Het ego wil voorbereid zijn en dat lijkt ergens wel veiliger te voelen.
Is dat werkelijk veiliger? Het gebeurt vaker dat er dan pas een gevoel van onrust en onveiligheid wordt gecreëerd. Want je wilt verder en meer weten en nog meer en nog verder, omdat je bij jezelf een toenemend onrustig gevoel ervaart.
Stel dat je op dit moment 50 bent. Je verkeert in goede gezondheid en zou nu weten dat je over 5 jaar ongeneeslijk ziek wordt. Zou jij dit nu willen weten en denk je dat jij dit zou kunnen voorkomen, want je leeft gezond, je doet er alles aan om op een evenwichtige manier te leven? Wat zou jij werkelijk voelen mocht je dit weten? En zou het jou helpen?
Je kunt nooit weten wat er zelfs straks gebeurt en straks is ook al weer voorbij. Dus wil jij gedurende al die tijd in spanning en angst leven?
Omdat iedereen op een zeer persoonlijke manier omgaat met ervaringen in dezelfde situatie, kan nooit voorspeld worden wat dit voor anderen zou betekenen. En dat doorzien is belangrijk.
In een vrij onbewuste manier van leven ervaren mensen vaak geen greep te hebben op de dingen die hen in het heden overkomen of wat in hun leven gebeurt, ten gevolge van onbewuste keuzes in het verleden gemaakt.
Ieder mens leeft in een eigen unieke levensstroom zijn/haar leven. En ondanks dat ervaringen zeer zinvol kunnen zijn voor de evolutie van de ziel, hoeven die ervaringen niet noodzakelijk begrepen te worden, dan wel gevoeld op een dieper niveau. De idee van ‘karma’ mogen we loslaten, omdat ‘karma’ een geladen inhoud heeft en het ervaren wordt als ‘schuld vereffenen’, ‘boete doen’ enzovoort. We gaan er vanuit dat een ziel op aarde is geïncarneerd om ervaringen op te doen die bijdragen aan de evolutie als aards-spiritueel en kosmisch wezen.
Er is dus een toenemend verlangen om steeds meer greep te krijgen op hét leven, wat verstarring en overmatige controle tot gevolg heeft. Wat blijft er nog over van het spontane, onvoorziene, magische in het leven? Zeer weinig. Ook al wordt het leven op elk vlak gecontroleerd, datgene wat dan zogenaamd niet wordt gezien, gebeurt toch.
En dan komen de discussies hoe het komt dat een medium dit niet heeft waargenomen. Omdat de invulling en verwachting van mensen heel gespannen en onrealistisch hoog liggen. Het leven is er om voluit geleefd te worden, zich over te geven aan de ervaringen die niet toevallig op het pad komen.
Vergeten we niet dat iedereen een keuze en verantwoordelijkheid heeft om met de informatie al dan niet iets te doen.
In het aardse leven zal er altijd wel iets zijn wat we niet kunnen accepteren, waartegen we in verzet gaan, waar de oplossingen buiten onszelf worden gezocht, waar we niet naar binnen durven te kijken, waar we liever geen verantwoordelijkheid voor nemen.
We mogen ermee stoppen het leven te willen manipuleren of anderen erbij betrekken om onze zin te krijgen. We kunnen veel leren en veel weten rond spirituele kennis, alleen is de kennis die ons in staat stelt om naar binnen te kijken, door de sluier van onze subjectieve reacties heen te kijken, om de ware essentie van het zich voor een ieder ontvouwend leven naar waarde te weten schatten.
We moeten niet meegaan in het voeden van ego-illusies alsof we iets begrijpen en enkel maar de spirituele arrogantie voeden. Het diepe verlangen om alles uit te willen pluizen voordat het gebeurt, is een van de verdedigingsstrategieën die het ego opwerpt tegen de waarheid.
Deelnemen aan het leven maakt vrij en is het doel van het leven. Ondersteuning op de hobbelige wegen die je aflegt en die aansluiten bij jouw zielskleur en zielstrilling, is wat voor de komende tijd meer en meer de manier is om verder te kunnen groeien. Er zullen zeker nog zeer veel gelaagdheden in bewustzijn op te merken zijn. Niettemin zullen ook meer mensen openstaan om vanuit een diep verlangen de weg naar hun zielsbestemming te volgen.
Er staat veel te veranderen. De overgang van het Oude Vissentijdperk en De Nieuwe Tijd of Aquarius-tijdperk laat het ons duidelijk zien, voelen en ervaren.