Verwelkom verandering

Verwelkom verandering. Verandering verwelkomen kan heel dubbel aanvoelen. Enerzijds zeg je ‘bring it on’ en anderzijds zeg je ‘ik ben er nog niet klaar voor’.

Wanneer denk je dat je er dan wel klaar voor bent? Of wat heb je nodig om mee te gaan met de veranderingen die zich steeds duidelijker aftekenen?

Of wacht je op de toestemming en goedkeuring en waarom?

Je voelt enthousiasme om aan iets nieuws te beginnen en uiteraard is dat heel spannend en opwindend. Toch ervaar je daar wel enige onzekerheid bij, want je hebt er nog geen idee van hoe dat zal uitpakken.

Ooit heb je geleerd dat je een actieplan moet maken, nauwgezet je doelen omschrijven, wetend wat het eindresultaat zal zijn. Natuurlijk leven we op planet Earth, waar je niet zomaar het oude vertrouwde kan opgeven om je in wilde avonturen te storten. Ook dat hebben we geleerd. Bezin voor je begint.

In mijn gevoel gaat dit wel veel verder en dieper dan alles wat we vanuit ‘angst’ hebben meegekregen.

De omstandigheden creëren om de veranderingen mogelijk te maken gaat verder dan ‘The Secret’. Als je hele wezen vanuit de diepste essentie een zonder enige twijfel ‘JA’ voelt, dan komt er een volgende stap. Wanneer? Als alle omstandigheden zo afgestemd zijn op elkaar. Het juiste kosmische moment.

Komt dan de vraag hoe snel? Moet ik nog lang wachten? Ik wil nu de vruchten plukken, ik heb al lang genoeg geduld gehad. Eerst moet ik ervoor gaan en als ik ervoor ga dan moet ik geduld hebben. Dat is toch echt heel tegenstrijdig. Dat kan zeker heel tegenstrijdig voelen.

Misschien is het niet eens jouw ongeduld, maar het ongeduld van de mensen om je heen, die nieuwsgierig zijn en uitkijken naar het resultaat?
De kans is wel groot dat het meer om de buitenwereld gaat, dan om jezelf.

Verwelkom de veranderingen, ‘bring it on’, heb geduld en vertrouwen dat het nieuwe ruimte nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Het is een spel van zoveel energetische bewustzijnslagen, waar we meestal niet helemaal bij kunnen, omdat we er niet bij stilstaan en ze niet waarnemen.

Zo gaat het ook met het verwelkomen van een nieuwe liefde. Je hebt hartstochtelijk verlangd naar een partner, zo vaak riep je ‘bring it on’ uit. Hij of zij is er ‘out of the blue’ en dan komt vaak ‘angst’ om de hoek kijken. Je denkt aan de vorige verloren liefdes en daar wordt wel eens een angstzaadje geplant zonder je daar bewust bij stilstaat.

Je wilt het niet voelen, maar je voelt het wél. Dus je wilt weten of het wel de moeite waard is. Je verlangt garanties. Zoals je producten koopt waar je een garantiebewijs krijgt voor een vastgestelde tijd. Alleen op mensen levert niemand een garantiebewijs af.

Verwelkom het nieuwe, overhaast niets doch laat je evenmin overhaasten. Volg je innerlijk gevoel en laat je hart zich vullen met enthousiasme.