Verzet en het linkerbrein

Verzet en het linkerbreinVerzet en het linkerbrein.  Al heel jong leren we hoe we met het linkerbrein moeten omgaan.. Het linkerbrein is het gedeelte van ons lichaam waarmee we analyseren, redeneren, begrijpen, rationaliseren. Daaruit volgt dat er bij velen een dwangmatige behoefte is om werkelijk alles te kunnen begrijpen, want onmogelijk is. Het leven is een mysterie en hoe graag men het mysterie wilt ontrafelen, dat kan niet.
Als die behoefte wordt losgelaten ontstaat vanzelf inzicht vanuit intuïtie, een diep gevoel dat zetelt in het rechterbrein. Het rechterbrein wordt niet in dezelfde mate gestimuleerd omdat het accent voornamelijk ligt op het rationeel denken. Veel mensen gaan dan vaak onbewust leven vanuit hun linkerbrein, waardoor ze in situaties waarin hun inlevingsvermogen en gevoel wordt aangesproken uit balans geraken.
In ons linkerbrein spreken we onze creativiteit, fantasie, verbeelding en fantasie aan.
Het is mogelijk om balans te creëren tussen het linker-en rechterbrein. Eén van die mogelijkheden vind je terug in Brain-Gym of Edu-Kinesiologie. We kunnen alvast het overmatige denken, analyseren bewuster losser laten en vertrouwen hebben dat de inzichten spontaan komen.
Je hoeft je energie niet te verliezen in het proberen alles te begrijpen. Je kunt regelmatig stilte momenten in bouwen waarbij je als waarnemer naar je gedachten kijkt en loslaat. Elke gedachte is slechts een gedachte. Meestal bouwen we zelf na een gedachte een volgende gedachte op tot we op een bepaald moment zoveel gedachten hebben verzameld dat we ons eigen verhaal hebben gemaakt. Soms een doem-denkverhaal.
Kijk eens en voel wat er gebeurt. De kans is groot dat je in het begin verzet ervaart. Je linkerbrein is aan het woord en neemt de leiding en de verantwoordelijkheid. Hoe kun je dit patroon doorbreken? Kijk naar de plek waar je zit, kijk naar een mooie foto, luister naar 432 HZ-muziek frequentie, dans heerlijk vrij en laat je helemaal gaan, maak een kleurrijke tekening, doe iets creatief. Laat elk oordeel over wat je doet los. De criticus in onszelf is vaak zeer sterk ontwikkeld en die komt eveneens uit het linkerbrein.
Zet je wereld regelmatig op zijn kop. Kijk eens naar jonge kinderen hoe zij dit doen. Kinderen ervaren dit als heerlijk en ergens voelen kinderen dus heel intuïtief wat hen in balans brengt. Doe eens mee en bekijk de wereld eens ondersteboven. Zeker dat je innerlijke criticus dit als belachelijk en tijdverlies zal oordelen, dat is dan het stemmetje om je normaal te gedragen, niet zo kinderlijk te doen enzovoort.
Weet dat dit soort simpele oefeningen bijdragen aan verbinding creëren en harmoniseren van je linker-en rechterbrein. Je voelt op de duur minder stress, minder piekergedachten, je geniet meer van het mystieke in je leven vanuit een openstaan voor het leven, je voelt je meer leven in een levendig sprankelend lichaam. Voel maar wat het allemaal aan veranderingen kan teweegbrengen en haal heel regelmatig je linkerbrein van het speelveld.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 45
www.miekecoigne.com