Waar lopen de meeste relaties op stuk?

Waar lopen de meeste relaties op stukWaar lopen de meeste relaties op stuk? De meeste relaties lopen stuk op onkunde. Onvoldoende kundig zijn om een relatie op een juiste manier invulling te geven. Niet bij machte een relatie op de juiste manier op te bouwen. Voor elke relatie die we in ons leven hebben, denk hierbij aan werkrelatie, familierelatie, liefdesrelatie hebben we kunde nodig, kennis en ervaring.

Als we geen kennis en ervaring opdoen om een bepaalde relatie op een juiste manier in stand te houden, is het een logisch gegeven, dat het ons wellicht niet gaat lukken, of moeizaam vooruitgang boekt, of een einde kent. We moeten als mens het eerst leren hoe iets werkt. Als je nog nooit een mobiele telefoon hebt gebruikt, ben je nog niet kundig deze te gebruiken.

Je staat met een mobiele telefoon in je hand, met de beschrijving erbij. Stapje voor stapje worstel je door de beschrijving heen. Hoe plaats ik de batterij, waar zit de aan en uitknop, wat kan ik er allemaal mee, hoe werkt bellen, sms of wapp versturen, hoe zet ik het geluid uit en aan. Hoe laad ik de telefoon op. We steken hier tijd moeite en energie in. We zijn aan het uitvinden en aan het begrijpen en toepassen.

Voor een liefdesrelatie werkt het precies zo. Om een liefdesrelatie in stand te kunnen houden, hebben we kennis nodig, om het kundig aan te kunnen pakken. We hebben voorbeelden nodig, om de relatie op de juiste manier neer te gaan zetten. En als het goed is, is ons voorbeeld de thuissituatie.

We leren als mens veel, heel veel. We leren met name ons verstand te gebruiken, en het vooral te gebruiken om later op een juiste manier ons werk te kunnen uitvoeren. We besteden daar jaren van ons leven aan. Voor het ene vak is meer kennis nodig, dan voor het andere vak. Tijdens het leren, lopen we stage, zodat we zien wat het betekent het vak dat we leren, in de praktijk uitgeoefend te zien. Zodra we ons diploma hebben gehaald, zijn we klaar om aan de slag te gaan. Tijdens het aan de slag gaan, doen we nog steeds ervaring op, maar we hebben wel een basis met richtlijnen hoe we het moeten doen, waar we op moeten letten. Welke houding we moeten aannemen.

We kunnen in ons werk de kantjes er niet van aflopen, we hebben ons te houden aan afspraken, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, we sturen bij, gezamenlijk, door overleg met elkaar te hebben. We weten instinctmatig wat wel en niet kan, we houden Allemaal zaken die er voor zorgen dat we op de goede manier ons werk kunnen blijven uitvoeren. Zo houden we onze werkrelatie op een goede, fijne, en betekenisvolle manier in stand.

Een relatie in stand houden, is ook een vak en vraagt ook om bepaalde kunde, kennis en ervaring. Het is de bedoeling dat we dit ook leren. Leren in de praktijk van alledag. Er wordt aangenomen dat datgene wat we zien, ervaren, van huis uit meekrijgen, voldoende is om daarna een liefdesrelatie op een juiste manier in te kunnen voelen. Er wordt ons verteld, dat houden van daarvoor in principe voldoende is. Het wordt ons niet letterlijk medegedeeld, we doen dit op als ervaring, door wat we zien, horen, oppikken, en ervaren.

Het enige wat je nodig hebt, zo wordt het ons voorgeschoteld, is dat liefde onvoorwaardelijk is en als je in een relatie maar onvoorwaardelijk gaat voor de ander, behaal je samen de eindstreep. Niets is minder waar. Er is veel meer nodig dan onvoorwaardelijkheid en liefde. Sterker nog onvoorwaardelijkheid, is niet mogelijk bij de mens.

Dieren zijn in staat onvoorwaardelijk liefde te geven en weet je hoe dat komt? Ze hebben geen mensenbrein. Dat mensenbrein is heel mooi dat we het hebben, maar is tevens het ego. De mens is dus niet in staat onvoorwaardelijk van een ander te houden. De mens kan wel onvoorwaardelijk van zichzelf houden en als die dat stadium heeft bereikt, is die klaar om een liefdesrelatie in stand te houden en samen te groeien naar zoveel mogelijk onvoorwaardelijkheid.

De meeste relaties lopen stuk, omdat we niet de juiste tools aangereikt krijgen onszelf te ontwikkelen naar eigenliefde, die kunde wordt niet meegegeven in de jaren dat we voluit aan het leren zijn.

Wat heb je nodig om een liefdesrelatie op een juiste manier in te vullen? Bel met een medium of paragnost van Top Paragnosten en onderwijs jezelf door de inzichten die je hoort, om kundig te worden een relatie op een goede manier samen in te kunnen vullen.

Medium Claris