Wanneer is iets goed

Wanneer is iets goedWanneer is iets goed. Meerder malen per dag hoor je als medium, komt het nog goed? Als medium zeg je dan, wanneer is het voor jou goed. En dan is het vaak stil, dan denken we er ineens over na. Dan staan we ineens heel bewust stil bij onze eigen vragen, waarmee we vol zitten en weten we vaak zelf ook niet wanneer iets goed is.

Wat er eigenlijk mee wordt bedoeld, wanneer zijn we weer, zoals het was, bij elkaar. Als medium snap je dat natuurlijk ook wel, maar het is ook daarnaast heel goed om bij de beller een bewustzijnsproces op gang te brengen. Want weet je, als het goed was, dan was wat er nu is, er niet. Vraag je dan ook eens af of het al goed was en hoe dat er voor jou dan uitziet.

Als je mij als medium vraagt, komt er weer contact, dan is dat een hele goeie vraag. Die is namelijk ook duidelijk voor boven en voor de gidsen en engelen waarmee mediums en paragnosten samenwerken. Dat is een duidelijke ja of nee. Als de cliënt dan hoort dat het een ja is, valt er een last van ze af. Maar ook daar kunnen we weer de mist mee ingaan. Want wat zegt het dat er weer contact komt. Daar wordt direct een plaatje bij ingevuld, dan is het weer goed.

Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, het kan ook escaleren, dat heeft alles te maken met hoe beiden zich op dat moment voelen, hoe ze elkaar benaderen. Hoe ze de woorden naar elkaar gaan uitspreken. De enige manier om dat te doen, is vanuit je diepe binnenste, zonder een masker op. Zonder je klein te maken, zonder te slijmen en zonder een diepe laag angst en onzekerheid er onder.

Het heeft ook alles te maken met hoe of jezelf de tijd tussen nu en het contact gaat doorbrengen. Ga je in je hoofd er constant mee bezig zijn, met daarbij allerlei onderliggende emoties, die zich afwisselen, van boosheid naar verdriet. Ben je uitgeput en verschrikkelijk onzeker geworden en al je vertrouwen kwijtgeraakt. Dan het gesprek aangaan, ben je echt niet jezelf. Dan kan het gesprek alle kanten uitgaan, want emotioneel ben je niet in balans. Dan voel je je niet goed en heb je een vertekend beeld van wat wel en niet goed is. En is de chaos compleet.

Wanneer is iets goed? Wanneer het voor jou goed voelt, als jij je er goed bij voelt en dat voelen voel je alleen maar als alles in jezelf in balans is. Dan is het goed voor jou en draait het daar in je leven niet om! Moet jouw basispositie niet zijn dat het voor jou goed is en dat je van daaruit ook veel beter kunt inschatten of de ander het goed meent ja of nee. En heb je dat niet nodig om samen ergens naar toe te werken. Dat beiden het goed hebben in de relatie. Want dan is het goed.

Zie je wanneer het goed is, als beide zich goed voelen, dat met elkaar kunnen delen, over kunnen praten en samen bereid zijn, vanuit een vrije wil in alle openheid en eerlijkheid met elkaar samen leven. Laat dat nou juist zo moeilijk zijn, want alles wat we hebben meegemaakt, waar we ons van hebben overtuigd dat iets zo is, telt allemaal mee hoe ons we ons voelen. Om alles puur sec te kunnen voelen, zonder daarbij beïnvloed te worden door het verleden, door wat je zou willen, door je ego, door de gedachten, als het maar weer goed komt, je onzekerheid, is heel lastig.

Toch is het mogelijk, en kun je dit oefenen. En het voordeel er van is, dat je ineens helemaal niet meer bezig bent of iets goed komt. Je ziet dan in, het is eigenlijk altijd goed. Er is niet echt een beeld van iets wanneer het goed is. Diegenen die je dit heel goed kunnen uitleggen en voorspiegelen zijn mediums en paragnosten van Top-Paragnosten.

Raadpleeg ze gerust eens als jij met de brandende vraag zit, komt het goed. Ze weten heus wel wat je er mee bedoelt, maar houd dit blog in je achterhoofd, dan misleid je jezelf niet meer.

Medium Clarisa