Wat zijn mediums?

Een medium wordt veelal omschreven als een overdragen of drager. Zij beschikken over paranormale gaven waardoor zij in staat zijn om een boodschap te ontvangen van geesten, engelen of andere entiteiten. Niet ieder medium is hetzelfde, dat is afhankelijk van de gaven maar ook van de technieken. Er zijn verschillende soorten mediums, gaven en middelen. Wij leggen je dit graag uit.

Soorten paranormale gaven

Een medium ben je als je naast de normale zintuigen nog een zesde zintuig hebt. Deze gaven kan een zo’n medium al vanaf de geboorte bij zich dragen, dit kan namelijk op generaties worden doorgegeven. Pas als je open staat voor deze zintuigen komen deze tot uiting.

Er zijn verschillende gaven die een medium kan hebben. Een goed medium kan een helderhorende, helderziende, heldervoelende, helderruikende of helderwetende zijn. Ook kan een professioneel medium beschikken over telepathie en healing.

Een helderhorend medium

Een helderhorend medium die kan communiceren met engelen, geesten en andere entiteiten. Het is zo dat zij de boodschappen van deze entiteiten horen. Dit kan ook leiden tot wederzijdse communicatie, bijvoorbeeld met overleden mensen.

Een helderziend medium

Iemand die kan helderzien, die krijgt juist de boodschappen door in de vorm van beelden. Met hun ‘ogen’ kunnen zij andere mensen zien, dingen uit het verleden, heden of de toekomst zien. Denk maar eens aan het stereotype beeld van de waarzegger met een glazen bol. Helderziend wil dus zeggen dat mediums in staat zijn om boodschappen door te geven doordat zij dit zien.

Een helderziende kan zo een boodschap doorgeven, maar ook vragen beantwoorden. Helder zien kan ook helpen bij situaties die zich in de toekomst nog op aarde gaan afspelen.

Een heldervoelend medium

Een ander medium is iemand die heldervoelend is. Zij zijn een doorgeefluik van emoties en gevoelens. Door de verschillende energieën kunnen deze mediums boodschappen overbrengen. Deze mediums zijn in staat om de energie op te pikken en door te geven, maar voelen ook de emoties van anderen.

Een helderruikend medium

Als je een medium bezoekt die helderruikend is, dan is het zo dat zij dingen kunnen ruiken. Dit kan zijn de aanwezigheid van engelen, overleden dierbaren maar ook de naderende dood.

Een helderwetend medium

Helderwetendheid is een abstracte vorm van het mediumschap. Deze mediums kunnen namelijk dingen aanvoelen. Deze mediums kunnen een onderscheid maken tussen aanvoelen en de doorgekregen boodschappen van andere entiteiten.

Telepathie

Telepathie bij mediums is juist het aanvoelen of lezen van gedachten. Ook deze gave kan een medium hebben. Hierbij leest een medium de gedachten van een cliënt, ook de gedachten die juist onderdrukt worden. Dit kan helpen om situaties te verwerken.

Healing

Ook is het mogelijk dat je een medium bezoekt die healing kan uitvoeren. Dit zijn genezingen door bijvoorbeeld een handlegging. Dit is niet bedoelt om vragen te beantwoorden, maar gebruikt juist energie voor verlichting en genezing.

Middelen die een medium kan gebruiken

Er zijn dus verschillende gaven dat mediums kunnen hebben waardoor zij boodschappen kunnen overbrengen, hierdoor contact leggen met overleden dierbaren maar ook antwoorden kunnen geven op vragen. Daarbij zijn er ook talloze middelen die een medium kan gebruiken om de boodschappen te ontvangen via het ‘communicatiekanaal’.

Kaartlegging

Het is mogelijk dat een medium tijdens een consult een kaartlegging gebruikt om tot antwoorden te komen of om boodschappen te ontvangen. Het kan zijn dat een medium dit doet met tarotkaarten, lenormandkaarten, inzichtkaarten of engelenkaarten. Dit verschilt per medium en welke set kaarten zij prettig vindt werken.

Runenstenen

Voor antwoorden op vragen of juist voor uitspraken over de toekomst kunnen mediums runenstenen gebruiken. Deze worden in bepaalde patronen gelegd, hierbij heeft elke steen een eigen betekenis.

Een persoonlijk voorwerp

Een medium kan ook een persoonlijk voorwerp van bijvoorbeeld een overleden dierbare gebruiken. Hierdoor kan een medium energieën opvangen van een overleden dierbare en op deze manier de gevonden antwoorden en boodschappen delen.

Foto’s

Ook werkt het soms bij een medium om een foto te gebruiken om het ontvangen van boodschappen te vergemakkelijken. Bij een fotoreading kan een medium bijvoorbeeld inzicht geven op situaties in de toekomst, maar ook antwoorden geven op vragen over een overleden dierbare.

Trance

Het trance mediumschap is juist gericht op geen fysieke voorwerpen. Deze mediums raken zelf in trance waardoor zij een heldere boodschap kunnen ontvangen of kunnen communiceren met overledenen. Dit kan een volledige trance zijn, maar ook kan een medium wel bij bewustzijn blijven.

Verschillende soorten mediumschap

Afhankelijk van de overtuigingen van een medium kunnen zij jou helpen tijdens een consult. Een spiritueel medium richt zich namelijk juist op geesten. Dit kan zijn van de cliënt maar ook van overledenen.

Channeling is juist dat een medium zich richt op energieën van de kosmos en de bijbehorende entiteiten. Bij een helend medium staat het welzijn van de cliënt centraal. Een andere manier is juist een mentaal medium, die gebruik maakt van helderwetendheid of telepathie.

Een theoretisch medium gebruikt tijdens een consult numerologie of astrologie. Dit zijn twee wetenschappen die voorspelling kunnen doen aan de hand van data. Iemand die hierin getraind is, weet dus hoe deze data moet interpreteren.

Niet elk medium kan jou helpen met dezelfde vragen. Dit komt omdat ieder medium andere dingen kan, dit door de gaven maar ook door de middelen die worden gebruikt. Het is dus belangrijk om een medium te vinden die past bij jouw vragen!

Waarvoor kun je terecht bij mediums?

Vele mensen denken dat een consult met een medium overbodig is, maar het kan je wel degelijk helpen! Door contact met mediums kun jij antwoorden krijgen op vragen maar kun je ook tot nieuwe inzichten komen. Dit kan helpen om negatieve energie om te zetten in positieve energie! Een medium kan jou helpen door de talenten en gaven die zij hebben!

Je kunt terecht met vragen over liefde, werk, geld, familie, ziekte maar ook voor contact met overledenen. Er zijn nog vele andere situaties waarvoor jij terecht kan bij een medium!

Het verschil tussen mediums en paragnosten

Vaak wordt er bij een medium ook direct een link gelegd met een paragnost. Toch is er wel duidelijk een verschil tussen mediums en paragnosten. Iemand wordt een paragnost genoemd als zij extra-sensorieel inzicht hebben. Dit houdt in dat deze persoon ergens op een andere manier achter kan komen dan via de vijf reguliere zintuigen die wij allemaal hebben. Een paragnost baseert zijn voorspellingen en inzichten dan ook op dit extra-sensorieel inzicht.

Een medium heeft hier niet alleen extra-sensorieel inzicht, maar kan door middel van channeling of trancecommunicatie ook contact leggen met overledenen of andere entiteiten. Een medium heeft dus een extra gave in vergelijking met paragnosten en kan daardoor meer bieden aan een cliënt!

Kom in contact met een medium!

Je kunt bij Top Paragnosten eenvoudig in contact komen met een medium of paragnost naar keuze! Bij ons hoef je je geen zorgen te maken over cold reading, onze consulenten zijn namelijk allemaal gescreend!

Onze mediums willen jou graag helpen met de vragen die jij hebt en staan daarom de gehele dag door voor jou klaar om jou te helpen.