We zijn zo liefdevol

We zijn zo liefdevolWe zijn zo liefdevol. Wat betekent dat voor jou? Liefdevol zijn en hoe weet je dat je leeft in een staat van liefdevol Zijn?

Liefdevol Zijn, ongeacht wat er gebeurt. Liefdevol zijn en Zijn en waarom we het ene moment liefdevol zijn en het ander moment niet. Enerzijds afhankelijk zijn van de omstandigheden en anderzijds niet in die staat van Zijn geankerd zijn.

Liefdevol zijn tegenover onszelf, al onze relaties en de grotere kosmos. We zijn zo liefdevol, voorwaardelijk. Dat klopt meer dan onszelf voor te houden dat we onvoorwaardelijk liefdevol Zijn. Hebben we die kwantumsprong naar dat grote bewustzijn al gemaakt? Kan het wel überhaupt? Ernaar streven is mogelijk, het evolueren naar die oorspronkelijke staat van Zijn, is een ander verhaal.

De meeste gesprekken zijn gebaseerd op voorwaardelijkheid. Hoe graag iemand me het wil doen geloven. Woorden weerspiegelen heel helder de voorwaardelijkheid. Luister naar de woorden en voel de energie in de onderstroom en vertrouw op die onderstroom.

Liefdevol zijn is niets meer dan dat we onze innerlijke waarheid in en met liefde belichamen. Of dat zo evident is? Onvoorwaardelijke eigenliefde belichamen.

Hoe kunnen we liefdevol oprecht zijn als we het niet onvoorwaardelijk liefdevol oprecht zijn met onszelf? Daarover gaan ook de meeste gesprekken. Het gaat doorgaans over anderen. Wat er van de ander wordt verlangd, onvoorwaardelijk liefdevol Zijn, is precies datgene wat we nog niet gezocht hebben in onszelf.
Stel dat je je al een tijdje stoort aan het gedrag van een vriend of vriendin. Om de relatie niet te verliezen, besluit je om er maar niets van te zeggen. Je negeert steeds meer het gedrag, ontkent het of neemt langzaam maar zeker afstand van hem of haar.

Het kan ook anders verlopen als er langs beide kanten begrepen wordt dat verandering langs beide kanten nodig is. Door te beslissen om afstand te nemen, ervaren jullie allebei dat de relatie achteruitgaat. Jullie ergerden jullie aan het feit dat jullie vriendschap afstandelijker werd. Uiteindelijk storten jullie je hart uit en alles wat niet werd uitgesproken, krijgt ruimte. Zowel jij als de ander komen allebei in het reine met jullie zelf. Allebei maken jullie de afspraak geen blad meer voor de mond te nemen en vanuit onvoorwaardelijke liefde en innerlijke waarheid te ZIJN.

Gesprekken van hart tot hart zijn van doorslaggevend belang om welke relatie dan ook in stand te houden. Liefdevolle oprechtheid is niet op berusting gebaseerd maar in het oprecht openstaan, het oprecht interesse hebben in elkaar.

Liefdevolle waarheid komt uit het hart en kan nooit krenken. Liefdevolle waarheid is een geschenk als hij of zij deze wil accepteren om een dieper inzicht in zichzelf te krijgen. Het is dan aan de ander of hij of zij liefdevol en oprecht wil zijn.

Liefdevol Zijn heeft totaal niets met dimensies te maken, maar met het hartsbewust Zijn.

Inspirerende hartegroet
Mieke Box 49