Engelen en getallen

Engelen en getallen Engelen en getallen doen altijd hun best om met ons te communiceren en onze aandacht te trekken, en de manieren waarop ze onze aandacht trekken is onuitputtelijjk…één van de aandachttrekkertjes zijn getallen.

Heel wat klanten vertellen me dat ze steeds vaker getallen zien, dubbel getallen, die zich frequent herhalen…en vragen me wat dit te betekenen heeft. Sommigen zoeken de betekenis op en worden alerter en proberen toch te achterhalen wat die getallen voor hen specifiek vertelt. Zeker als je met engelen werkt en je duidelijk helder vraagt om tekentjes in een bepaalde situatie, is het verstandig om dan ook alert te zijn op de tekentjes die voor jou ogen verschijnen. Het beste hierbij, zeker als je je wilt richten tot de engelen, een dagboekje bij te houden. Je kan niet alles onthouden en het is altijd handig de dingen die je opvallen , die je toevallen, bij te houden en dat is met een engelendagboekje heel fijn. Je kan alle informatie en alles wat je opmerkt achteraf herlezen, een rode draad zien, en de puzzelstukjes vallen in elkaar.

Vaak wordt geen aandacht of onvoldoende aandacht geschonken aan de tekenen die de engelen ons op ons pad brengen, we lopen er vaak straal aan voorbij, of als we iets wat ons ‘ vreemd ‘ lijkt te zijn, interpreteren we dit als fantasie of toeval. Toeval bestaat niet.

Lees hier wat in de numerologie 8 betekent.

De twee manieren van getallenreeksen

Er zijn dus buiten de getallen heel wat tekenen die ons worden gegeven; het is aan ons om ons open te stellen en onze gedachten over hetgeen ons wordt getoond te veranderen. Engelen brengen vaak hun boodschappen door middel van getallenreeksen en dat doen ze wel op twee manieren;

Een eerste manier is dat de engelen ervoor zorgen dat je aandacht getrokken wordt op getallen door vb een auto die voor jou rijdt met een bepaald kenteken en nummerreeks die je niet snel vergeet. Als je hier meer en meer aandacht voor begint te hebben, zullen je meer en meer dingen gaan opvallen en jij alleen kan die boodschap interpreteren. Dit is alleen voor jou bedoeld.

Belangrijk is nu het volgende: stel de vraag aan je engelen om je te laten zien wat deze cijferreeks voor jou betekent…wees er maar zeker van dat jij het antwoord zal ontvangen, op welke wijze dan ook. Iedereen heeft eigen heldere kanalen en bij jou kan dit je helderhorendheid zijn en bij iemand anders kan dit het heldervoelende zijn. Vertrouw op wat jij doorkrijgt en bij twijfel of als je denkt dat je het toch niet goed begrepen hebt, kan je de hulp vragen aan AE Jophiël, die je ego helpt te ‘ parkeren ‘. Twijfel komt altijd voort uit ons ego-denken, denken dat je het verkeerd hebt gehoord, of het afdoet als onzin, of ongeloof dat hetgeen je als boodschap doorkrijgt nergens op slaat. Weet dat engelen vaak heel gevat antwoorden…to the point en geen tierelantijntjes verkopen. Wat je ziet, hoort, voelt…is wat ze je laten zien, horen en voelen.

Een tweede mogelijkheid is dat ze heel zachtjes in je oor fluisteren, zodat je bijna niet anders kan dan opkijken, ook al ben je vb in een boek aan het lezen, of aan het werken…je wordt geleid om in dit geval : te kijken, op te kijken en waar te nemen. Ook al kan je niet meteen begrijpen wat je ziet, en de reden waarom je bijna niet anders kon dan opkijken…ook dat is iets wat helder wordt na een poosje. Meer weten over numerologie 2?

Betekenis van getallen

Je kan hier lezen wat het zien van getallen betekenen als basis, uiteraard zijn er ook de getallencombinaties. Wil je alles weten over getallen en engelen dan kan je in het boek van Doreen Virtue hierover alles te weten komen. De volgende cijferreeksen geven jou een zicht op de volgende boodschappen, relateer de cijfers die je opmerkt, hoort met een situatie waarin je misschien zelfs hulp en inzicht hebt gevraagd.

  • 000 : is een duidelijke boodschap dat je één bent met de Schepper en kan erop wijzen dat een bepaalde situatie afgerond is, dat je klaar bent voor een nieuw begin.
  • 111: waak over je gedachten en focus op datgene wat jij werkelijk wilt ( elke keer je aandacht gaat naar wat je niet wilt, zet je het creëren in actie van hetgeen je niet wilt). Er komen nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen op je pad. Hou je energie heel hoog in wat je wenst te manifesteren; 111 is als een helder lichtje van een flitslampje en dat betekent dat het universum een kiekje heeft gemaakt van jouw gedachten en alles in het werk stelt om je verlangens en wensen te manifesteren.
  • 222: geef de juiste aandacht aan de zaadjes die je hebt geplant als creatieve ideetjes…wil je een zaak starten, zorg ervoor dat je afgestemd bent en blijft op het creatieproces, laat geen negatieve gedachten ( want ook dat zijn zaadjes) jouw creatieproces afbreken of vertragen. Alles heeft tijd nodig om te groeien, zo ook jouw nieuw project, nieuwe onderneming, nieuwe relatie.
  • 333: De opgestegen meesters zijn nabij en willen je laten weten dat ze je steunen in liefde. Je kan hen al groep aanroepen, en je kan hen ook afzonderlijk voor specifieke zaken hulp vragen. Lees hier wat in de numerologie 33 betekent!
  • 444: Op dit moment zijn er heel veel engelen om je heen, als je het moeilijk hebt, je hopeloos of verdrietig voelt. Als je angst hebt, geef je angst over aan de engelen.
  • 555: hier is verandering in zicht—verandering die nodig is om vooruit te kunnen en die verandering kan heel snel plaatsvinden, dus wees voorbereid. Verandering is wat het is, rem niets af en geef je over in het volste vertrouwen. Laat je leiden door de engelen.
  • 666: Op dit moment ben je teveel eenzijdig gefocust op het materiële, het aardse en hierdoor voel je je uit balans. De engelen zijn bij je en vragen je te oriënteren op je geestelijke groei, op dienstbaarheid en te vertrouwen dat er aan je materiële en emotionele behoeften voldaan zal worden.
  • 777: Proficiat, de engelen willen je laten weten dat je goed bezig bent! Doe zo verder en je mag wonderen en prachtige resultaten verwachten!
  • 888: Hier kom je aan het einde van een bepaalde fase op emotioneel vlak, op werkvlak, op relationeel vlak : het is een fase van afronding. Houd het afrondingsproces niet langer tegen, je bent al enige tijd voorbereid, je hebt al vaker de tekenen gekregen en nu mag je het hoofdstuk afsluiten en een nieuw hoofdstuk beginnen. Stel geen stappen uit, voel je dankbaar om alles wat je hebt ontvangen, wat je hebt geleerd.
  • 999: Dit is vooral een boodschap voor lichtwerkers die zich wijden aan de healing van Moeder Aarde en allen die leven op onze prachtige Moeder Aarde. Een bepaalde fase is voltooid in je persoonlijke leven. Laat je licht overal schijnen, draag het licht verder uit in het besef dat je een mooie grootse taak is toebedeeld.