Dubbele getallen zien

Er zijn vele mensen die dubbele getallen zien. Zie jij ook regelmatig dubbele getallen? Dit bijvoorbeeld op een bepaald moment dat je op de klok kijkt, op een kassabon, een ontvangsttijd, e-mail of sms. Dit wijst op een bepaald patroon. Patronen die verschijnen in jouw leven wanneer je energetisch bewustzijn afgestemd is op bepaalde gebeurtenissen.

De spiritualiteit achter dubbele getallen zien

Geestelijk gezien is het steeds opnieuw zien van dezelfde getallen een teken dat je door spiritueel ontwaken gaat. Hier begin je eigenlijk je fysieke realiteit te verbinden met je spirituele bestaan. Dit helpt je met het verwerken van lessen uit jouw vorige levens.

De boodschap die je moet zien in de nummers is voor iedereen anders. Dit komt omdat iedereen zich op verschillende paden bevindt en ontwaken op verschillende niveaus. Als je zelf goed oplet en je intuïtie volgt dan wordt de boodschap vanzelf duidelijk.

Alle dubbele getallen staan voor een trillingscode waarop jouw energie reageert, daarom merk je de getallen overal op. Dit is eigenlijk het aantrekken van datgene waar ons energieveld klaar voor is.

Het is dus geen toeval dat je steeds hetzelfde nummer ziet, het is een reden met een boodschap die voor jou bestemd is. Dit zijn engelen die contact met jou proberen te maken en aandacht vragen, een teken van liefde en kracht. Als je de tekens opmerkt, zul je ze daarna ook steeds vaker in jouw leven tegenkomen.

Spirituele dubbele getallen zien betekent in wezen dat je een boodschap van je hogere zelf, engelen of gidsen ontvangt. Dit zijn geheime codes die je kunt gebruiken om jouw leven te verbeteren en dichter bij jouw doel te komen.

Dubbele getallen zien

000

De betekenis van het getal 0 is eigenlijk de verbinding tussen mensen het universum. Mensen die door de getallen 000 worden beïnvloed zijn sterk, ambitieus en van nature een leider. 000 is het nummer dat vertrouwen en moed geeft.

Via jouw intuïtie helpt het je om de begeleiding van deze boodschap te ontvangen. De volgende keer wanneer je deze getallen ziet, sta er dan even bij stil, bedank de engelen voor het begeleiden van jouw pad. Geniet van het moment van verbinding.

1010, 0101, 1001, 0011, 1100, 1111

De gedachten die jij hebt vormen een eenheid met jouw spirituele pad en de astrologische elementen die invloed hebben op jou. De 1 staat voor ideeën en dromen vastleggen, de 0 staat voor kracht en werkelijkheid. Het is een symbool voor leiderschap, begin, veel geluk en welvaart.

De 0 symboliseert de verbinding tussen alle levende wezens, je staat aan het begin van jouw spirituele reis. Luister naar de stem die jou van binnenuit begeleidt. Je moet tijd nemen om stil te staan bij terugkerende gedachten.

De getallen 111 houden verband met verandering, transformatie en een nieuwe cyclus van het leven. Deze veranderingen hebben te maken met jouw spirituele pad. Jouw optimistische houding zorgt ervoor dat de gedachten manifesteren. 111 staat voor onafhankelijkheid, vreugde, inspiratie, communicatie en positief ingestelde mensen.

Bij 111 is het de energetische poort die voor je zal openen waardoor jouw gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren kan. Het gaat erover dat je een uiterst creatief persoon bent, die verslavend gedrag moet vermijden.

121, 1221, 2121, 2211, 1122, 222, 2222

Dit getal houdt verband met de gedachtenketen die je hebt, dat deze in lijn staan met jouw spirituele pad. Dit is jouw focus dat je verder zal brengen op het spirituele pad. Dit wil eigenlijk zeggen dat je jouw pad aan het volgen bent.

Blijf positief met betrekking tot een situatie of een probleem. Als je optimistisch over het resultaat blijft zal dit je de gewenste resultaten manifesteren. Blijf vertrouwen op dat je liefdevol wordt omringd door jouw engelen.

Het getal 2 staat voor dualiteit, positiviteit, geluk, vrede, relatie, evenwicht, samenwerking en flexibiliteit. Wanneer je 222 ergens tegen komt, dan is dit een boodschap dat aangeeft dat je op het punt staat om goed nieuws te ontvangen.

Bij 22 is het je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen.

131, 1331, 1333, 1313, 1133, 333, 3333

Dit getal houdt verband met een kosmisch ‘ja’. Nummer 3 herinnert je eraan dat goddelijke steun en begeleiding op gevarieerde manieren komen. Dit vaak in de vorm van intuïtief weten, inzicht, visioenen of onderbuikgevoelens.

De 3 staat voor een nieuw begin, kracht en aanmoediging.

De essentie van de heilige drie eenheid van geest, lichaam, geest is aanwezig bij het getal 333. Het universum laat je weten dat je veilig bent en dat er spirituele helpers zijn die over jou waken.

141, 1441, 1444, 4411, 1144, 444, 4444

Code 444 geeft een kosmisch ‘nee’ aan. De gedachten die je hebt maken geen deel uit van je pad. De andere getallen houden verband met minder stress, blijf positief en je moet de engelen vragen om hulp. Bij dit dubbele getal zullen er snel nieuwe kansen komen. Kijk uit naar de nieuwe mogelijkheden, houdt vol en zet door.

Nummer 4 wordt geassocieerd met organisatie, geduld, loyaliteit en vertrouwen. 444 is een spiritueel getal dat het einde van de ene levensfase aangeeft en de start van een nieuwe fase. Het is eigenlijk het teken van spirituele verandering.

Bij het getal 4 kun je een beroep doen op jouw goddelijke oneindige wijsheid van de schepper. De schepper benadrukt dit zal je naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden. Dit is de helende goddelijke liefde, een heldere verbinding met het engelenrijk.

151, 1551, 1555, 1515, 5511, 1155, 555, 5555

Deze dubbele getallen wijzen erop dat er zojuist een verandering op je pad heeft plaatsgevonden. Of jij dit wel of niet als prettig ervaart heeft er geen invloed op, op dit moment is dat kloppend voor jou.

Je moet doorgaan in de nieuwe richting en het roer in eigen handen nemen. Er zullen grote veranderingen aankomen. Nummer 5 geeft dus aan dat er een grote (positieve) verandering zal komen. Ook is 555 een teken om je in spirituele oefeningen te verdiepen, waarbij je moet blijven luisteren naar jouw eigen intuïtie.

161, 1661, 16161, 6611, 1166, 666, 6666

Deze dubbele getallen wijzen erop dat jouw gedachten niet in balans zijn het met spirituele pad. Het zijn als het ware de bewegwijzeringsbordjes die je helpen om de juiste paden in de slaan. Ze attenderen je erop dat jouw gedachten zijn weggevaagd van jouw spirituele pad.

Je moet een balans vinden tussen het spirituele en het materiële, aardse pad. De 6 staat voor vrede en harmonie, maar ook een balans tussen carrière en gezin. Nummer 6 wil zeggen dat je het jezelf en anderen gemakkelijker moet maken.

666 zijn de dubbele getallen waarbij de engelen je duidelijk maken dat je van je angsten en onzekerheden in het leven af moet komen. Je moet op zoek naar jouw balans.

171, 1771, 1717, 7711, 1177, 777, 7777

Deze dubbele getallen wijzen erop dat je een belangrijke les hebt geleerd dat deel uitmaakt van jouw spirituele pad. Jouw spirituele gids heeft je dit geleerd, omdat jouw gids dat wilde. Het is noodzakelijk om deze les te leren om je pad te vervolgen.

Je moet je ervan bewust zijn dat dankbaar zijn belangrijk is. Dit versnelt de weg naar manifestatie. Een combinatie van een 1 en een 7 wijst op geluk. De 8 betekend dus dat de engelen je gebeden hebben gehoord en zij er zijn om jou te steunen en helpen. Bij 777 wil het universum jou laten weten dat je klaar bent voor het volgende hoofdstuk.

Bij 777 ben je gezegend en ervaar je wonderen, geluk, overvloed en nieuwe kansen. Jouw dromen zullen uitkomen. Je bent op mentaal en fysiek opzicht op de goede weg, je hebt namelijk goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd,

181, 1881, 1818, 8811, 1188, 888, 8888

Bij deze dubbele getallen wijst het erop dat je op het punt staat om een bepaalde fase in het leven te beëindigen. Jouw gedachten zijn in lijn met jouw spirituele pad, daardoor zullen de gedachten over een bepaalde fase bepalen dat deze voorbij is.

Door zelfontdekking ga jij realiseren wat je graag wilt. Bij 8 proberen de engelen je te motiveren en te geloven in jouw eigen krachten. 888 is een herinnering om het universum te bedanken voor de wonderen in jouw leven.

191, 1991, 1919, 9911, 1199, 999, 9999

Deze getallen geven een afronding van een fase van je spirituele pad aan. Wanneer je gehoor geeft aan deze dubbele getallen zal de fase volledig worden afgerond. Hierdoor kan je meer zegeningen verwachten. Door het bedanken van jouw engelen krijg je nog meer kansen in het leven.

Nummer 9 zegt dat je je moet focussen op positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden. Nummer 999 zegt dat je als een vlinder uit je cocon breekt en klaar bent om je vleugels te spreiden. Je bent in harmonie met het universum.

Bij 99 is het zo dat de wereld behoefte heeft aan jouw goddelijke levenswerk. Je kunt er vanaf dit moment alles aan doen zodat jouw goddelijke levenswerk de wereld in gaat met liefde,

Dubbele getallen op de klok

Ook op de klok kun je dubbele getallen tegen komen. Ook deze hebben een betekenis.

10:10. Je kunt de engelen vragen om je te steunen bij een overgangsfase in jouw leven. Er komen namelijk nieuwe gedachten beginnen die leiden tot nieuwe plannen.

11:11. Je moet je goed focussen op jouw gedachten. Dit zodat je je volledig richt op datgene dat je wel wil en wat niet. Je moet opletten op de gedachten en woorden, want dan zul je manifesteren.

12:12. Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen. De 2 staat voor geloof en moed.

13:13. De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door een positieve gedachte aan te nemen. De verlichte meesters omringen jou en helpen met positieve gedachten manifesteren.

14:14. Richt je op je gedachten en intenties voor een verbinding met engelen. Dit proces hoef je niet te forceren. De 4 staat namelijk voor er zijn engelen bij je. Je kan engelen vragen om hulp als jij hier behoefte aan hebt.

15:15. Je gedachten manifesteren zich snel en dat is bevorderlijk voor een levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden. 5 houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.

16:16. Je moet denken aan wat je wenst, dat is wat je ontvangt, dit zal leiden tot positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg er voor dat hier een evenwicht in zit.

17:17. Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren, dit zal nu de vruchten afwerpen. Het wil zeggen dat je op de goede weg bent en moet zo doorgaan. Je merkt dat jouw toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt.

18:18. Je hebt recht op het ontvangen van steun en voorspoed, sta hiervoor open en concentreer je op jouw wensen.

19:19. De boodschap is blijf positief, het is zo dat je je op dit moment positief houdt. Vooral wanneer dit gaat over jouw goddelijke levensopdracht. Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent met jouw aangeboren talenten passies en interesses, daar staat de 9 voor. Mijd verslavingen en richt je op jouw creativiteit.

20:20. Het is hierbij belangrijk om je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je wordt omgeven door steun van god. De 0 houdt verband met het gebed en de alles omvattende goddelijke bron. Jouw geloof zet wonderen in beweging.

21:21. Je moet vertrouwen op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. We zijn allemaal één en daarom verbonden door one gedachten.

22:22. Heb vertrouwen, alles komt goed. Je hoeft je geen zorgen te maken, want de situatie zal zich oplossen. Je gebeden worden bewaard.

23:23. De verlichte meesters omringen je en vragen jou om vertrouwen te hebben. Zij zullen je bij alles steunen. De 3 staat voor ‘je bent door verlichte meesters omringd’. Ze hebben gereageerd op je gebed en staan er voor open om je te helpen.

00:00. De schepper benadrukt met deze getallen een gegeven boodschap die je moet opvolgen.

In gesprek met een paranormaal persoon over dubbele getallen

Wil jij meer weten over dubbele getallen? Wil jij uitleg over de dubbele getallen die jij dagelijks tegenkomt? Ben jij benieuwd wat de boodschap achter de dubbele getallen is? Kom in contact met een medium of paragnost zodat zij jou hierover uitleg kunnen geven. Denk hierbij aan medium Carine.