Dubbele getallen zien

Er zijn vele mensen die dubbele getallen zien. Zie jij ook regelmatig dubbele getallen? Dit bijvoorbeeld op een bepaald moment dat je op de klok kijkt, op een kassabon, een ontvangsttijd, e-mail of sms. Dit wijst op een bepaald patroon. Patronen die verschijnen in jouw leven wanneer je energetisch bewustzijn afgestemd is op bepaalde gebeurtenissen.

De spiritualiteit achter dubbele getallen zien

Geestelijk gezien is het steeds opnieuw zien van dezelfde getallen een teken dat je door spiritueel ontwaken gaat. Hier begin je eigenlijk je fysieke realiteit te verbinden met je spirituele bestaan. Dit helpt je met het verwerken van lessen uit jouw vorige levens.

De boodschap die je moet zien in de nummers is voor iedereen anders. Dit komt omdat iedereen zich op verschillende paden bevindt en ontwaken op verschillende niveaus. Als je zelf goed oplet en je intuïtie volgt dan wordt de boodschap vanzelf duidelijk.

køb viagra

Alle dubbele getallen staan voor een trillingscode waarop jouw energie reageert, daarom merk je de getallen overal op. Dit is eigenlijk het aantrekken van datgene waar ons energieveld klaar voor is.

Het is dus geen toeval dat je steeds hetzelfde nummer ziet, het is een reden met een boodschap die voor jou bestemd is. Dit zijn engelen die contact met jou proberen te maken en aandacht vragen, een teken van liefde en kracht. Als je de tekens opmerkt, zul je ze daarna ook steeds vaker in jouw leven tegenkomen.

Spirituele dubbele getallen zien betekent in wezen dat je een boodschap van je hogere zelf, engelen of gidsen ontvangt. Dit zijn geheime codes die je kunt gebruiken om jouw leven te verbeteren en dichter bij jouw doel te komen.

Dubbele getallen zien

000

De betekenis van het getal 0 is eigenlijk de verbinding tussen mensen het universum. Mensen die door de getallen 000 worden beïnvloed zijn sterk, ambitieus en van nature een leider. 000 is het nummer dat vertrouwen en moed geeft.

Via jouw intuïtie helpt het je om de begeleiding van deze boodschap te ontvangen. De volgende keer wanneer je deze getallen ziet, sta er dan even bij stil, bedank de engelen voor het begeleiden van jouw pad. Geniet van het moment van verbinding.

1010, 0101, 1001, 0011, 1100, 1111

De gedachten die jij hebt vormen een eenheid met jouw spirituele pad en de astrologische elementen die invloed hebben op jou. De 1 staat voor ideeën en dromen vastleggen, de 0 staat voor kracht en werkelijkheid. Het is een symbool voor leiderschap, begin, veel geluk en welvaart.

De 0 symboliseert de verbinding tussen alle levende wezens, je staat aan het begin van jouw spirituele reis. Luister naar de stem die jou van binnenuit begeleidt. Je moet tijd nemen om stil te staan bij terugkerende gedachten.

De getallen 111 houden verband met verandering, transformatie en een nieuwe cyclus van het leven. Deze veranderingen hebben te maken met jouw spirituele pad. Jouw optimistische houding zorgt ervoor dat de gedachten manifesteren. 111 staat voor onafhankelijkheid, vreugde, inspiratie, communicatie en positief ingestelde mensen.

Bij 111 is het de energetische poort die voor je zal openen waardoor jouw gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren kan. Het gaat erover dat je een uiterst creatief persoon bent, die verslavend gedrag moet vermijden.

121, 1221, 2121, 2211, 1122, 222, 2222

Dit getal houdt verband met de gedachtenketen die je hebt, dat deze in lijn staan met jouw spirituele pad. Dit is jouw focus dat je verder zal brengen op het spirituele pad. Dit wil eigenlijk zeggen dat je jouw pad aan het volgen bent.

Blijf positief met betrekking tot een situatie of een probleem. Als je optimistisch over het resultaat blijft zal dit je de gewenste resultaten manifesteren. Blijf vertrouwen op dat je liefdevol wordt omringd door jouw engelen.

Het getal 2 staat voor dualiteit, positiviteit, geluk, vrede, relatie, evenwicht, samenwerking en flexibiliteit. Wanneer je 222 ergens tegen komt, dan is dit een boodschap dat aangeeft dat je op het punt staat om goed nieuws te ontvangen.

Bij 22 is het je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen.

131, 1331, 1333, 1313, 1133, 333, 3333

Dit getal houdt verband met een kosmisch ‘ja’. Nummer 3 herinnert je eraan dat goddelijke steun en begeleiding op gevarieerde manieren komen. Dit vaak in de vorm van intuïtief weten, inzicht, visioenen of onderbuikgevoelens.

De 3 staat voor een nieuw begin, kracht en aanmoediging.

De essentie van de heilige drie eenheid van geest, lichaam, geest is aanwezig bij het getal 333. Het universum laat je weten dat je veilig bent en dat er spirituele helpers zijn die over jou waken.

141, 1441, 1444, 4411, 1144, 444, 4444

Code 444 geeft een kosmisch ‘nee’ aan. De gedachten die je hebt maken geen deel uit van je pad. De andere getallen houden verband met minder stress, blijf positief en je moet de engelen vragen om hulp. Bij dit dubbele getal zullen er snel nieuwe kansen komen. Kijk uit naar de nieuwe mogelijkheden, houdt vol en zet door.

Nummer 4 wordt geassocieerd met organisatie, geduld, loyaliteit en vertrouwen. 444 is een spiritueel getal dat het einde van de ene levensfase aangeeft en de start van een nieuwe fase. Het is eigenlijk het teken van spirituele verandering.

Bij het getal 4 kun je een beroep doen op jouw goddelijke oneindige wijsheid van de schepper. De schepper benadrukt dit zal je naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden. Dit is de helende goddelijke liefde, een heldere verbinding met het engelenrijk.

151, 1551, 1555, 1515, 5511, 1155, 555, 5555

Deze dubbele getallen wijzen erop dat er zojuist een verandering op je pad heeft plaatsgevonden. Of jij dit wel of niet als prettig ervaart heeft er geen invloed op, op dit moment is dat kloppend voor jou.

Je moet doorgaan in de nieuwe richting en het roer in eigen handen nemen. Er zullen grote veranderingen aankomen. Nummer 5 geeft dus aan dat er een grote (positieve) verandering zal komen. Ook is 555 een teken om je in spirituele oefeningen te verdiepen, waarbij je moet blijven luisteren naar jouw eigen intuïtie.

161, 1661, 16161, 6611, 1166, 666, 6666

Deze dubbele getallen wijzen erop dat jouw gedachten niet in balans zijn het met spirituele pad. Het zijn als het ware de bewegwijzeringsbordjes die je helpen om de juiste paden in de slaan. Ze attenderen je erop dat jouw gedachten zijn weggevaagd van jouw spirituele pad.

Je moet een balans vinden tussen het spirituele en het materiële, aardse pad. De 6 staat voor vrede en harmonie, maar ook een balans tussen carrière en gezin. Nummer 6 wil zeggen dat je het jezelf en anderen gemakkelijker moet maken.

666 zijn de dubbele getallen waarbij de engelen je duidelijk maken dat je van je angsten en onzekerheden in het leven af moet komen. Je moet op zoek naar jouw balans.

171, 1771, 1717, 7711, 1177, 777, 7777

Deze dubbele getallen wijzen erop dat je een belangrijke les hebt geleerd dat deel uitmaakt van jouw spirituele pad. Jouw spirituele gids heeft je dit geleerd, omdat jouw gids dat wilde. Het is noodzakelijk om deze les te leren om je pad te vervolgen.

Je moet je ervan bewust zijn dat dankbaar zijn belangrijk is. Dit versnelt de weg naar manifestatie. Een combinatie van een 1 en een 7 wijst op geluk. De 8 betekend dus dat de engelen je gebeden hebben gehoord en zij er zijn om jou te steunen en helpen. Bij 777 wil het universum jou laten weten dat je klaar bent voor het volgende hoofdstuk.

Bij 777 ben je gezegend en ervaar je wonderen, geluk, overvloed en nieuwe kansen. Jouw dromen zullen uitkomen. Je bent op mentaal en fysiek opzicht op de goede weg, je hebt namelijk goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd,

181, 1881, 1818, 8811, 1188, 888, 8888

Bij deze dubbele getallen wijst het erop dat je op het punt staat om een bepaalde fase in het leven te beëindigen. Jouw gedachten zijn in lijn met jouw spirituele pad, daardoor zullen de gedachten over een bepaalde fase bepalen dat deze voorbij is.

Door zelfontdekking ga jij realiseren wat je graag wilt. Bij 8 proberen de engelen je te motiveren en te geloven in jouw eigen krachten. 888 is een herinnering om het universum te bedanken voor de wonderen in jouw leven.

191, 1991, 1919, 9911, 1199, 999, 9999

Deze getallen geven een afronding van een fase van je spirituele pad aan. Wanneer je gehoor geeft aan deze dubbele getallen zal de fase volledig worden afgerond. Hierdoor kan je meer zegeningen verwachten. Door het bedanken van jouw engelen krijg je nog meer kansen in het leven.

Nummer 9 zegt dat je je moet focussen op positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden. Nummer 999 zegt dat je als een vlinder uit je cocon breekt en klaar bent om je vleugels te spreiden. Je bent in harmonie met het universum.

Bij 99 is het zo dat de wereld behoefte heeft aan jouw goddelijke levenswerk. Je kunt er vanaf dit moment alles aan doen zodat jouw goddelijke levenswerk de wereld in gaat met liefde,

Dubbele getallen op de klok

Ook op de klok kun je dubbele getallen tegen komen. Ook deze hebben een betekenis.

10:10. Je kunt de engelen vragen om je te steunen bij een overgangsfase in jouw leven. Er komen namelijk nieuwe gedachten beginnen die leiden tot nieuwe plannen.

11:11. Je moet je goed focussen op jouw gedachten. Dit zodat je je volledig richt op datgene dat je wel wil en wat niet. Je moet opletten op de gedachten en woorden, want dan zul je manifesteren.

12:12. Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen. De 2 staat voor geloof en moed.

13:13. De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door een positieve gedachte aan te nemen. De verlichte meesters omringen jou en helpen met positieve gedachten manifesteren.

14:14. Richt je op je gedachten en intenties voor een verbinding met engelen. Dit proces hoef je niet te forceren. De 4 staat namelijk voor er zijn engelen bij je. Je kan engelen vragen om hulp als jij hier behoefte aan hebt.

15:15. Je gedachten manifesteren zich snel en dat is bevorderlijk voor een levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden. 5 houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie.

16:16. Je moet denken aan wat je wenst, dat is wat je ontvangt, dit zal leiden tot positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg er voor dat hier een evenwicht in zit.

17:17. Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren, dit zal nu de vruchten afwerpen. Het wil zeggen dat je op de goede weg bent en moet zo doorgaan. Je merkt dat jouw toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt.

18:18. Je hebt recht op het ontvangen van steun en voorspoed, sta hiervoor open en concentreer je op jouw wensen.

19:19. De boodschap is blijf positief, het is zo dat je je op dit moment positief houdt. Vooral wanneer dit gaat over jouw goddelijke levensopdracht. Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent met jouw aangeboren talenten passies en interesses, daar staat de 9 voor. Mijd verslavingen en richt je op jouw creativiteit.

20:20. Het is hierbij belangrijk om je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je wordt omgeven door steun van god. De 0 houdt verband met het gebed en de alles omvattende goddelijke bron. Jouw geloof zet wonderen in beweging.

21:21. Je moet vertrouwen op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. We zijn allemaal één en daarom verbonden door one gedachten.

22:22. Heb vertrouwen, alles komt goed. Je hoeft je geen zorgen te maken, want de situatie zal zich oplossen. Je gebeden worden bewaard.

23:23. De verlichte meesters omringen je en vragen jou om vertrouwen te hebben. Zij zullen je bij alles steunen. De 3 staat voor ‘je bent door verlichte meesters omringd’. Ze hebben gereageerd op je gebed en staan er voor open om je te helpen.

00:00. De schepper benadrukt met deze getallen een gegeven boodschap die je moet opvolgen.

In gesprek met een paranormaal persoon over dubbele getallen

Wil jij meer weten over dubbele getallen? Wil jij uitleg over de dubbele getallen die jij dagelijks tegenkomt? Ben jij benieuwd wat de boodschap achter de dubbele getallen is? Kom in contact met een medium of paragnost zodat zij jou hierover uitleg kunnen geven. Denk hierbij aan medium Carine.

 

Box: 14 Medium Maria
Medium Maria
Beschikbaar
 
Medium, Heldenvoelend, helderziend, helderhorend. Geeft inzicht in zaken, relatie en al dat je bezig houd,op afstand  blokkades  weg halen  foto lezen. eigen praktijk massage. 

Box: 16 Medium Margret
Medium Margret
Beschikbaar
 
Gespecialiseerd in ZielsLiefde ~ Medium, Kaartlegster en Sjamaan. Tweelingzielen ~ Spiritueel en Kundalini advies, dieren, totemdieren ~ Karma. de wet van aantrekking en loslaten.. U kunt voor meerdere thema's bij mij terecht. Ik helpt u graag duidelijkheid te vinden in uw vragen. Ik ben op dinsdagavond half 9, met mn Kaarten online, bij Facebook Paragnosten Chat. Liefs margret  

Box: 22 Paragnost Thea
Paragnost Thea
Beschikbaar
 
Heldervoelend ASCENSION Coach, Pendelen, Astrologie. Krachtig SOUL-HEALER op afstand voor Mens en Dier!!

Box: 24 Paragnost Eva
Paragnost Eva
Beschikbaar
 
Paragnoste, mijn werk doe ik van hart tot hart. Ik heb veel ervaring al sinds mijn vroege jeugd. Ik ben spiritueel aangelegd en doe diverse soorten kaartleggingen op ieder vlak.

Box: 25 Elise
Elise
Beschikbaar
 
Medium, paragnoste, helderwetend, helderhorend en heldervoelend, healer en foto lezen.

Box: 35 MariaLouise
MariaLouise
Beschikbaar
 
Complexe relaties/situaties • Helder voelend • Intuïtief Coach • HSP • Transformatieproces • Spirituele ontwikkeling • Angst • Stress

Box: 65 Michael
Michael
Beschikbaar
 
Medium, paragnost met veel ervaring Engelen, zielen. Voor verleden, heden en toekomst!

Box: 17 Valantino
Valantino
Ingesprek
   
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.

Box: 20 Anita
Anita
Ingesprek
 
Ik ben helderziend en nummeroloog leg contact met overledenen. Ook lenormandkaartlegging

Box: 46 Medium Corina
Medium Corina
Ingesprek
 
Mediumschap, helder voelende, wetende, ziende, horende waarnemingen. Al  30  jaar een eigen praktijk: Oosterse massage techniek .....

Box: 04 Albert
Albert
Ingesprek
  
Top Medium Albert. Helderziend Magnetiseur en Hypnotherapeut, leraar en examiner Hypnose. Als kind heb ik mijn heldeziende gave meegekregen. Toen al kreeg ik via mijn gids, zuivere informatie door, met precieze juistheid over mensen en situaties om mij heen. Als kind denk je nog dat iedereen deze gave heeft, maar dit is zo omdat het voor  jou heel normaal is, maar in mijn pubertijd merkte ik dat dit niet zo was. Op mijn 17e kwam ik mijn leermeeester tegen, ook een helderziend magnetiseur van hem heb ik een leerschool van bijna 30 jaar mogen ontvangen in het spirituele. Heel veel lessen in o.a esoterie, magnetisme, polariteit, rebirthing, de kabala en ga zo maar door heb ik onder de knie gekregen en ben ik meester over geworden. Toch blijf ik liever de leerling en meester in 1, omdat er altijd een verder is, om je bewust van te worden. Een aantal jaar geleden ben ik me gaan interesseren voor hypnose zoals de oude wijzen in Egypte dit deden.  Nu ben ik tevens gediplomeerd Master Hypnotherapeut, met diverse specialisaties, waaronder virtual maagband, stoppen met roken,kinderhypnose, blokkades oplossen ect ,samen met de clienten de wortel van het probleem eruit halen, dus niet snoeien zoals in de meeste tuintjes gebeurt. Het tuintje van je hart... Heeft u vragen over tweelingzielen, liefde, werk/ carrière financiën, verhuizen of heeft u een andere levensvraag? Stel ze gerust ik heb vaak alleen een naam of een vraag van u nodig.  Ook benieuwd naar wat het nieuwe jaar voor u in petto heeft? U bent van harte welkom voor een jaarlegging Uw feedback omtrent de kwaliteit van het consult is erg belangrijk, ik stel het erg op prijs om uw review te mogen ontvangen omdat uw ervaring hierover helderheid geeft. Alvast bedankt.

Box: 67 Paragnost Martie
Paragnost Martie
Ingesprek
 
Ik ben Martie paragnost, trance medium en sjamaan heldervoelend en helderziend,  en helderwetend maak ook contact met overledenen lees foto's,en doe reading kaartlegging en coaching en werk zeker met de gitse boven en mijn eigen gidsen

Box: 58 Medium Jeanette
Medium Jeanette
Ingesprek
  
Gespecialiseerd in relaties en complexe situaties. Erkend Medium. Bekend van TV. Eerlijk en direct.

Box: 03 Evees
Evees
Offline
 
Medium, Helderwetend, Ingevingen, Kaartleggingen Belconsulten, emailconsulten

Box: 05 Medium Layla
Medium Layla
Offline
 
Zit je met een probleem heb je een vraag waarbij je inzichten nodig hebt dan help ik je graag met mijn winty s (gidsen)surinaamsezigeunerwaarzegkaarten en de tarotkaarten en de pendel kan ik je duidelinkheid gevenoverhetveleden en het heden

Box: 06 Medium Kitty
Medium Kitty
Offline
 
Als ervaren Medium en Spiritueel Coach, help ik je met mijn heldervoelendheid, helderziendheid, Engelen-, Tarot- of Lenormand Kaartleggingen jóuw weg te vinden. 

Box: 07 Medium Laura
Medium Laura
Offline
 
Medium, Ik leg al meer dan 40 jaar de tarotkaarten en toen ik in de jaren tachtig ging magnetiseren specialiseerde ik mij vervolgens ook in Reiki.

Box: 08 Paragnost Bernadette
Paragnost Bernadette
Offline
 
Niet aangeleerd maar aangeboren. Hierdoor help ik je inzichten te krijgen waar je problemen en blokkades liggen. Waardoor je verder kunt in je leven om je doelen en wensen te bereiken.

Box: 09 Medium Désiree
Medium Désiree
Offline
 
Top Medium, Kattenfluisteraar, Paragnost, HSP, zielsliefde, zielsverwanten, Soulmate, Tweelingzielen, relatievragen, business, mindset, overige levensvragen

Box: 10 Medium Arlette
Medium Arlette
Offline
 
Spiritueel Coach, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren en in te voelen, geef ik je graag inzicht en advies op al je levensvragen. 

Box: 11 Medium Betty
Medium Betty
Offline
  
Energetische coaching, dating en liefdes advies, zzp consult, spiritual counseling. 

Box: 12 Oryn
Oryn
Offline
 
Ik ben geboren met een bijzondere gave, waar ik zeer dankbaar voor ben, ik kan u bijstaan in AL uw vraagstukken. Mijn gaven zijn; helderhorend, helderwetend en helderziend. Via mijn energie kom ik volledig in contact met uw energie en de mensen om u heen. Dit noemt men channelen. Met mijn pendel en kaarten kan ik u helpen bij het vinden van juiste antwoorden.

Box: 13 Medium Olivia
Medium Olivia
Offline
 
   Helderwetend & intuitief Medium narcisme & trauma expert (o.a.Toxische relaties) Coach en kaartlegster(Lenormand) zuiver antwoord

Box: 15 Medium Daniël
Medium Daniël
Offline
 
hoogsensitief medium , Helder ziend/voelend/wetend Orakel kaarten, Verbinding aardengelen  (Tweeling) Zielen relaties Narcistische relaties. Jezelf terug in balans krijgen. Geen vraag is mij te gek, Ik kan met een aantal woorden invoelen in je situatie, en samen met je kijken waar je kracht ligt en inzichten verschaffen.  Begeleiding om in je eigen kracht te komen en blijven. Luisterend oor 

Box: 18 Leontine
Leontine
Offline
 
Alle vragen zijn belangrijk, helderziend en helderwetend medium, contact met overledenen,vragen over magie, kaarsenmagie, tweelingzielen

Box: 19 Medium Regina
Medium Regina
Offline
 
Medium, healer voor ziels-gesprekken

Box: 23 Paragnost Marie
Paragnost Marie
Offline
 
Ik ben Marie ben helder voelend en helderhorend en door contact met mijn gidsen krijg ik al een beeld en dingen door van een bepaalde situatie, heb een heel sterke intuïtie.  Ik doe ook per maandlegging en jaarlegging 2024. Ik kan voor je pendelen, invoelen,Lenormand- Engelen- en inzichtkaarten voor je leggen. Ook voor verleden - heden en toekomst. Heb een luisterend oor en samen komen we er wel uit.

Box: 26 Cleopatra
Cleopatra
Offline
   
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel.

Box: 28 Faroek
Faroek
Offline
 
Healer | Transformatie | Starseed Zielsliefde | Multi-Dimensionaal | LGBTQ+

Box: 29 Medium Marion
Medium Marion
Offline
   
 Medium/paragnost. Omdat ik geboren ben met een bijzondere gave, kan ik u duidelijk bijstaan in uw vraagstukken ......

Box: 31 Katja Charlotte
Katja Charlotte
Offline
  
Medium/helderziend/coach. Graag help ik jou helderheid te scheppen via gidsen, en levenservaring. Volg je hart

Box: 32 Medium Angie
Medium Angie
Offline
 
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.

Box: 33 Linda
Linda
Offline
 
  Als spiritueel Coach begeleid ik jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Liefde, werk, narcisme, tweelingzielen of een luisterend oor. Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek.  Na een gesprek met mij heb jij meer inzichten en tools gekregen zodat jij weer met een frisse blik door het leven kan!

Box: 36 Spiritueel coach Sky
Spiritueel coach Sky
Offline
 
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen

Box: 37 Medium Layla (2)
Medium Layla (2)
Offline
    
Helderwetend en voelend medium en Tarotkaartlegster ,Soulmate en relatiecoaching  ;Objektief advies en inzicht vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de chat is ook  mogelijk;Ik  doe dit werk zo authentisch mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is ook nog belangrijk ..

Box: 39 Lies
Lies
Offline
 
Welkom, heldervoelend, wetend medium: transformaties, relaties > gelijk waardigheid en bron her-inneringen, de weg naar binnen.

Box: 41 Anne Marie
Anne Marie
Offline
 
Zeer ervaren parapsychologe en gespecialiseerd in counseling en coaching

Box: 42 Medium Amy
Medium Amy
Offline
 
'To the point'  Helderwetend-heldervoelend.  Eerlijk en oprecht consult. Healing op afstand.

Box: 43 Medium Rosali
Medium Rosali
Offline
 
Foto Racool.com Ik ben een verbinder. Mijn gidsen ( waaronder Rosali ) zoeken contact met die van u om zo zuiver antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Box: 50 Medium Diana
Medium Diana
Offline
 
Hallo lieve mensen  Ik ben Diana geboren met velen gaven ik ben medium paragnoste en kaartlegster sta ook in contact met mijn gidsen

Box: 53 Spiritueel Coach Clarisa
Spiritueel Coach Clarisa
Offline
  
Medium, Liefdes&Relatieproblemen. Persoonlijke blokkades oplossen. Persoonlijke groei. Helderziend- en wetend. Lenormandkaarten. Vragen pendelen. Stress. Burn out.

Box: 56 Medium Carine
Medium Carine
Offline
 
coacing oplossingsgericht relatie deskundige helder wetend

Box: 61 Paragnost Marco
Paragnost Marco
Offline
 
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Spiritueel coach. Narcisme, Blokkades, Angst en stress, psychische problemen. Afstemmen op deze tijd    

Box: 62 Medium Bhartie
Medium Bhartie
Offline
 
Alles over liefde en relatievragen.  Ook andere vragen zijn welkom. 

Box: 70 Klanten Service Box
Klanten Service Box
Offline
  
Candy chocolate lollipop sesame snaps marshmallow sesame snaps macaroon oat cake lollipop. Jelly-o shortbread jelly-o icing liquorice pudding chocolate bar sugar plum chocolate. Pie oat cake cupcake candy biscuit.

Box: 52 Paragnost Lis
Paragnost Lis
Offline
 
Paragnost/ helderziend. gespecialiseerd in relatie problemen, coaching, kaartreading met de Lenormand kaarten en de Psychic Tarot. Advies op voeding.