Engelenboodschap

EngelenboodschapEngelenboodschap rond ‘ oordeel ‘ Engel Douniel

De engel van het oordeel is Douniel.

Engel Douniel draagt een witte jurk en een blauwe sjerp, zoals je kan zien zit Hij onder een boom op een troon en houdt een balans in zijn rechterhand.
De symboliek van het witte kleed staat voor zuiverheid, emotionele harmonie, een heldere visie en reiniging. De blauwe sjerp staat symbolisch het helen van de ziel en staat vanuit een diepe wijsheid, vertrouwen, hoop, innerlijke rust, kracht en idealisme en rechtvaardigheid. De weegschaal / balans staat voor evenwicht. ( met het Zonneteken Weegschaal gerelateerd)
Engel Douniel nodigt ons je uit om stil te staan bij ons gedrag.
Heb je de neiging om een uitgesproken ‘ oordeel ‘ te hebben/ uit te spreken over het doen en laten van anderen, dan is het ook eens tijd om te kijken naar het eigen gedrag.
Kijk eens naar de manier waarop je de afgelopen tijd een oordeel hebt geveld over mensen, situaties en kan je met liefde, mededogen en verdraagzaamheid kijken?
Engel Douniel wil je laten zien dat je elk oordeel die je uitspreekt over de keuzes van anderen mag loslaten, laat de verantwoordelijkheid bij de ander liggen over de keuzes hij / zij maakt net zoals jij jouw verantwoordelijk bent voor de keuzes die jij maakt.
Als je persoonlijk geen last of hinder ervaart in de keuzes die iemand maakt, waarom zou je je dan ergeren of waarom zou je de ander willen overtuigen van een keuze die hij/ zij maakt?
Stel je eens voor dat jij volkomen overtuigd bent van een keuze die je maakt en iemand wil je overtuigen dat je ongelijk hebt, of dat je beter een andere keuze zou maken, of je keuze ronduit veroordeelt? Hoe zou jij je voelen?
Hoe moeilijk het ook soms is, laat de keuze en de verantwoordelijkheid van de keuze bij de ander net zoals jij verantwoordelijk bent voor jouw keuzes. Wederzijds respect is de basis van elke relatie.
Het is een van de moeilijkste menselijke ervaringen om zich niet te bemoeien met andermans keuzes, een oordeel te vellen over diens keuze, al lijken die keuzes niet goed vanuit jouw beeld van jouw waarheid.
We zijn ook vaak verstrikt in de matrix van zelfgecreëerde waarheden, overtuigingen , gedachten en waarheden, overtuigingen en gedachten die we overgenomen hebben vanuit de zoveel misleidende informatiebronnen, die niets met iemands Ziel te maken heeft.
Wijsheid is denken en handelen met respectvolle terughoudendheid; de enige manier om in harmonie te zijn met de kosmische wetten van het universum dat oneindig en zonder grenzen is.