Jouw werkelijkheid is niet De werkelijkheid

Jouw werkelijkheid is niet De werkelijkheidJouw werkelijkheid is niet De werkelijkheid. Wat jij vindt dat werkelijkheid is, is niet de werkelijkheid. Het is jouw werkelijkheid. Door al jouw ervaringen, al jouw overtuigingen, alles wat je hebt gezien, gehoord, hebt gevoeld en ervaren, vormt ieder mens zijn eigen werkelijkheid.

Wat jij ziet als werkelijkheid, ziet een ander dus misschien helemaal niet als een werkelijkheid. Dit maakt het knap lastig om met elkaar samen te leven. We doen het in feite als mens dus helemaal niet zo slecht, gezien de miljarden mensen die op de aardbol samenleven.

Je kunt je dan afvragen wat is dan de echte werkelijkheid. Die weet en kent niemand, dat is het leuke er van. Elk mens leeft dus in zijn eigen werkelijkheid en ziet dat als zijn realiteit. Jouw realiteit is dus ook anders dan de realiteit van elk ander mens.

Maar hoe kan dat dan, er moet toch een werkelijkheid zijn en die is er ook, alleen die kun je zien als je compleet pure liefde bent en alles kunt loslaten. Elke overtuiging die je je zelf eigen hebt gemaakt en aangezien dat niemand gaat lukken, weet in feite dus niemand de werkelijkheid of wat er nu werkelijk is.

Om die reden zijn er wetenschappers, die onderzoeken minuscuul of iets wel of niet bestaat, wel of niet echt is en als het wetenschappelijk bewezen is, kunnen we het aannemen. Maar daar gaan we weer, we nemen het aan dan, maar iets aannemen is eigenlijk net als invullen. En dat doet ook ieder mens weer door zijn eigen ervaringen en overtuigingen en zijn we weer waar we mee starten, welke werkelijkheid is nu werkelijk.

Geen een dus, en dan willen we wel samen kunnen leven met iemand, dan willen we wel dat die persoon ons liefheeft, zoals we die zelf liefhebben. Snap je nu dat dat een bijna onmogelijke opgave is. Omdat jouw werkelijkheid en waarin jij gelooft en voor staat, een ander niet voor staat en in gelooft.

Om die reden zullen we als mens altijd op zoek blijven naar een werkelijkheid en zijn we om die reden altijd bezig met de liefde. Want liefde alleen kent datgene wat er werkelijk is, en dat is dus weer het magische van de liefde en ook de reden waarom we liefde niet in woorden kunnen vatten. Omdat we niet weten wat de werkelijke liefde echt is.

Het doel van het leven, is steeds dichter bij de werkelijkheid te komen en dat lukt een grote groep al aardig. Zeker de betere mediums en paragnosten die je vindt op Top-Paragnosten zijn al dicht bij de werkelijkheid en kunnen je om die reden ook heel goed de juiste antwoorden op al je vragen geven.

Als jij dan een vraag stelt, waarbij jij voor jezelf een bepaald beeld hebt, jouw werkelijkheid, kan het medium die je consulteert wel eens een hele andere werkelijkheid voorspiegelen, waardoor bij jou je ogen opengaan en je ineens veel meer ziet dan je voor mogelijk hebt gehouden.

In ieder geval heb je het van die kant zelf nog nooit bekeken, het medium laat je iets heel anders zien dan er in werkelijkheid speelt. Dat is de kracht van een goed medium of een top paragnost.

Het maakt het allemaal knap ingewikkeld en om die reden, hoe weet je nu wanneer je dicht bij de werkelijkheid zit? Je ziel is de werkelijkheid en als je die zelf kunt vinden, naar luistert en naar leeft, dan zit jij al heel dichtbij de werkelijkheid. Die geen invullen en aannemen kent. Die luistert en observeert en zich aan de feiten houdt, door letterlijk te benoemen wat je ziet en hoort.

Medium Clarisa
Top-Paragnosten