Gender of Bewustwording

Gender of BewustwordingGender: een onderwerp wat de afgelopen dagen actueel was toen een bekend warenhuis aankondigde om genderneutrale kleding te gaan voeren. Handige verkooptactiek of een teken van bewustwording? Wie om zich heen kijkt ziet gendernuance in de hele natuur terug, zowel bij dieren als bij planten.

Hoe past het in de ontwikkeling van mensen, om geboren te worden met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken? Of geboren in een mannelijk lichaam met een vrouwelijke gevoelsbeleving? Of in een vrouwelijk lichaam geboren terwijl je het leven ervaart als een man. Of elke andere nuance daar tussenin.
De logica van gendernuances ontdekte ik door een van de moderne wijzen van onze tijd. Uit ervaringsverhalen ( wie weet heb je zelf zoiets ook weleens ervaren) is bekend dat je in vorige levens leefde als man èn als vrouw.
Stel je voor dat je door een dagboek van die opvolgende levens kon bladeren, dan zou je overzien wat je door zo’n leven hebt geleerd, hoe je als persoon in dat leven stond, op welke manier je gevoelsmatig verbonden was met de mensen in je omgeving. Je zou patronen ontdekken en zien dat jouw talenten en opvallende eigenschappen in het ene leven, een logisch gevolg waren van je ervaringen in vorige levens. Ook zou je zien dat je een aantal opvolgende levens als man werd geboren, omdat jouw persoonlijke bewustwording vroeg om inzichten vanuit de mannelijke beleving. Daarna weer een aantal levens als vrouw, omdat deze ervaringen nu weer nodig waren voor jouw bewustwording.

Dat lijkt logisch, omdat de mannelijke beleving van het leven zo anders is dan de vrouwelijke. Ook hebben mannen vaak andere mogelijkheden dan vrouwen. Zelfs wanneer je de beleving vergelijkt tussen een leven als man en een leven als vrouw in ongeveer dezelfde omstandigheden, dan kom je grote verschillen tegen. Die mannelijke (of vrouwelijke) gevoelsbeleving moet je je als mens eigen maken, je moet erin groeien, eraan wennen, erop inspelen, doorzien en doorvoelen.
Ondertussen moet je ook leven. Opgroeien, veel dingen leren over jouw omgeving en wieweet iets bestuderen, een plek veroveren in je maatschappij van dat moment, verliefd worden, een gezin stichten en dat allemaal vanuit de mannelijke beleving. Ná dat leven kan het nodig zijn om hier meer van te ervaren, dus wacht je tot er een mogelijkheid komt om weer als man geboren te worden. Wie weet in hetzelfde land en dezelfde tijd; wie weet aan de andere kant van de wereld, in een andere tijd. Daar wachten je weer andere ervaringen, maar weer ervaar je dit leven als man. Doorgaans heb je na zeven tot tien levens van hetzelfde geslacht alles ervaren wat er op dat moment voor jou te beleven was en ontstaat er behoefte aan ontwikkeling van de ‘andere kant’.
Na zoveel mannelijke levenservaringen voel je je bijvoorbeeld sexueel aangetrokken tot vrouwen en heb je je een daadkrachtige, logische benadering van problemen eigen gemaakt. Bovendien ben je een geweldig goede verhalenverteller geworden.

Terwijl je in het hiernamaals wacht op een volgende gelegenheid om in bewustzijn te groeien, verlang je diep naar een leven in een vrouwelijk lichaam, want je wilt dóór met je ontwikkeling.
De enige richting die het universum kent is: vóóruit!
Dan komt er een kans om je met een nieuw lichaampje te verbinden. Jouw bewustzijn is op dit moment maximaal doortrokken van mannelijk gevoelsleven wat je je in de afgelopen levens eigen hebt gemaakt. Niet alleen de bijdragen van vader en moeder, maar met name het gevoelsleven van de nieuwe bewoner van dit lichaampje is een belangrijke vormende kracht in de baarmoeder. Het lichaampje wordt daarmee op maat gemaakt voor de nieuwe bewoner, en als het mannelijke gevoel bijzonder overheersend is, ontstaan bij dit vrouwelijke, groeiende lichaampje mannelijke kenmerken.
Dit lijkt misschien een vreemd idee, want wij realiseren ons bij een zwangerschap vrijwel nooit wie de nieuwe bewoner wordt en hoeveel invloed deze heeft op het geheel.

Al voor de geboorte begint dus je nieuwe leven als vrouw. Daarna leer je de rolverdeling: meisjes helpen hun moeder en zorgen voor alles in en om het huis, jongens helpen hun vader bij wat hij doet. Jouw leven wordt anders, kleiner, gezelliger ook. Gevoelsmatig ervaar je weerstand tegen de beperkingen die voor meisjes gelden maar je leert ermee leven. Met je vader en broers mee op jacht is ondenkbaar. Je trekt soms kleding aan van je oudere broer, omdat je je daarin beter thuisvoelt maar je wordt uitgelachen. Als je opgroeit merk je jouw sexuele voorkeur voor meisjes, iets wat in jouw dorp als abnormaal wordt gezien, terwijl het voor jou een vertrouwd gevoel is waarmee je in jouw voorgaande, mannelijke levens te maken had.
Je leert lezen en schrijven en je begint verhalen op te schrijven die je vertelt aan de kinderen en soms ook volwassenen van jouw dorp. Mannelijke dorpsbewoners vinden jou niet interessant, je tanige lichaam lijkt te mannelijk en je gedrag is te direct. Je hebt geen interesse om een gezin te stichten in dit leven, omdat je met een paar vriendinnen een weefkring vormt, waarmee jullie genoeg verdienen om van te leven. Deze vrouwelijke onafhankelijkheid wordt in de gemeenschap niet gewaardeerd. Het huis wordt in brand gestoken wanneer jullie liggen te slapen, je bent 23 jaar.

Zo rijgen zich enkele levens als vrouw aanéén, en gevoelsmatig wen je eraan om als vrouw in het leven te staan. Je leert omgaan met beperkingen, met de niet altijd gewenste belangstelling die mannen voor jou hebben, je ervaart jouw gevoelsleven op een nieuwe manier en gaandeweg ontdek je de diepte van de vrouwelijke ervaring en kan je na verloop van een aantal vrouwelijke levens weer een bepaald stadium van je bewustzijnsontwikkeling afronden.

Mensen die ‘in een verkeerd lichaam’ worden geboren, zijn sterk verbonden met het gevoelsleven wat ze in hun vorige levens hebben ontwikkeld. Misschien zit er weinig tijd tussen het afsluiten van die levens en dit huidige leven. Of is die laatste gevoelsbeleving zo sterk dat het ’t lichaamsbewustzijn in dit leven overschaduwt. Er bestaat in de natuur geen verkeerd lichaam, want alles is onderhevig aan het bewustzijn van de bewoner van dat lichaam. Die bewoner heeft in deze tijd de keus: het lichaam met kunstgrepen aanpassen aan het ‘oude’ bewustzijn, of de tijd nemen om in dit leven verder te gaan met het ontwikkelen van het bewustzijn wat bij dit huidige lichaam, het volgende hoofdstuk in bewustzijnsontwikkeling, past.
Maakt het wat uit? Ik denk van niet, maar dat moet ieder voor zich besluiten.
Het menselijk bewustzijn zal zich altijd verder ontwikkelen en wie eenmaal die route heeft gekozen zal vast wel wat zijwegen tegenkomen, maar of het nu langs de mannelijke of de vrouwelijke ontwikkelingsweg gaat: bewustzijn gaat áltijd stroomopwaarts.

Helena.