Gewaarzijn

GewaarzijnGewaarzijn. Emoties laten ons voelen.
Je kan tegen emoties vechten, je kan proberen afleiding te zoeken.
Je kan je gevoelens proberen te onderdrukken.
We leren ons al heel vroeg af te sluiten van gewaar-zijn.
En toch ervaart elk levend wezen emoties.
Je kan van elke emotie een meditatie maken. En je hoeft niet op een matje te zitten of te liggen. Bewust zijn dat je een emotie voelt. Niet vechten tegen de emotie die je voelt. Je hoeft geen enkele emotie te onderdrukken.
Emoties zijn een perfecte gelegenheid voor meditatie.
Ervaar je woede op dit moment? Kijk waar de woede vandaan komt.
Woede is energie. Bewust zijn dat je woede voelt. Voel waar je in je lichaam woede ervaart. Je zal misschien verrast zijn dat woede verdwijnt als je bewust bent. Woede transformeert, wordt pure energie, wordt mededogen, wordt vergeving, wordt liefde.
Je hoeft het niet te onderdrukken, je bent niet kwaad geworden, je kwetst niemand noch jezelf.
Misschien leed jij en/of de ander hieronder?
Het is voor niemand nodig te lijden. Het allerbelangrijkste is bewust en gewaar zijn.
Woede komt naar boven en wordt volledig geabsorbeerd door bewust gewaar zijn.
Je kunt niet bewust kwaad zijn en je kunt niet bewust gierig zijn en je kunt niet bewust jaloers zijn.
Bewust gewaar-zijn is voor elke emotie de sleutel.
We hebben al vroeg geleerd dat woede, kwaadheid, boosheid voelen verkeerd is. Hoe vaak heb je gehoord: wees niet kwaad.
We zijn ook bang voor de boosheid van de ander. We zijn bang om afgewezen te worden.
We kunnen emoties die afgekeurd worden onderdrukken, we kunnen emoties inslikken. Emoties vinden hun weg naar binnen in ons lichaam.
Slik kwaadheid systematisch in, vroeg of laat, afhankelijk waar onze gevoeligheden liggen, ontstaan gezondheidsproblemen.
Er wordt ons verteld dat woede slecht is, maar niemand vertelt je hoe je jouw woede beter kan leren kennen. Het labelen van goed en slecht gaat door.
De essentie is niet toe te staan een bepaalde ideologie te laten opdringen.
Kijk niet naar jezelf door de ogen van anderen, maar kijk door je eigen ogen.